Phương pháp minh chứng 2 tam giác bằng nhau (cạnh – góc – cạnh)

Bài 1: đến tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm N sao để cho MN = MA. Chứng minh : c) AC = BN. B) AB // NC

Giải.

a) AC = BN : Xét ΔACM và ΔNBM, ta có :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
so lo trong) b) AH vuông góc cùng với AD Ta có : cmtt, ta được : AD // BC mà : AH ⊥ BC (gt) => AH ⊥ AD