- cao su là vật tư polime gồm tính đàn hồi - Tính lũ hồi là tính biến dị khi chịu lực tác dụng bên ngoài và quay trở lại dạng thuở đầu khi lực kia thôi tác dụng - tất cả hai loại cao su: cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp

2. Cao su đặc thiên nhiên (polime của isopren)

a) Cấu trúc: - cách làm cấu tạo: 

*

*

*

*

*

b) đặc thù và ứng dụng: - cao su đặc thiên nhiên rước từ mủ cây cao su, lũ hồi xuất sắc (nhờ cấu trúc cis điều hòa), ko dẫn nhiệt cùng điện, không thấm khí với nước, ko tan vào nước, etanol…nhưng rã trong xăng và benzen - cao su thiên nhiên thiên nhiên đến phản ứng cùng H2, Cl2, HCl,… nhất là cộng sulfur tạo cao su đặc lưu hoá tất cả tính bầy hồi, chịu đựng nhiệt, lâu mòn, nặng nề tan trong dung môi hơn cao su đặc không lưu lại hóa.Bạn vẫn xem: cao su đặc buna có tính lũ hồi với độ bền giỏi hơn cao su đặc thiên nhiên

3. Cao su đặc tổng hợp

a) cao su thiên nhiên buna, cao su thiên nhiên buna –S và cao su buna –N :
 - cao su thiên nhiên buna tất cả tính bầy hồi và độ bền kém cao su đặc thiên nhiên. Khi dùng buta-1,3-đien sinh hoạt 10oC, polime sinh ra đựng 77% đơn vị trans-1,4 và 7% đơn vị chức năng cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng đúng theo 1,2). Còn nghỉ ngơi 100oC xuất hiện polime chứa 56% đơn vị chức năng trans-1,4 cùng 25% đơn vị chức năng cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng hợp 1,2) 
cao su đặc buna – S - cao su thiên nhiên buna –S tất cả tính bọn hồi cao
cao su thiên nhiên buna –N - cao su đặc buna – N gồm tính phòng dầu tốt b) cao su đặc isopren - Trùng đúng theo isopren tất cả hệ xúc tác quánh biệt, ta được poliisopren call là cao su isopren, thông số kỹ thuật cis chiếm ≈ 94 %, gần giống cao su đặc thiên nhiên
- bên cạnh đó người ta còn cung ứng policloropren cùng polifloropren. Những polime này đều phải có đặc tính bầy hồi nên được gọi là cao su đặc cloropren và cao su floropren. Bọn chúng bền cùng với dầu mỡ chảy xệ hơn cao su đặc isopren

IV – keo dán DÁN

1. Khái niệm

Keo dán là vật tư polime có chức năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà ko làm đổi thay đổi thực chất các vật liệu được kết dính

2. Phân loại

a) Theo bản chất hóa hoc: - keo dán vô cơ (thủy tinh lỏng) - Keo cơ học (hồ tinh bột, keo dán giấy epoxi) b) Dạng keo:- keo dán giấy lỏng (hồ tinh bột) - keo dán nhựa dẻo (matit) - keo dán dạng bột hay bản mỏng

3. Một trong những loại keo dán tổng đúng theo thông dụng

a) keo dán epoxi: gồm 2 đúng theo phần: - Polime làm keo có chứa hai đội epoxi ở hai đầu - chất đóng rắn thường xuyên là các triamin như H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 b) keo dán ure – fomanđehit 
Poli(ure – fomanđehit)

4. Một số trong những loại keo dán giấy dán thoải mái và tự nhiên a) nhựa vá săm: là hỗn hợp dạng keo của cao su đặc thiên nhiên vào dung môi hữu cơ như toluen… b) Keo hồ tinh bột: là hỗn hợp hồ tinh bột nội địa nóng, cần sử dụng làm keo dán dán giấy.

Bạn đang xem: Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

A. Cao su là số đông polime tất cả tính lũ hồi

B. Vật tư compozit gồm thành phần đó là polime

C. Nilon-6,6 thuộc một số loại tơ tổng hợp

D. Tơ tằm thuộc nhiều loại tơ thiên nhiên

Câu 2. Polime nào có tính giải pháp điện tốt, bền được dùng làm ống bịt nước, vải bịt mưa vật liệu điện…

 A. Cao su thiên nhiên thiên nhiên B. Thủy tinh trong hữu cơ C. Polivinylclorua D. Polietilen

Câu 3. Một loại cao su đặc tổng thích hợp (cao su buna) có kết cấu mạch như sau:

-CH­2 –CH=CH-CH2-CH2-CH=CH­-`CH2-…Công thức phổ biến của cao su đặc này là:

A. (-CH2-CH=)n B. (CH2-CH=CH-)n

C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

Câu 4. Trong quy trình lưu hóa cao su thiên nhiên, fan ta trộn cao su với chất nào sau đây để triển khai tăng tính chịu nóng và tính lũ hồi?

A. C B. P. C. S D. Na

Câu 5. Khi lưu hóa cao su thiên nhiên isopren bạn ta thu được 1 loại cao su lưu hóa trong số ấy lưu huỳnh chiếm 2% về khối lượng. Tỉ trọng số mắt xích cao su đặc bị lưu giữ hóa và không biến thành lưu hóa là:

A. 1 : 22 B. 1 : 23 C. 1 : 30 D. 1 : 31

Câu 6. Khi lưu giữ hóa cao su đặc buna tín đồ ta thu được 1 loại cao su đặc lưu hóa trong số ấy lưu huỳnh chiếm phần 1,876% về khối lượng. Tỉ lệ thành phần số đôi mắt xích cao su đặc bị lưu giữ hóa và không xẩy ra lưu hóa là:

 A. 1 : đôi mươi B. 1 :21 C. 1 : 30 D. 1 : 31

Câu 7. Polime nào rất có thể tham gia bội nghịch ứng cộng hidro?

A. Poli pripen B. Cao su buna

C. Polivyl clorua D. Nilon 6-6

Câu 8. Polime nào có thể tham gia bội phản ứng cộng?

A. Polietilen B. Cao su tự nhiên

C. Teflon D. Thủy tinh hữu cơ

Câu 9. Bản chất của việc lưu hoá cao su thiên nhiên là

A. làm cao su thiên nhiên dễ ăn uống khuôn.

B.  giảm ngân sách cao su.

C. tạo ước nối đisunfua giữa những mạch phân tử cao su đặc làm cho chúng tạo ra mạng ko gian.

D. chế tạo ra loại cao su nhẹ hơn.

Câu 10. Polime tiếp sau đây có cùng cấu tạo mạch polime với vật liệu bằng nhựa bakelit là

A.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự Lớp 9 Trang 58, Soạn Bài Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự

cao su lưu hóa B. Xenlulozơ.