Cho tất cả hổn hợp K2CO3 cùng NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 chiếm được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm nhàn hạ dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến khi không hề khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn cục Y phản ứng đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cân nặng kết tủa X là


$2H^ + + CO_3^2 - xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$H^ + + HCO_3^ - xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

+) trường đoản cú số mol HCl => PT (1)

$HCO_3^ - + OH^ - o CO_3^2 - + H_2O$

+) từ bỏ số mol NaOH => PT (2)

$K_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 o BaCO_3 downarrow + 2KHCO_3$


$n_K_2CO_3 = n_NaHCO_3 = a,mol;,n_Ba(HCO_3)_2 = b,mol o left{ egingatheredn_CO_3^2 - = a,mol hfill \n_HCO_3^ - = (a + 2b),mol hfill \ endgathered ight.$

$2H^ + + CO_3^2 - xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$H^ + + HCO_3^ - xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$n_HCl = 0,5.0,56 = 0,28,mol o 2a + (a + 2b) = 0,28,,,(1)$

$HCO_3^ - + OH^ - xrightarrowCO_3^2 - + H_2O$

$,n_NaOH = 0,2.1 = 0,2,mol o a + 2b = 0,2,,,(2)$

$ (1),(2) o a = 0,04;,,b = 0,08$

$K_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2xrightarrowBaCO_3 downarrow + 2KHCO_3$

0,04 0,08 → 0,04

$m_BaCO_3 = 0,04.197 = 7,88,g$


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1


Bài tập tất cả liên quan


Ôn tập chương 6 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức tầm thường của oxit sắt kẽm kim loại thuộc đội IA là


Phát biểu làm sao sau đây là sai?


Phát biểu nào sau đấy là đúng?


Kim các loại nào dưới đây tan hết trong nước dư ở ánh sáng thường?


Dung dịch nào tiếp sau đây khi làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, chiếm được kết tủa trắng?


Từ nhì muối X và Y triển khai các phản bội ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối bột X, Y tương ứng là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) cho dung dịch NaCl vào hỗn hợp KOH.

(II) cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl cùng với điện cực trơ, tất cả màng ngăn.

(IV) mang lại Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) đến dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Legume Là Gì - Tìm Hiểu Lợi Ích Của Legumes Trong Thực Phẩm

Các thí nghiệm đông đảo điều chế được NaOH là:


Một ly nước bao gồm chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho đến khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nước sót lại trong cốc


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Quý giá của a là


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch có NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hỗn hòa hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, chiếm được 1,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong số đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch tất cả K2CO3 0,2M cùng KOH x mol/lít, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tính năng với dung dịch BaCl2 (dư), nhận được 11,82 gam kết tủa. Cực hiếm của x là


Dung dịch X đựng hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Bé dại từ trường đoản cú từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, hình thành V lít khí (ở đktc). Quý hiếm của V là


Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 chiếm được kết tủa X cùng dung dịch Y. Thêm thủng thẳng dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản bội ứng toàn diện với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


Hòa tan trọn vẹn 2,45 gam tất cả hổn hợp X có hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan tất cả nồng độ mol bởi nhau. Hai kim loại trong X là


Cho 7,1 gam láo lếu hợp gồm một sắt kẽm kim loại kiềm X cùng một kim loại kiềm thổ Y công dụng hết cùng với lượng dư dung dịch HCl loãng, nhận được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


X là kim loại thuộc phân nhóm bao gồm nhóm II (hay team IIA). Mang lại 1,7 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại X cùng Zn chức năng với lượng dư dung dịch HCl, hình thành 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X công dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là:


Hỗn vừa lòng X có hai kim loại kiềm với một kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y cùng 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z tất cả H2SO4 và HCl, trong những số đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Th-nc dung dịch Y bởi dung dịch Z tạo ra m gam tất cả hổn hợp muối. Giá trị của m là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được hỗn hợp X cùng kết tủa Y. Cho từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X mang lại khi bắt đầu có khí hình thành thì không còn V ml. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của V là


Nung 12,95 gam muối hạt M(HCO3)2 ở ánh nắng mặt trời cao đến trọng lượng không đổi, rồi cho tổng thể khí CO2 thu được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.