Điện li hay ion hóa là quy trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm tốt dương bằng phương pháp nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành thành các ion, thường kèm theo các chuyển đổi hóa học khác. Ion dương được sinh sản thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải to hơn hoặc bởi thế năng liên can của electron trong nguyên tử) nhằm giải phóng electron, đông đảo electron được hóa giải này được call là đều electron từ bỏ do.

Bạn đang xem: Chất nào không điện li

Năng lượng cần thiết để xảy ra quá trình này điện thoại tư vấn là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo ra thành khi một electron tự do thoải mái nào kia đập vào một nguyên tử với điện trung hòa ngay mau chóng bị giữ lại và thiết lập hàng rào nắm năng với nguyên tử này, vì chưng nó không thể đủ tích điện để thoát ra khỏi nguyên tử này nữa đề nghị hình thành ion âm.

– Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối sinh sống dạng hỗn hợp hoặc rét chảy là các chất có khả năng dẫn điện.

– Chất ko dẫn điện:

+ hóa học rắn khan (NaCl, NaOH,.. Rắn)

+ hỗn hợp rượu, đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối khi tung trong nước phân li ra những ion đề nghị dung dịch của chúng dẫn điện.

– Sự năng lượng điện li: quy trình phân li các chất trong nước ra ion

Chất năng lượng điện li: Những chất tan trong nước phân li thành những ion.

Vậy axit, bazơ, muối bột là những chất năng lượng điện li.

2. Phương trình năng lượng điện li:

– với axit: phân li ra cation H+ và anion gốc axit

VD: HCl → H+ + Cl–

– cùng với bazơ: phân li ra cation kim loại và anion OH–

VD: NaOH → Na+ + OH–

– với muối: phân li ra cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit

VD: NaCl → Na+ + Cl–

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- 

Lưu ý: Phương trình điện li phải đảm bảo cân bằng điện tích thân 2 vế

II. Phân loại những chất điện li

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm: Chất điện li mạnh là hóa học khi tung trong nước, các phân tử hoà tan hồ hết phân li ra ion.(Quá trình điện li là không thuận nghịch)

– các chất năng lượng điện li mạnh:

+ các axít to gan lớn mật HCl, HNO3, H2SO4…

+ những bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,…

+ phần lớn các muối.

– Phương trình điện li: H2SO4 → 2H+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

2. Chất điện li yếu:

– Khái niệm: Chất năng lượng điện li yếu là hóa học khi tung trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên tắc Lơ Sa-tơ-li-ê)

– những chất điện li yếu:

+ các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Phương trình năng lượng điện li: CH3COOH ⇔ CH3COO– + H+

Mg(OH)2 ⇔ Mg2+ + 2OH–

Lưu ý: Các chất AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… hay được xem là không chảy trong nước. Mặc dù thực tế vẫn đang còn sự hòa hợp một lượng khôn cùng nhỏ, cùng phần bị hòa tan rất có thể phân li yêu cầu chúng vẫn được xếp vào những chât năng lượng điện li.

B. Bài bác tập

1. Dạng 1: Xác định chất điện li và chất không năng lượng điện li, chất điện li dũng mạnh và chất điện li yếu.

VD: Nhóm hóa học nào sau đây chỉ gồm các chất năng lượng điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai bởi vì CH3COOH là axit yếu, điện li yếu.

B. Sai vị HF là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

D. Sai vì chưng H2S là axit yếu, điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết phương trình điện li.

VD: Phương trình điện li nào tiếp sau đây viết đúng?

A. 

*
B. 
*

C. 

*
D. 
*

Lời giải:

A cùng D không đúng vì H2SO4 và Na2S là hóa học điện li mạnh, sử dụng mũi tên →

C sai bởi H2SO3 điện li yếu, dùng mũi tên ⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3: Tính mật độ ion vào dung dịch

a. Dung dịch hóa học điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx- 

1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ điện li α:


α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất tan

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CM điện li/ CM chất tan

* α = 1 : chất điện li mạnh

* 0


AB ⇔ A+ + B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ điện li:

*

c. Các công thức vào dung dịch: 

* Khối lượng dung dịch: mdd = mct + mnước = Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch: 

*

* Nồng độ mol: 

*

VD: Hòa chảy 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được dung dịch A chứa số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

Lời giải:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

*

*

Đáp án A.

VD: Trộn 50 ml hỗn hợp NaCl 2M với 150 ml dung dịch BaCl2 x M thu đươc hỗn hợp mới bao gồm nồng độ ion Cl– 

*
là 1,1M. Cực hiếm của x là

A. 0,2  B. 0,3 C. 0,4  D. 0,5

Lời giải:

NaCl → Na+ + Cl–

BaCl2 → Ba2+ + 2Cl–

*

*
= frac0,1+0,3x0,05+0,15 = 1,1 Rightarrow x = 0,4" />. Đáp án C.

4. Dạng 4: Định luật bảo toàn điện tích

Nội dung định luật: Trong dung dịch chứa các chất điện li, tổng cộng mol điện tích dương luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiện tích dương  = n điện tích âm

VD: Một dung dịch cất a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. 2a+2b = c-d. B. a+b = c+d. C. 2a+2b = c+d. D. a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định biện pháp bảo toàn năng lượng điện ta có

*

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5: Định luật bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL: tổng khối lượng các chất rã = tổng khối lượng các ion trong dung dịch.

VD: Dung dịch A chứa những ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl – = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn hỗn hợp A chiếm được 140,7 gam . Cực hiếm của a với b theo lần lượt là

A. 0,6 ; 0,9 B. 0.9 ; 0,6 C.

Xem thêm: Gợi Ý Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Các Môn Học Có Đáp Án, Đáp Án Đề Minh Họa 2022 Tất Cả Các Môn

 0,5 ; 0,3 D. 0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)