Trắc nghiệm Lực phía tâm có đáp án năm 2021

Với bài bác tập trắc nghiệm Lực hướng tâm bao gồm đáp án năm 2021 sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng bài học cùng ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong số bài thi môn thiết bị Lí lớp 10.

Bạn đang xem: Chọn đáp án đúng về lực hướng tâm

*

Câu 1: Một vật khối lượng m vẫn chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc ω. Lực hướng vai trung phong tác dụng vào vật là

*

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Lực hay đúng theo lực của những lực công dụng lên một vật vận động tròn số đông và gây ra cho vật vận tốc hướng tâm call là lực hướng tâm.

*


Câu 2: Một vật vẫn chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hướng vai trung phong F. Nếu bán kính quỹ đạo gấp hai lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ tảo còn một nửa thì so với ban đầu, lực hướng tâm

A. Giảm 8 lần.

B. Giảm 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Không cố đổi.


Chọn A.

*


Câu 3: Một vật nhỏ khối lượng 150 g chuyển động tròn đều bên trên quỹ đạo bán kính 1,5 m với tốc độ dài 2 m/s. Độ lớn lực hướng tâm gây nên chuyển động tròn của vật là

A. 0,13 N.

B. 0,2 N.

C. 1,0 N.

D. 0,4 N.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Độ lớn lực hướng tâm tạo ra chuyển động tròn của vật là:

*


Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng 250 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,2 m. Biết trong một phút vật tảo được 120 vòng. Độ lớn lực hướng tâm gây nên chuyển động tròn của vật là

A. 47,3 N.

B. 3,8 N.

C. 4,5 N.

D. 46,4 N.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Tốc độ góc của vật:

*

Độ lớn lực hướng tâm tạo ra chuyển động tròn của vật là:

*


Câu 5: Một vệ tinh có khối lượng 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết bán kính Trái Đất là 6400 km. Lấy g = 10 m/s2. Lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh là

A. 1700 N.

B. 1600 N.

C. 1500 N.

D. 1800 N.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Lực hấp dẫn (trọng lực) đóng vai trò lực hướng tâm:

*


Câu 6: Một ô tô có khối lượng 4 tấn chuyển động qua một chiếc cầu lồi có bán kính cong 100 m với tốc độ 72 km/h. đem g = 10m/s2. Áp lực của xe hơi nén lên cầu lúc nó đi qua điểm cao nhất (giữa cầu) là

A. 36000 N.

B. 48000 N.

C. 40000 N.

D. 24000 N.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

*

Đổi v = 72 km/h = trăng tròn m/s.

Hợp lực tác dụng lên ô tô : F→ = P→ + N→

Chiếu biểu thức vectơ lên chiều dương (hình vẽ), ta được:

*


Câu 7: Ở độ cao bằng một nửa bán kính Trái Đất có một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều bao bọc Trái Đất. Biết gia tốc rơi tự vì chưng ở mặt đất là 10 m/s2 và bán kính Trái Đất là 6400 km. Tốc độ dài của vệ tinh là

A. 6732 m/s.

B. 6000 m/s.

C. 6532 m/s.

D. 5824 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Lực hấp dẫn (trọng lực) đóng vai trò lực hướng tâm:

*


Câu 8: Một người buộc một hòn đá khối lượng 400 g vào đầu một sợi dây rồi xoay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 50 centimet với tốc độ góc không đổi 8 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo là

A. 8,4 N.

B. 33,6 N.

C. 16,8 N.

D. 15,6 N.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Hợp lực của lực căng dây và trọng lực đóng vai trò lực hướng trung ương giữ mang đến vật chuyển động tròn:

Fht→ = P→ + T→

Khi ở điểm thấp nhất (Fht→ hướng thẳng đứng lên) với chiều dương về trọng điểm quay (hướng lên)

Fht = - phường + T => T = Fht + p = mω2r + mg

= 0,4(82.0,5 +10) = 16,8 N.


Câu 9: Một lò xo có độ cứng 125 N/m, chiều dài tự nhiên 40 cm, một đầu giữ cố định ở A, đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng 10 g có thể trượt không ma sát trên thanh nằm ngang. Thanh con quay đều quanh trục Δ thẳng đứng với tốc độ 360 vòng/phút. Lấy π2 = 10. Độ giãn của lò xo gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 5,3 cm.

