Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông các em được học công thức, dạng bài tập mới. Dưới đây romanhords.com hỗ trợ các cách thức để giải những dạng bài xích tập này1. Trình làng bài học tập chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

*

1.2 hình vuông vắn là gì?

Hình vuông là hình gồm 4 góc vuông cùng 4 cạnh bởi nhau.

Bạn đang xem: Chu vi hình vuông toán lớp 3

1.3 Chu vi hình vuông vắn là gì?

*

Ví dụ:Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm độ dài những cạnh đều bởi 5 cm. Tính chu vi hình vuông?

*

Chu vi hình vuông vắn lấy độ dài một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = đôi mươi cm

2.Phân biệt phương pháp tính chu vi hình vuông và hình chữ nhật

*

3. Các dạng bài tập toán về chu vi hình vuông.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông.

3.1.1. Phương thức làm:

Áp dụng công thức tính chu vi: chu vi hình vuông vắn bằng một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài tập

Bài 1:Tính chu vi hình vuông biết độ dài của một cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

3.1.3. Đáp án

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông ta có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: tìm kiếm một cạnh lúc biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Liệt kê tài liệu bài cho

Bước 2: hy vọng tìm độ nhiều năm của một cạnh ta rước chu vi vẫn biết phân tách cho 4.

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1:Một mẫu bàn hình vuông có chu vi là 82 cm. Hỏi độ dài của một cạnh đồng hồ đó bởi bao nhiêu?

Bài 2:Một cái sân bóng hình vuông vắn có chu vi bằng 24m, fan ta mở rộng trở về bên cạnh trái 2m và về bên phải 3m. Hỏi sau khoản thời gian mở rộng lớn thì các cạnh của sân bằng bao nhiêu và chu vi mới bằng bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn search độ lâu năm một cạnh ta rước chu vi đang biết chia cho 4.

Chu vi loại bàn hình vuông là 82 cm.

Vậy độ dài của một cạnh của cái bàn là 82 : 4 = 21 cm.

Bài 2

Bước 1: Tính độ dài 1 cạnh của sảnh bóng.

Bước 2: khẳng định độ dài khi mở rộng sân.

Bước 3: Tính chu vi mới của sân (chu vi hình chữ nhật: (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2).

Chu vi sảnh bóng là 24m đề xuất độ dài một kế sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng trở về bên cạnh trái 2m và trở về bên cạnh phải 3m, nghĩa là mở rộng chiều dài sân, phải chiều lâu năm sân new sẽ là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng của sảnh vẫn không đổi khác bằng 6m.

Chu vi mới của sân là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau thời điểm mở rộng thì chiều dài sân là 11m, chiều rộng sân là 6m, chu vi new của sảnh là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép lúc biết chiều dài của một cạnh

3.3.1. Phương thức làm:

Tính theo chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật vẫn là chiều dài cộng chiều rộng toàn bộ nhân cùng với 2.

Xem thêm: Tổng Hợp 24 Game Âm Nhạc - Real Drum: Electronic Drum Set

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1:Tính chu vi của hình chữ nhật ghép vì chưng 3hình vuông biết từng viên gạch hình vuông vắn có cạnh bởi 15cm (hình vẽ dưới)

*

3.3.3. Đáp án

Tính chiều dài của hình chữ nhật, tiếp đến tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 15 x 3= 45cm

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tốttoán lớp 3 chu vi hình vuông, học viên cần thuộc cách làm tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông nhằm áp dụng đối với các vấn đề cơ phiên bản và không ngừng mở rộng nó.