toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết nguồn điện tất cả suất điện hễ E = 12V và có điện trở trong , những điện trở R 1 = 10 Ω , R 2 = 5 Ω , R 3 = 8 Ω

a) Tính tổng trở R N của mạch ngoài

b) Tính cường độ cái điện I chạy qua nguồn điện với hiệu điện cố kỉnh mạch ngoại trừ U

c) Tính hiệu điện thay U1giữa hai đầu năng lượng điện trở R1

d) Tính hiệu suất H của nguồn điện

e) Tính sức nóng lượng toả ra ngơi nghỉ mạch ngoài trong thời gian 10 phút

*

*

*


Một mạch điện tất cả sơ đồ dùng hình 11.1, trong đó nguồn điện bao gồm suất điện hễ E = 6V và gồm điện trở vào r = 2ω, các điện trở R1= 5ω, R2= 10ω với R3= 3ω.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ

*

a) so sánh và cho biết các điện trở mạch ngoại trừ của mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào? Từ đó nêu biện pháp tìm điện trở tương tự của mạch ngoại trừ này.

b) Tính cường độ chiếc điện I chạy qua nguồn và hiệu điện thế mạch ko kể U.

c) Tính hiệu điện cố gắng U1 giữa hai đầu năng lượng điện trở R1


Cho mạch điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện bao gồm suất điện cồn E = 9V cùng điện trở vào r = 1 Ω. Các điện trở kế bên R 1 = R 2 = R 3 = 3 Ω , R 4 = 6 Ω .Tính cường độ loại điện chạy qua điện trở R 4 .

*

A. 1A

B. 1,5A

C. 2/3A

D. 1/3A


Cho mạch điện bao gồm sơ đồ gia dụng như hình vẽ. Trong những số ấy các pin giống như nhau, từng pin tất cả suất điện cồn E = 1,5V và có điện trở trong r = 1 Ω Điện trở của mạch ngoại trừ R = 6 Ω

a) Tính cường độ chiếc điện chạy trong mạch chính

b) Tính hiệu điện cầm cố U A B

c) Tính hiệu suất của bộ pin, từng pin

*


Xét mạch kín gồm mối cung cấp điện tất cả suất điện rượu cồn E = 2 V, năng lượng điện trở trong r = 0 , 1 Ω mắc với điện trở ngoài R = 99 , 9 Ω . Hãy xác định

a) Cường độ cái điện vào mạch

b) Hiệu điện chũm giữa hai cực của nguồn điện

c) năng suất của nguồn điện


Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện bao gồm suất điện cồn E = 12V và gồm điện trở vào r = 0,5 Ω. Những điện trở mạch ko kể R 1 = 4 , 5 Ω , R 2 = 4 Ω , R 3 = 3 Ω

*

Xác định năng suất của điện áp nguồn khi K đóng

A. 91,67%

B. 81,67%

C. 95,83%

D. 93,75%


Có mạch điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện gồm suất điện đụng E = 12V và gồm điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch không tính R 1 = 4 , 5 Ω , R 2 = 4 Ω , R 3 = 3 Ω

*

Xác định năng suất toả nhiệt ở mạch không tính khi K đóng

A. 16,875 W

B. 22 W

C. 43,12 W

D. 11,5 W


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, trong các số ấy nguồn điện bao gồm suất điện đụng 15V và gồm điện trở trong khôn cùng nhỏ, tất cả điện trở sinh sống mạch kế bên là R 1 = 3Ω, R 2 = 4 Ω với R 3 = 5 Ω. Cường độ chiếc điện chạy vào mạch và hiệu điện thế giữa nhì đầu điện trở R gấp đôi lượt là

*

A. 1A cùng 4V

B.2A cùng 5V

C.1,25A với 5V

D. 1,25A và 6V


*

Cho mạch điện bao gồm sơ vật dụng như mẫu vẽ bên, trong số ấy nguồn điện gồm suất điện hễ 15 V và có điện trở trong siêu nhỏ, những điện trở sinh sống mạch ko kể là R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω cùng R3 = 5 Ω. Cường độ cái điện chạy trong mạch với hiệu điện cụ giữa nhị đầu điện trở R2 thứu tự là

A. 1 A và 4 V.

B. 2 A và 5 V.

C. 1,25 A và 5 V.

Xem thêm: Exempt Là Gì, Nghĩa Của Từ Exempt, Exempt Là Gì, Nghĩa Của Từ Exempt

D. 1,25 A và 6 V.


Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn E = 12 V và gồm điện trở trong rất nhỏ, các điện trở sinh hoạt mạch ko kể là R 1 = 3 Ω, R 2 = 4 Ω cùng R 3 = 5 Ω.Tính công của nguồn tích điện sản ra vào 10 phút và năng suất toả sức nóng ở điện trở R 3 ?