B. 5,0 cm.

C. 5,1 cm.

D. 5,5 cm.

Hiển thị đáp án

Câu 10: Ở độ cao bằng 7/9 bán kính Trái Đất có một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất. Biết gia tốc rơi tự bởi ở mặt đất là 10 m/s2 và bán kính Trái Đất là 6400 km. Tốc độ dài và chu kì chuyển động của vệ tinh lần lượt là

A. 7300 m/s ; 4,3 giờ.

B. 7300 m/s ; 3,3 giờ.

C. 6000 m/s ; 3,3 giờ.

D. 6000 m/s ; 4,3 giờ.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

*

Gia tốc rơi tự vì chưng ở độ cao h:

*

Lực hấp dẫn (trọng lực) đóng vai trò lực hướng tâm:

*


Câu 11: Một ô tô có khối lượng 2,5 tấn chuyển động với tốc độ 54 km/h đi qua một chiều cầu lồi có bán kính cong 1000m . Lấy g = 10 m/s2. Áp lực của ô tô nén lên cầu khi ô tô ở vị trí mà đướng nối vai trung phong quỹ đạo với xe hơi tạo với phương thẳng đứng một góc 30o là

A. 52000 N.

B. 25000 N.

C. 21088 N.

D. 36000 N.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Khối lượng xe: m = 2,5 tấn = 2500 kg

Tốc độ xe: v = 54km/h = 15 m/s.

Hợp lực tác dụng lên xe hơi (Hình vẽ):

*


Câu 12: Một vệ tinh khối lượng 100 kg, được phóng lên tiến trình quanh Trái Đất ở chiều cao mà tại đó nó có trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tinh là 5,3.103 s. Tính khoảng cách từ mặt phẳng Trái Đất mang đến vệ tinh. Biết nửa đường kính Trái Đất là 6400 km.

A. 135,05 km.

B. 98,09 km.

C. 185,05 km.

D. 146,06 km.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Tại chiều cao h, lực thu hút đóng sứ mệnh là lực phía tâm:

Fhd = Fht

Vì ở độ cao h, vệ tinh có trọng lượng 920 N đề xuất

Fhd = 920 N

Mặt khác:

*


Câu 13: Một fan buộc một hòn đá vào đầu một tua dây rồi tảo dây trong phương diện phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng 0,4 kg hoạt động trên mặt đường tròn bán kính 0,5 m với tốc độ không đổi 8 rad/s. Hỏi lực căng của dây khi hòn đá ngơi nghỉ đỉnh của con đường tròn ?

A. 8,88 N.

B. 12,8 N.

C. 3,92 N.

D. 15,3 N.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Khi hòn đá sống đỉnh của con đường tròn thì trọng lực và trương lực dây đóng vai trò là lực hướng tâm:

Fht = p + T → T = Fht - P

⟹ T = mω2r – mg = 0,4.82.0,5 – 0,4.9,8 = 8,88 N.


Câu 14: Một quả cầu cân nặng 0,5 kg được buộc vào đầu của 1 sợi dây tương đối dài 0,5 m rồi xoay dây làm thế nào để cho quả cầu chuyển động tròn những trong phương diện phẳng ở ngang với sợi dây làm cho thành một góc 30° đối với phương trực tiếp đứng như hình vẽ. đem g = 9,8 m/s2. Xác minh tốc độ lâu năm của trái cầu.

*

A. 1,19 m/s.

B. 1,93 m/s.

C. 0,85 m/s.

D. 0,25 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

*

Tổng hợp lực của trọng tải và lực căng dây nhập vai trò là lực phía tâm:

→ Fht/P = tan30° → Fht = 0,5.9,8.tan30° = 2,83 N

Quả cầu vận động theo quy trình tròn với buôn bán kính:

r = ℓsin30° = 0,5.sin30° = 0,25 m.

Mặt khác:

*


Câu 15: Một ôtô trọng lượng 2,5 tấn hoạt động qua một cầu vượt với vận tốc không thay đổi 54 km/h. Cầu vượt bao gồm dạng một cung tròn, bán kính 100 m. Tính áp lực đè nén của ôtô của ô tô lên cầu tại điểm cao nhất của trái cầu. đem g = 9,8 m/s2.

A. 15050 N.

B. 18875 N.

C. 22020 N.

D. 17590 N.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

*

v = 54 km/h = 15 m/s.

Khi xe hơi đi mang đến điểm cao nhất của ước thì 1 phần trọng lực nhập vai trò là lực phía tâm:

Fht = phường – N → N = p – Fht

*


Câu 16: 1 bàn nằm ngang xoay tròn hồ hết với chu kì T = 2 s. Trên bàn để một vật bí quyết trục xoay R = 25 cm. Hệ số ma ngay cạnh giữa vật cùng bàn về tối thiểu bằng bao nhiêu nhằm vật không trượt xung quanh bàn. Mang g = 10 m/s2, π2 = 10.

A. 0,35.

B. 0,05.

C. 0,12.

D. 0,25.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

*

Khi đồ gia dụng không trượt chịu chức năng của 3 lực P→, N→, Fmsn→

Trong đó P→ + N→ = 0→

Lúc đó vật vận động tròn đều đề nghị đóng sứ mệnh là lực phía tâm.

