Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài bác tập chất hóa học lớp 9Chương 1: những loại hợp hóa học vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập Chuỗi bội phản ứng hóa học vô cơ có giải thuật - hóa học lớp 9
Trang trước
Trang sau

Bài tập Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ gồm lời giải

Tài liệu bài bác tập Chuỗi bội phản ứng hóa học vô cơ có giải mã Hóa học tập lớp 9 với đầy đủ đủ phương pháp giải bỏ ra tiết, những bài tập tự luyện đa dạng chủng loại ở nhiều mức độ giúp bạn biết giải pháp giải các dạng bài xích tập môn hóa học lớp 9 từ đó ôn tập với đạt điểm cao trong bài bác thi môn hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phương trình hóa học lớp 9

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ – LỚP 9

I – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Để làm cho một biện pháp thuần thục những bài toán tương quan đến chuỗi làm phản ứng trong hóa học vô cơ, học viên cần:

+ nạm chắc các kiến thức về tính chất hóa học của những đơn chất và hợp chất vô cơ như: oxit, axit, bazơ, muối, sắt kẽm kim loại và phi kim. 

+ rứa vững phương pháp điều chế các loại hợp hóa học vô cơ.

+ nắm rõ mối quan hệ tình dục giữa những hợp chất vô cơ như:

*

II – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học mang đến mỗi biến đổi sau:

*

Hướng dẫn giải: 

*

(3) SO2 + H2O ⇆ H2SO3

(4) H2SO3 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + 2H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

(6) SO2 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + H2O

Học sinh viết phương trình hóa học khác, tuy vậy vẫn minh họa đúng chuỗi phản bội ứng vẫn được.

Ví dụ 2: Cho sơ thứ phản ứng:

X

*
fe
*
 Y 

*
 Z  Fe(OH)3  G

Biết: X + H2SO4 loãng Y + G + H2O

Viết những phương trình chất hóa học minh họa sơ đồ dùng phản ứng trên.

Hướng dẫn giải: 

Xác định những chất:

*

X + H2SO4 → Y + G + H2O

Vậy X là Fe3O4 ; Y là FeSO4 ; Z là Fe(OH)2 ; G là Fe2(SO4)3.

Các PTHH xảy ra:

*

Ví dụ 3: Viết các phương trình hóa học triển khai những biến đổi hóa học tập sau:

*

Hướng dẫn giải: 

*

III. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Thay những chữ mẫu bằng các công thức hóa học tương thích và hoàn thành các bội phản ứng sau: 

*

Hiển thị đáp án

A: Cu

B: CuSO4 

C: Cu(OH)2

D: CuO

E: AgNO3

Các phương trình hóa học minh họa:

*


Bài 2. Viết những phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

*

Hiển thị đáp án

*

(2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

(3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

(4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

(5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

(6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓


Bài 3. Lựa chọn các chất tương xứng hoàn thành các phương trình bội nghịch ứng sau:

*

Hiển thị đáp án

A: CaCO3

B: CaO

C: Ca(OH)2

D: Ca(HCO3)2

Phương trình chất hóa học minh họa:

*


Bài 4. Hoàn thành các phương trình bội nghịch ứng sau:

? + ? → CaCO3 ↓ + ?Al2O3 + H2SO4 →? + ? NaCl + ? →? + ? + NaOHKHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?Hiển thị đáp án

Bài 6: Hãy triển khai những biến đổi hóa học tập sau bằng cách viết hồ hết phương trình làm phản ứng chất hóa học (ghi đk của làm phản ứng, ví như có).

*

Hiển thị đáp án

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

*

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 7 Bài 2 Hai Đường Thẳng Vuông Góc, Giải Toán 7 Trang 86, 87


Bài 9: Cho sơ thiết bị sau:

*

Chọn những chất A, B, C, D tương thích và viết các phương trình hóa học để minh họa.

Hiển thị đáp án

Bài 10: Viết phương trình làm phản ứng màn trình diễn chuỗi chuyển đổi sau:

*

(Mỗi mũi tên trình diễn bằng một phản nghịch ứng)

Hiển thị đáp án

+ những phương trình phản nghịch ứng xảy ra:

*

Fe2(SO4)3 + sắt

*
3FeSO4

FeSO4 + 2NaOH

*
Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4

Fe2(SO4)3 + 6NaOH

*
2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O

*
4Fe(OH)3 


Giới thiệu kênh Youtube romanhords.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, romanhords.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 9 mang đến con, được khuyến mãi ngay miễn mức giá khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đk học demo cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!