Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 11 bài xích 18 Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu lại của điốt bán dẫn và công dụng khuếch đại của Tranzito
Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 11 bài bác 12 Thực hành xác định suất điện đụng và điện trở trong của một pin năng lượng điện hoá

Câu hỏi :

Cho một mạch điện bao gồm nguồn điện không đổi. Khi năng lượng điện trở không tính của mạch tăng 2 lần thì cường độ cái điện trong mạch chính


*