Để đồ dùng không trượt trên bàn thì :

*


Câu 17: Vòng xiếc là 1 trong vành tròn nửa đường kính R = 8 m, phía bên trong mặt phẳng trực tiếp đứng. Một bạn đi xe đạp trên vòng xiếc này, cân nặng cả xe cộ và fan là 80 kg. Lấy g = 9,8 m/s2, tính lực ép của xe pháo lên vòng xiếc trên điểm cao nhất với vận tốc tại đặc điểm này là v = 10 m/s.

A. 164 N.

B. 186 N.

C. 254 N.

D. 216 N.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

*

Tại điểm tối đa của vòng xiếc có những lực tính năng lên xe là trọng tải và phản bội lực của vòng xiếc.

Ta có:

*

Gọi N"→ là lực ép của tín đồ đi xe cộ lên vòng xiếc, ta có:

N’ = N = mv2/R - mg = 80.102/8 – 80.9,8 = 216 N.


Câu 18: Một xe có khối lượng 1600 kg chuyển động trên con đường cua tròn có bán kính r = 100 m với gia tốc không đổi 72 km/h. Hỏi giá trị của thông số ma liền kề giữa lốp xe với mặt đường ít nhất bằng bao nhiêu để xe không trượt. Rước g = 10 m/s2.

A. 0,35.

B. 0,26.

C. 0,33.

D. 0,4.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

v = 72 km/h = 20 m/s.

Xe chuyển động tròn đều đề xuất Fmsn→ nhập vai trò là lực phía tâm.

Để xe không trượt trên tuyến đường thì

*


Câu 19: Một tài xế tinh chỉnh và điều khiển một ô-tô có cân nặng 1000kgchuyển rượu cồn quanh vòng tròn có bán kính 100m nằm trên một khía cạnh phẳng nằm hướng ngang với tốc độ có độ phệ là 10m/s. Lực ma sát cực lớn giữa lốp xe cùng mặt đường là 900N. Ôtô sẽ

A. Trượt vào phía vào của vòng tròn.

B. Trượt thoát ra khỏi đường tròn.

C. Chạy trì trệ dần vì công dụng của lực li tâm.

D. Chưa đủ cửa hàng để kết luận.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Lực ma giáp đóng sứ mệnh là lực phía tâm.

Ta có:

*

→ Fht > Fms max thì ôtô đã trượt thoát ra khỏi đường tròn.


Câu 20: Một sản phẩm bay triển khai một vòng nhào lộn bán kính 400 m trong phương diện phẳng thẳng đứng với tốc độ 540 km/h. Tra cứu lực do người lái xe có cân nặng 60 kilogam nén lên chỗ ngồi ở điểm cao nhất và thấp duy nhất của vòng nhào. Mang g = 10 m/s2.

A. 2775 N; 3975 N.

B. 2552 N; 4500 N.

C. 1850 N; 3220 N.

D. 2680 N; 3785 N.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Các lực tác dụng lên người lái xe là trọng P→ cùng phản lực Q→ của ghế lên người.

Tại vị trí cao nhất, ta có:

*

Gọi N→ là lực xay của người lái xe lên ghế tại địa điểm cao nhất, ta có:

*

Tại địa chỉ thấp nhất, ta có:

*

Gọi N"→ là lực ép của người điều khiển lên ghế tại địa điểm thấp nhất, ta có:

*


Câu 21: bạn đi xe pháo đạp cân nặng tổng cùng 60 kg trên vòng xiếc nửa đường kính 6,4 m phải đi qua điểm cao nhất với tốc độ tối thiểu từng nào để ko rơi.Cho g = 10 m/s2.

A. 15 m/s.

B. 8 m/s.

C. 12 m/s.

D. 9,3 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Tại điểm tối đa của vòng xiếc có các lực chức năng lên xe pháo là trọng tải P→ với phản lực Q→ của vòng xiếc.

Xem thêm: Đơn Vị Của Công Suất Là Gì? Các Đơn Vị Công Suất Điện Phổ Biến Và Cách Quy Đổi

Ta có:

*

Gọi N→ là lực xay của fan đi xe pháo lên vòng xiếc, ta có:

N = Q = mv2/R - mg

Muốn không trở nên rơi ngoài vòng xiếc, có nghĩa là vẫn còn lực ép lên vòng xiếc.

Khi đó: N ≥ 0 → mv2/R – mg ≥ 0

*


Câu 22: Một cái bàn tròn bán kính R = 35 cm, xoay quanh trục trực tiếp đứng với tốc độ góc ω = 3 rad/s. Hỏi ta rất có thể đặt một vật nhỏ tuổi trên vùng làm sao của bàn mà vật không bị văng ra xa trung khu bàn. Hệ số ma giáp nghỉ thân vật và mặt bàn là µ = 0,25.