1. Nguyên lý Pauli: Trên 1 obitan tất cả tối đa 2e và 2e này vận động tự quay khác chiều nhau:

1 obitan tất cả 2e: 2e 

*
 ghép đôi

1 obitan bao gồm 1e: 1e

*
 độc thân

2. Nguyên lý vững bền: Ở tâm trạng cơ bản, vào nguyên tử những electron chiếm phần lần lượt những obitan bao gồm mức tích điện từ thấp mang đến cao.

Bạn đang xem: Cấu hình electron nguyên tử là gì

3. Quy tắc Hund: Trong 1 phân lớp, những electron sẽ phân bố trên các obitan làm sao để cho số electron cô quạnh là tối đa và bao gồm chiều trường đoản cú quay kiểu như nhau.

Ví dụ:

 

*

4. Trật tự những mức năng lượng nguyên tử: Trong nguyên tử, những electron trên các obitan không giống nhau, nhưng mà cùng 1 phân lớp có mức tích điện như nhau. Các mức năng lượng nguyên tử tăng vọt theo trình tự:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

- cấu hình electron nguyên tử màn biểu diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

- người ta quy ước cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử như sau :

+ Số vật dụng tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3...).

+ Phân lớp được ghi bằng các chữ chiếc thường (s, p, d, f).

+ Số electron vào một phân lớp được ghi thông qua số ở phía bên trên bên yêu cầu của phân lớp (s2, p6,...)

VD: Xác định cấu hình e của N gồm Z = 7

Cấu hình e của N là: 1s22s22p3.

Như vậy, nguyên tử N có toàn bộ 2 lớp e, (2+3) = 5 e lớp ngoài cùng và tất cả 3 phân lớp.

- yếu tố s là những nguyên tố cơ mà nguyên tử gồm electron sau cùng được điền vào phân lớp s.

- nhân tố p là đều nguyên tố mà lại nguyên tử gồm electron sau cuối được điền vào phân lớp p.

- thành phần d là hồ hết nguyên tố mà lại nguyên tử bao gồm electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.


- yếu tắc f là đều nguyên tố mà nguyên tử gồm electron sau cùng được điền vào phân lớp f.

VD: Nguyên tử N thuộc team nguyên tố p

III. ĐẶC ĐIỂM CỦA ELECTRON NGOÀI CÙNG.

- Đối với nguyên tử của toàn bộ các nguyên tố, lớp electron ngoại trừ cùng có không ít nhất là 8 electron.

- các nguyên tử bao gồm 8 electron sinh sống lớp electron xung quanh cùng (ns2np6) với nguyên tử heli (1 s2) không thâm nhập vào những phản ứng hoá học (trừ trong một số điều kiện đặc biệt) vì thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử này rất bền. Đó là những nguyên tử của nhân tố khí hiếm. Vào tự nhiên, phân tử khí thảng hoặc chỉ bao gồm một nguyên tử.

- những nguyên tử có 1, 2, 3 electron  lớp bên cạnh cùng dễ nhịn nhường electron là nguyên tử của các nguyên tố kim loại (trừ H, He với B).

Xem thêm: Top 14 Bài Văn Thuyết Minh Về Vai Trò Của Cây Xanh Và Rừng, Vai Trò Của Cây Xanh Và Rừng

- các nguyên từ tất cả 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng dễ thừa nhận electron thường xuyên là nguyên tử của yếu tố phi kim.

- những nguyên từ bao gồm 4 electron xung quanh cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của thành phần kim loại hoặc phi kim