A.Lí thuyết

I. Lắp thêm tự các mức tích điện trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron trong nguyên tử theo thứ tự chiếm các mức năng lượng từ thấp mang đến cao"

- từ bỏ trong ra ngoài có 7 nấc năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- trong số lớp: các e thứu tự chiếm các phân lớp theo phân mức tích điện tăng dần là s, p, d, f…

- trang bị tự sắp xếp theo nút năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cấu hình e của c

*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là cách để mô tả sự xắp sếp các e vào nguyên tử trong những lớp với phân lớp

- biện pháp biểu diễn thông số kỹ thuật (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: thương hiệu phân lớp.

a: Số e xuất hiện tại phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e trên phân lớp s của lớp trước tiên (phân lớp 1s)

* các bước viết thông số kỹ thuật electron:

- xác định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào các phân lớp theo máy tự mức năng lượng. (Chú ý cho số e về tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e rất có thể viết theo từng lớp, ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 có thể được viết gọn bên dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố chúng ta s, chúng ta p, chúng ta d:

- e sau cùng điền vào phân lớp làm sao thì yếu tố là họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố phường vì electron sau cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- sắt là thành phần d vị electron sau cuối của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của trăng tròn nguyên tố đầu

- SGK.

- nhận xét: những nguyên tố hồ hết họ s và p

3.Đặc điểm của electron lớp bên ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, lớp ngoài cùng có tương đối nhiều nhất là 8 electron (không gia nhập vào những phản ứng chất hóa học (trừ một số trong những đk sệt biệt).

- Khí hiếm: gồm 8 electron lớp bên ngoài cùng (trừ He có 2 electron lớp ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron phần bên ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần ngoài cùng

- Nguyên tử có 4 electron ngoại trừ cùng rất có thể là nguyên tử của nguyên tốkim một số loại hoặc phi kim.

B. Bài xích tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố với viết cấu hình electron của nguyên tử

- tra cứu Z =>Tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron.

VD:Một nguyên tử X gồm số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron vào nguyên tử X là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - khẳng định tính chất của nguyên tố

a. Từ thông số kỹ thuật e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: tiết kiệm hơn số e sống phân lớp bên ngoài cùng của ngtử bởi đúng năng lượng điện ion đó.

- cấu hình e của ion âm: thừa nhận thêm số e bởi đúng điện tích ion đó vào phân phần ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định kết cấu nguyên tử, tính chất của nguyên tố.

- lớp bên ngoài cùng gồm 8 e làngtố khí hiếm.

- phần bên ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- lớp ngoài cùng bao gồm 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- lớp bên ngoài cùng bao gồm 4 e có thể là kim loại, tốt phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Recycle Bin Trong Windows Là Gì? Cách Sử Dụng Thùng Rác Trên Máy Tính

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: thông số kỹ thuật e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9