... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGCâu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy lấy ví dụ minh họa)a. Quy phạm pháp luật: - Là phép tắc ... những bên tham gia quan hệ pháp luật này đều mang đông đảo quyền nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quy định.* nhân tố của quan hệ tình dục pháp luật: - đơn vị của tình dục pháp luật ... Chánh án tòa án nhân dân buổi tối cao có quyền phòng nghị tất cả các bạn dạng án. Câu 12: quan hệ nam nữ pháp luật dân sự là gì? Phân tích cơ cấu của quan hệ giới tính pháp luật dân sự (lấy lấy ví dụ minh họa).* quan hệ nam nữ pháp...

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương


*

*

... Đáp án: Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Trang 93 c. 13% d. 20% 54. Bản chất của tôn giáo là gì? a. Là sự việc phản ánh tồn tại xã hội b. Là việc phản ánh đều ... được quyền trường đoản cú quyết Trang 85 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 1. Tứ tưởng xóm hội công ty nghóa là gì? a. Là khối hệ thống những quan niệm phản ánh nhu cầu, ước mơ của các ách thống trị ... độ lên chủ nghóa làng hội bên trên phạm vi cả nước bước đầu từ lúc nào? a. Tháng 2/1930 b. Tháng 8/1945 c. Tháng 5/1954 d. Tháng 4/1975 43. Trong những cơ cấu thích hợp thành tổ chức cơ cấu xã hội thì cơ cấu nào...
*

*

*

... Toán, đồng tiền giao dịch trong đúng theo đồng thương mại dịch vụ fải là ngoại tệ thoải mái chuyển đổia)Đúngb)Sai B. Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền thanh toán trog HĐTM là do phía hai bên XK ... NH gửi ctừ chỉ nhập vai trò là trung gian thanh toán, NH sau khoản thời gian nhận được bộ ctừ giấy nhờ thu từ người XK thì chuyển cục bộ ctừ giấy dựa vào thu thanh lịch NH fục vụ bạn NK mà lại ko fải gồm ... Sản phẩm fan lập ctừ sản phẩm & hàng hóa để gửi trao NH FH L/C (bên NK)Câu 105: Trong thanh toán L/C người NK phụ thuộc vào văn bạn dạng nào để soát sổ ctừ thanh tóan?a)Hợp đồng b)L/C c)Thỏa mong Nh d)Hợp đồng và...

Xem thêm: Tìm Số Chẵn Lớn Nhất Có 5 Chữ Số Khác Nhau., Câu Hỏi Của Phuong Anh


... Việc áp dụng pháp lao lý d) không tồn tại các trường đúng theo trên3. Người dân có thẩm quyền phòng nghịa) chánh án tòa án ND buổi tối cao, viện trưởng viện kiểm sát về tối caob) chánh án tòa án ND tối cao cấp tỉnh,viện ... Thẩm phán toà án cấp tỉnh, Hội đồng thẩm phán toà án toà án nhân dân tối cao.d. Uỷ ban thẩm phán toà án cung cấp tỉnh, toà kinh tế tài chính toà án nhân dân buổi tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân về tối ... Ban thẩm phán tòa án cấp cho tỉnh.b) Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao.c) Tòa kinh tế tòa án nhân dân tối cao.d) Hội đồng thẩm phán tòan án nhân dân về tối cao. Đáp án : câu Dc) Toà án sơ thẩm...