Cho mặt đường tròn trung khu (O) nửa đường kính (R = 2cm) và mặt đường tròn trung tâm (O') bán kính (R' = 3cm.) Biết (OO' = 6cm.) Số tiếp tuyến phổ biến của hai tuyến đường tròn đã mang đến là:


Cho hai đường tròn (left( O;,,R ight)) cùng (left( O';,,R' ight)) khi đó ta có:

+) (OO' > R + R') thì hai tuyến phố tròn nằm ngoại trừ nhau hay hai đường tròn không có điểm chung.

Bạn đang xem: Cho đường tròn tâm o bán kính

( Rightarrow ) hai tuyến đường tròn tất cả (4) tiếp đường chung.

+) (OO' Vị trí kha khá của hai tuyến phố tròn --- Xem đưa ra tiết
*
*
*
*
*
*
*
*Cho hai tuyến đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$ với $R > r$cắt nhau tại nhì điểm tách biệt và $OO" = d$. Chọn khẳng định đúng?


Cho hai tuyến phố tròn $left( O;8,cm ight)$ cùng $left( O";6cm ight)$ giảm nhau trên $A,B$ làm thế nào cho $OA$ là tiếp con đường của $left( O" ight)$. Độ lâu năm dây $AB$ là


Cho hai đường tròn (left( I;7cm ight)) với (left( K;5cm ight)). Biết (IK = 2cm). Quan hệ tình dục giữa hai tuyến phố tròn là:


Cho con đường tròn $left( O ight)$ bán kính $OA$ và mặt đường tròn $left( O" ight)$ đường kính $OA$.


Cho hai tuyến đường tròn $left( O_1 ight)$ với $left( O_2 ight)$ tiếp xúc quanh đó tại $A$ và một mặt đường thẳng $d$ xúc tiếp với $left( O_1 ight);left( O_2 ight)$ theo lần lượt tại $B,C$.


Cho hai tuyến đường tròn $left( O;20cm ight)$ cùng $left( O";15cm ight)$ cắt nhau tại $A$ và$B$. Tính đoạn nối vai trung phong $OO"$, biết rằng$AB = 24cm$ với $O$ với $O"$ nằm cùng phía đối với $AB$ .


Cho nửa đường tròn $left( O ight)$, đường kính $AB$. Vẽ nửa con đường tròn trung ương $O"$ 2 lần bán kính $AO$ (cùng phía cùng với nửa con đường tròn $left( O ight)$). Một cát tuyến bất kỳ qua $A$ giảm $left( O" ight);left( O ight)$ lần lượt tại $C,D$.


Cho hai tuyến phố tròn $left( O ight);left( O" ight)$ tiếp xúc ngoại trừ tại $A$. Kẻ tiếp con đường chung xung quanh $MN$ với $M in left( O ight)$; $N in left( O" ight)$. Hotline $P$ là điểm đối xứng cùng với $M$ qua $OO"$; $Q$ là vấn đề đối xứng với $N$ qua $OO"$.

Xem thêm: Tài Liệu Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 3 Trọn Bộ, Giáo Án Kĩ Năng Sống Lớp 3


Cho hai tuyến đường tròn $left( O ight)$ với $left( O" ight)$ tiếp xúc kế bên tại $A$. Kẻ các đường kính $AOB;AO"C$. Hotline $DE$ là tiếp tuyến chung của hai đường tròn $left( D in left( O ight);E in left( O" ight) ight)$. Call $M$ là giao điểm của $BD$ cùng $CE$. Tính diện tích s tứ giác $ADME$ biết $widehat DOA = 60^circ $ cùng $OA = 6,cm.$


Cho hai tuyến đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ cắt nhau tại $A,B$, trong những số ấy $O" in left( O ight)$. Kẻ 2 lần bán kính $O"OC$ của đường tròn $left( O ight)$. Chọn xác minh sai?


Cho các đường tròn (left( A;10, mcm ight), m left( B;15, mcm ight), m left( C;15,cm ight)) tiếp xúc ngoại trừ với nhau song một. Hai tuyến đường tròn (B) với (C) tiếp xúc với nhau trên (A"). Đường tròn (left( A ight)) tiếp xúc với con đường tròn (left( B ight)) cùng (left( C ight)) lần lượt tại (C") cùng (B".)


Cho hai tuyến đường tròn (O;5) với (O’;5) cắt nhau tại A và B. Biết OO’=8. Độ lâu năm dây cung AB là


Cho đường tròn chổ chính giữa (O) bán kính (R = 2cm) và mặt đường tròn trọng tâm (O") nửa đường kính (R" = 3cm.) Biết (OO" = 6cm.) Số tiếp tuyến chung của hai tuyến phố tròn đã cho là:


Cho mặt đường thẳng xy và con đường tròn (O; R) không giao nhau. Hotline M là một điểm di động cầm tay trên xy. Vẽ con đường tròn 2 lần bán kính OM giảm đường tròn (O) tại A cùng B. Kẻ (OH ot xy) . Lựa chọn câu đúng.