Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 18 Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Tranzito
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 12 Thực hành Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá

Câu hỏi :

Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì cường độ dòng điện trong mạch chính


*