hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Số tam giác xác minh bởi những đỉnh của một đa giác đông đảo (10) cạnh là:

A (35)B (120)C (240)D (720)

Lời giải đưa ra tiết:

Cứ bố đỉnh của nhiều giác sẽ tạo thành một tam giác.

Bạn đang xem: Cho 1 đa giác đều có 10 cạnh

Chọn (3) trong (10) đỉnh của nhiều giác, có (C_10^3 = 120).

Vậy tất cả (120) tam giác khẳng định bởi các đỉnh của nhiều giác (10) cạnh.

Xem thêm: Tập Đọc Nhạc Số 8 Lớp 8 - Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân

Chọn B


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.