Câu 194080: Cho khoan thai dung dịch cất a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 mặt khác khuấy đều, chiếm được V lít khí (đktc) cùng dung dịch X. Khi đến dư nước vôi vào vào hỗn hợp X thấy có lộ diện kết tủa. Biểu thức tương tác giữa V cùng với a, b là

A.

Bạn đang xem: Cho từ từ dung dịch chứa a mol hcl vào dung dịch chứa b mol na2co3

V = 11,2(a - b).

B. V = 22,4(a - b).

C. V = 22,4(a + b).

D. V = 11,2(a + b).

Xem thêm: Khái Niệm Nhịp 44 - Số Chỉ Nhịp 4/4 Là Gì


Với bài bác toán nhỏ từ từ axit vào muối bột cacbonat và ngược lại . Ta tất cả :

+) bé dại từ từ axit vào muối hạt cacbonat thì ban sơ H+ thiếu đề nghị thứ tự phản ứng là:

CO32- + H+ → HCO3-

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

+) bé dại từ từ muối cacbonat vào axit thì ban đầu H+ rất dư cần phản ứng là:

2H+ + CO32- →CO2 + H2O

HCO3- + H+ → CO2 + H2O


Giải chi tiết:

Do nhận được khí CO2 ⟹ H+ dư so với CO32-:

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl

 b mol → b mol → b mol

Do thêm nước vôi trong vào X thấy tất cả kết tủa đề xuất dd X tất cả chứa HCO3- ⟹ HCO3- dư đối với H+

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

(a-b) mol → (a-b) mol

Vậy V = 22,4(a - b).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát