tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho hình thang abcd ab song song cd

*

cho hình thang ABCD bao gồm AB tuy vậy song CD ( AB

*

Cho hình thang ABCD có AB tuy vậy song CD (AB

*

a:Xét hình thang ABCD có 

M là trung điểm của AD

MN//AB//CD

Do đó: N là trung điểm của BC

Xét ΔDAB có 

M là trung điểm của AD

ME//AB

Do đó: E là trung điểm của BD

Xét ΔABC có 

N là trung điểm của BC

NF//AB

Do đó: F là trung điểm của AC


Cho hình thang ABCD tất cả AB tuy vậy song CD (AB

a: Xét hình thang ABCD có 

M là trung điểm của AD

MN//AB//CD

Do đó: N là trung điểm của BC

Xét ΔADC có 

M là trung điểm của AD

MF//DC

Do đó: F là trung điểm của AC

Xét ΔBDC có 

N là trung điểm của BC

NE//DC

Do đó: E là trung điểm của BD


MẤY ANH CHỊ ƠI GIÚP EM !!! EM CẢM ƠN !!

Cho hình thang ABCD gồm AB tuy nhiên song CD ( AB

A B C D M N E F

GT : ABCD là hình thang ( AB MN là con đường trung bình của hình thang ABCD 

=> NB=NC

=> N là trung điểm của BC

Xét tam giác ABD bao gồm : 

MA=MD ( gt)

MN//AB (gt) tốt ME//AB(vì ME nằm trong MN)

=> ME là con đường trung bình của tam giác ABD 

=> EB=ED

=> E là trung điểm của BD

Xét tam giác ABC có: 

NB= NC ( cmt)

MN//AB ( gt ) xuất xắc FN//AB ( vì chưng FN trực thuộc MN )

=> NF là đường trung bình của tam giác ABC

=> NB=NC

=> N là trung điểm của BC


Đúng 0
comment (0)

Cho hình thang ABCD bao gồm AB tuy nhiên song CD ( AB
Lớp 8 Toán
0
0
Gửi hủy

cho hình thang ABCD bao gồm AB tuy nhiên song CD ( AB
Lớp 8 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

cho hình thang ABCD có AB song song CD ( AB
Lớp 8 Toán
1
0
gửi Hủy

Gọi H là trung điểm DC. 

Chứng minh HE// IF( bởi cùng //BC)

=> HE vuông FK ( vị FK vuông IF)

Tương từ HF// EI( bởi vì cùng //AD)

=> HF vuông EK( bởi vì EK vuông IE)

Xét tam giác EFH tất cả EK cùng FK là 2 mặt đường cao cần K là trực tâm. Suy ra HK vuông FE nhưng FE //DC nên HK vuông DC trên H suy ra tam giác KDC cân tại K. Nên KD=KC


Đúng 0

comment (0)

Cho hình thang ABCD(AB song song CD).

a) Đường thẳng song song 2 lòng cắt lân cận AD,BC theo thứ tự ở I,K và giảm đường chéo cánh BD,AC theo thứ tự tại L,M.. Chứng minh IL=KM

b) AC giảm BD sống O, vẽ con đường thảng qua O tuy nhiên song 2 đáy giảm 2 ở bên cạnh tại E,F. Chứng minh OE=-OF


Lớp 8 Toán
0
0
gởi Hủy

Cho hình thang ABCD cùng với AB tuy nhiên song CD, AB
Lớp 8 Toán
0
0
gửi Hủy
mang đến hình thang ABCD (AB//CD),AB=4cm,CD=5cm. Qua giao điểm I của nhì đường chéo AC,BD,kẻ con đường thẳng tuy vậy song với hai cạnh đáy cắt các sát bên AD,BC thứu tự tại E,I . Tính IE,IF
Lớp 8 Toán bài xích 1: Định lý Talet trong tam giác
0
0
gởi Hủy

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Trần Phú Hải Phòng, Chuyên Trần Phú Hải Phòng

olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com