Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho Parabol (P): y=x^2 và đường thẳng (d): y=2x-m^2+9

a. Tra cứu toạ độ những giao điểm của Parabol (P) và con đường thẳng (d) khi m = 1.

Bạn đang xem: Y = x + 1

b. Kiếm tìm m để mặt đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại nhị điểm nằm về nhì phía của trục tung.

Giải chi tiết hộ bản thân nha


*

a) Khi (m=1) (Rightarrowleft(d ight):y=2x+8)

Xét phương trình hoành độ giao điểm

(x^2=2x+8) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=4\x=-2endmatrix ight.)

+) Với (x=4Rightarrow y=16)

+) Với (x=-2Rightarrow y=4)

Vậy khi (m=1) thì (P) giảm (d) tại 2 điểm phân biệt (left(4;16 ight)) và (left(-2;4 ight))

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm

(x^2-2x+m^2-9=0) (*)

Ta có: (Delta"=10-m^2) 

Để (P) cắt (d) (Leftrightarrow) Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt 

(LeftrightarrowDelta"=10-m^2>0) (Leftrightarrow-sqrt10

Theo đề: (P) cắt (d) tại 2 điểm ở về 2 phía của trục tung

(Leftrightarrow) Phương trình (*) tất cả 2 nghiệm trái dấu

(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta">0\x_1x_2 (Leftrightarrowleft{eginmatrix10-m^2>0\m^2-9 (Leftrightarrowleft{eginmatrix-sqrt10 (Leftrightarrow-3

Vậy ...

 


Đúng 1
phản hồi (0)
Các câu hỏi tương từ
*

Trong khía cạnh phẳng tọa độ oxy, đường thẳng (d) y=2x-m+3 với Parabol (P) y=x2.

a) tìm m để con đường thẳng (d) đi qua A(1;0)

b) tra cứu m nhằm dường thẳng (d) và Parabol (P) giảm nhau tại nhì điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1, x2 thỏa mãn x12 -2x2 +x1.x2 = -12

 


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc hai một ẩn
1
0
*

trên mặt phẳn toạ độ Oxy mang đến parabol (P):y=x^2 và con đường thẳng (d): y=2(m 1)x-2m 4 a)tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) khi m=2 b) điện thoại tư vấn x1 và x2 là hoành độ những giao điểm của (P) với (d).cm biểu thức A=x1(1-x2/2) x2(1-x1/2) không nhờ vào m
Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc nhị một ẩn
0
1

Trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y=x2 và con đường thẳng (d): y=2mx+1 (m là tham số)

1) minh chứng rằng với mọi m thì con đường thẳng (d) với parabol (P) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.

2) call giao điểm của con đường thẳng (d) cùng parabol (P) là A với B. Chứng minh tam giác OAB vuông.


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc hai một ẩn
1
0

Cho Parabol y=x2 (P), và mặt đường thẳn: y=2(1-m)x+3 (d), với m là tham số

a) chứng minh với rất nhiều giá trị của m, parabol (P) và mặt đường thẳng (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt

b) Tìm các giá trị của m, nhằm (P) và (d) giảm nhau trên điểm gồm tung độ y=1


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc nhị một ẩn
2
0

Cho Parabol (P) tất cả đỉnh ở nơi bắt đầu tọa độ và trải qua điểm A(-3;3).

1. Viết phương trình của Parabol (P).

2. Viết phương trình mặt đường thẳng (d) tuy nhiên song với đường thẳng (d’): y = x – 2017 và trải qua điểm B(0;1-n). Xác minh n sao cho đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại nhị điểm phân biệt bao gồm hoành độ x1;x2 thỏa mãn: |x1 - x2| = (sqrt5)


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc nhị một ẩn
0
0

Cho parabol (P): (y=-x^2) và đường thẳng (d) y=ax + b ; với a với b vừa lòng : (2a^2-9b=0) với (a e0). A) chứng tỏ đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại nhì điểm tách biệt và hoành độ của điểm này gấp đôi hoành độ điểm kia. B) đưa sử đường thẳng (d) vuông góc với con đường thẳng (d') : (y=dfrac1sqrt2x+2015) Hãy lập phương trình của đường thẳng (d)


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc nhị một ẩn
0
0

Cho parabol (P) (y=dfrac12x^2) và điểm A, B thuộc (P) có hoành độ theo lần lượt là: -1, 2. Đường thẳng (d) phương trình y=mx+n

a) search tọa độ điểm A, B. Tìm m, n biết (d) trải qua A và B.

Xem thêm: Truyện Tranh Vị Hôn Thê Khế Ước Của Công Tước, Vị Hôn Thê Khế Ước Của Công Tước Chương 1

b) Tính độ dài đường cao OH của tam giác OAB (điểm O là nơi bắt đầu tọa độ) 


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc nhì một ẩn
0
0

cho parabol p: y= x2 và đường thẳng d : y=mx-m+2

tìm m để phường cắt d tại 2 điểm phân biệt gồm hoành độ x1;x2 đều to hơn 1/2


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc hai một ẩn
1
0

Trên phương diện phẳng tọa độ xOy, mang lại đường trực tiếp (d): y = x-3 với parabol (P) : y= -2x2.

a) Vẽ (d) trên và một mặt phẳng tọa độ xOy

b) tìm kiếm tọa độ của giao điểm M và N của (d) cùng (P)

c) Tính diện tích s tam giác OMN với O là nơi bắt đầu tọa độ


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc hai một ẩn
1
1

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)