Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Căn a nhân căn a

*

P bằng căn x trên căn bậc hai của x trừ 1 cộng với 3 trên căn bậc hai của x cộng với 1 trừ cho 6 nhân căn bậc hai của x trừ cho 4 trên căn bậc hai của x trừ cho 1.

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi x = 9


*

bài 1rút gọn bt a, 2 căn 10 - 5 trên 4 - căn 10 b, (2/3 căn 3) - (1/4 căn 18) + (2/5 căn 2) - 1/4 căn 12 bài 2:c/m các đẳng thức : + < căn x trên căn x - 3> - 3< căn x +3> trên x-9} : { < 2 căn x -2 trên căn x -3> -1} a, rút gọn b, tìm x để P

*

(a căn a - 1 trên a - căn a trừ a căn a + 1 trên a + căn a ) + (căn a - 1 trên căn a ) nhân (căn a + 1 trên căn a - 1 cộng căn a - 1 trên căn a +1


Biểu thức sau tính giá tri nào của x

A) Căn bậc x trừ 1

B) căn bậc âm 3x trừ 2

C) căn bậc 3 trên x cộng 5

D) căn bậc 2 trên x mũ 2

E) căn bậc x nhân x cộng 2


RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC SAU .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1).(1 phần a trừ căn a cộng 1 phần căn a trừ 1) chia căn a + 1 phần a - 2căn a+ 1

2). 2 trừ căn x phần căn x trừ 1 trừ 2 x cộng 3 căn x trừ 1 phần x cộng 2 căn x trừ 3 cộng căn x cộng 1 phần căn x cộng 3

3). Căn x trừ 3 phần 2 trừ căn x + căn x - 2 phần 3 + căn x - 9 - x phần x cộng căn x trừ 6

4). (Căn x + căn y phần 1 trừ căn xy cộng căn x trừ căn x phần 1 + căn xy )chia (x + xy phần 1 - xy)

5). (Căn x trừ 3 căn x phần 1 - căn x) nhân (căn x trừ 1 phần x căn x cộng 4 x + 4 căn x)

 


Lớp 9 Toán
3
0
Gửi Hủy

cvfbhm,


Đúng 0

Bình luận (0)

Xin lỗi em ko biết làm , em vẫn chưa lên lớp 9


Đúng 0
Bình luận (0)

1)\(\left(\frac{1}{a-\sqrt{a}}+\frac{1}{\sqrt{a}-1}\right):\frac{\sqrt{a}+1}{a-2\sqrt{a}+1}\)

\(=\left(\frac{1}{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-1\right)}+\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-1\right)}\right)\cdot\frac{\left(\sqrt{a}-1\right)^2}{\sqrt{a}+1}\)

\(=\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-1\right)}\cdot\frac{\left(\sqrt{a}-1\right)^2}{\sqrt{a}+1}\)

\(=\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}}\)


Đúng 1
Bình luận (0)

Trục căn ở mẫu:a) 7 căn 3 - 5 căn 11 trên 3 căn 3 - 7 căn 11b) 1 trên căn 3 + căn 5 + căn 7c) 1 trên căn 2 + căn 3 - căn 5d) 6 trên căn ba của 7 - căn ba của 44 trên 1 - căn ba của 5


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

rút gọn (5a - căn a trên căn a trừ 4 căn a ) nhân 1 phần căn a cộng 1 phần căn a


Lớp 9 Toán Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

rút gọn biểu thức P = ( căn a+ 2 /căn a +1 trừ căn a -2 / căn a -1 ) : căn a =1 / căn a

 


Lớp 9 Toán Ôn tập chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba
1
0
Gửi Hủy

Bạn cần viết đề bằng công thức toán (biểu tượng $\sum$ bên trái khung soạn thảo) để được hỗ trợ tốt hơn.


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho A=2 trên căn x cộng 3 trừ 2 trên căn x trừ 3


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

Đề bài yêu cầu gì?


Đúng 1

Bình luận (0)


Xem thêm: " Đạo Là Gì - Nghĩa Của Từ Đạo Trong Tiếng Việt

olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com