Cho nhàn từng giọt của dung dịch đựng b mol HCl vào dung dịch cất a mol Na2CO3 nhận được V lít khí CO2. Ngược lại, mang đến từ tự từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch cất b mol HCl chiếm được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là:
Bạn đang xem: Cho từ từ từng giọt dung dịch chứa b mol hcl

Xét thể nghiệm 1: mang đến từ từ b mol HCl cùng dd a mol Na2CO3 => xẩy ra pư theo vật dụng tự

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = nHCl – nNa2CO3 = ? mol

Xét thí nghiệm 2: cho từ tự a mol Na2CO3 vào b mol HCl => chỉ xẩy ra pư

Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = một nửa nHCl = ? (mol)

Theo đề ta có: VCO2(TN2) = 2VCO2(TN1) => mối quan hệ a, b


Do 2 thí sát hoạch được lượng khí CO2 khác nhau nên cả hai thí nghiệm H+ hầu hết phản ứng hết.

Xét phân tách 1: cho từ trường đoản cú b mol HCl và dd a mol Na2CO3 => xảy ra pư theo đồ vật tự

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = nHCl – nNa2CO3 = (b –a) mol

Xét phân tích 2: cho từ trường đoản cú a mol Na2CO3 vào b mol HCl => chỉ xảy ra pư

Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = 50% nHCl = 0,5b (mol)

Theo đề ta có: VCO2(TN2) = 2VCO2(TN1)

=> 0,5b = 2. (b –a)

=> 2a = 1,5b

=> a = 0,75b


*
*
*
*
*
*
*
*

Nhỏ thư thả 100 ml hỗn hợp Na2CO3 1M vào 200 ml dung dịch HCl 2M, sau bội nghịch ứng thu được V lít khí CO2 (đktc). Quý giá V là.


Hoà tan hoàn toàn 19,2 lếu láo hợp bao gồm CaCO3 với MgCO3 trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra V (lít) CO2 (đktc) với dung dịch sau phản ứng tất cả chứa 21,4 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Cho 3,45 gam hỗn hợp muối natri cacbonat với kali cacbonat chức năng hết với dung dịch HCl nhận được V lít CO2 (đkc) cùng 3,78 gam muối bột clorua. Cực hiếm của V là


Cho nhàn 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Na2CO3 0,2M và KHCO3 0,1M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M, khuấy đều phản ứng trọn vẹn thu được V ml khí CO2 (đktc). Cực hiếm của V là


Thêm nhàn rỗi từng giọt của 100 ml dung dịch đựng Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau làm phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch nước vôi vào dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?


250 ml hỗn hợp X cất Na2CO3 cùng NaHCO3 khi công dụng với H2SO4 dư cho ra 2,24 lít CO2 (đktc). 500 ml hỗn hợp X cùng với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa. độ đậm đặc mol của Na2CO3 với NaHCO3 trong dung dịch X theo thứ tự là


Cho 200 ml hỗn hợp HCl từ từ vào 200 ml hỗn hợp Na2CO3 thấy bay ra 2,24 lít CO2 (đktc). Thêm nước vôi vào dư vào thấy xuất hiện 10 gam kết tủa nữa. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch HCl với dung dịch Na2CO3 tương xứng là:


Nhỏ khôn xiết từ từ cho đến khi xong 200ml hỗn hợp X cất đồng thời H2SO4 aM với HCl 0,15M vào 100ml dung dịch đựng đồng thời NaOH 0,5M cùng Na2CO3 0,4M. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,448 lít khí (đktc). Cực hiếm của a là:


X là dung dịch HCl nồng độ xM, Y là dung dịch Na2CO3 mật độ yM. Bé dại từ trường đoản cú 100 ml X vào 100 ml Y, sau những phản ứng nhận được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ tự 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản nghịch ứng chiếm được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ trọng V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ trọng x : y bằng


Cho từ tốn 100 ml hỗn hợp HCl 2M vào m gam hỗn hợp X chứa NaHCO3 4,2% cùng Na2CO3. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y và 1,12 lít khí CO2 bay ra (đktc). Chan nước vôi vào dư vào hỗn hợp Y thu được buổi tối đa đôi mươi gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho 20,7 gam tất cả hổn hợp CaCO3và K2CO3phản ứng không còn với hỗn hợp HCl dư, thu được khí Y. Sục cục bộ khí Y thư thả vào hỗn hợp chỉ đựng 0,18 mol Ba(OH)2, nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là?


Cho trường đoản cú từ cho đến khi hết 250 ml hỗn hợp B gồm NaHCO3 1M cùng Na2CO3 1M vào 120 ml hỗn hợp A bao gồm H2SO4 1M và HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch X. đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp X thì được m gam kết tủa. Quý hiếm của m cùng V là


Cho 115,3 gam tất cả hổn hợp 2 muối MgCO3 cùng RCO3 vào hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được 4,48 lít khí CO2 đktc, hóa học rắn X và dung dịch Y đựng 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được hóa học rắn Z và 11,2 lít khí CO2 đktc. Trọng lượng của Z là


Cho 34,9 gam lếu láo hợp gồm CaCO3, KHCO3 với KCl công dụng hết với 400 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được hỗn hợp Y và 4,48 lít khí Z (đktc). Cho Y tính năng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Dung dịch X tất cả KHCO3 aM và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M. Nhỏ dại từ từ đến khi kết thúc 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y thấy bay ra 2,688 lít khí CO2 đktc. Nhỏ tuổi từ từ cho tới hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được dung dịch E. đến dung dịch Ba(OH)2 cho tới dư vào E, nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của a và m lần lượt rất có thể là


Cho nhàn rỗi từng giọt của dung dịch cất b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2. Ngược lại, đến từ từ bỏ từng giọt của dung dịch cất a mol Na2CO3 vào dung dịch đựng b mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a với b là:


Hấp thụ không còn 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch gồm chứa x mol NaOH cùng y mol Na2CO3 nhận được 300 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 200 ml hỗn hợp X vào 100 ml dung dịch Y gồm HCl 1,0M với H2SO4 1,0M, thu được 5,376 lít khí. Khía cạnh khác, 100 ml dung dịch X tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư chiếm được 7,88 gam kết tủa. Cực hiếm của (x + y) là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Google Toolbar For Internet Explorer Là Gì, Google Toolbar, Google Toolbar Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.