Câu 194080: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A.

Bạn đang xem: Cho từ từ dung dịch chứa a mol hcl vào dung dịch chứa b mol na2co3

V = 11,2(a - b).

B. V = 22,4(a - b).

C. V = 22,4(a + b).

D. V = 11,2(a + b).

Xem thêm: Khái Niệm Nhịp 44 - Số Chỉ Nhịp 4/4 Là Gì


Với bài toán nhỏ từ từ axit vào muối cacbonat và ngược lại . Ta có :

+) Nhỏ từ từ axit vào muối cacbonat thì ban đầu H+ thiếu nên thứ tự phản ứng là:

CO32- + H+ → HCO3-

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

+) Nhỏ từ từ muối cacbonat vào axit thì ban đầu H+ rất dư nên phản ứng là:

2H+ + CO32- →CO2 + H2O

HCO3- + H+ → CO2 + H2O


Giải chi tiết:

Do thu được khí CO2 ⟹ H+ dư so với CO32-:

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl

 b mol → b mol → b mol

Do thêm nước vôi trong vào X thấy có kết tủa nên dd X có chứa HCO3- ⟹ HCO3- dư so với H+

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

(a-b) mol → (a-b) mol

Vậy V = 22,4(a - b).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát