... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGCâu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ minh họa)a. Quy phạm pháp luật: - Là quy tắc ... các bên tham gia quan hệ pháp luật đó đều mang những quyền nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quy định.* Thành phần của quan hệ pháp luật: - Chủ thể của quan hệ pháp luật ... chánh án tòa án nhân dân tối cao có quyền kháng nghị tất cả các bản án. Câu 12: Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Phân tích cơ cấu của quan hệ pháp luật dân sự (lấy ví dụ minh họa).* Quan hệ pháp...

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương


*

*

... Đáp án: Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Trang 93 c. 13% d. 20% 54. Bản chất của tôn giáo là gì? a. Là sự phản ánh tồn tại xã hội b. Là sự phản ánh những ... được quyền tự quyết Trang 85 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 1. Tư tưởng xã hội chủ nghóa là gì? a. Là hệ thống những quan niệm phản ánh nhu cầu, ước mơ của các giai cấp ... độ lên chủ nghóa xã hội trên phạm vi cả nước bắt đầu từ khi nào? a. Tháng 2/1930 b. Tháng 8/1945 c. Tháng 5/1954 d. Tháng 4/1975 43. Trong các cơ cấu hợp thành cơ cấu xã hội thì cơ cấu nào...
*

*

*

... toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là ngoại tệ tự do chuyển đổia)Đúngb)Sai B. Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền thanh toán trog HĐTM là do 2 bên XK ... NH chuyển ctừ chỉ đóng vai trò là trung gian thanh toán, NH sau khi nhận đc bộ ctừ giấy nhờ thu từ người XK thì chuyển toàn bộ ctừ giấy nhờ thu sang NH fục vụ người NK mà ko fải có ... hàng người lập ctừ hàng hóa để gửi tới NH FH L/C (bên NK)Câu 105: Trong thanh toán L/C người NK dựa vào văn bản nào để kiểm tra ctừ thanh tóan?a)Hợp đồng b)L/C c)Thỏa ước Nh d)Hợp đồng và...

Xem thêm: Tìm Số Chẵn Lớn Nhất Có 5 Chữ Số Khác Nhau., Câu Hỏi Của Phuong Anh


... việc áp dụng pháp luật d) không có các trường hợp trên3. Người có thẩm quyền kháng nghịa) chánh án tòa án ND tối cao, viện trưởng viện kiểm sát tối caob) chánh án tòa án ND tối cao cấp tỉnh,viện ... thẩm phán toà án cấp tỉnh, Hội đồng thẩm phán toà án toà án nhân dân tối cao.d. Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, toà kinh tế toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối ... ban thẩm phán tòa án cấp tỉnh.b) Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao.c) Tòa kinh tế tòa án nhân dân tối cao.d) Hội đồng thẩm phán tòan án nhân dân tối cao. Đáp án : câu Dc) Toà án sơ thẩm...