+ x, y, z,… là những số nguyên, là chỉ số nguyên tử của yếu tố trong một phân tử đúng theo chất.

*Lưu ý: CaCO3 thì CO3 là nhóm nguyên tử.

Ví dụ:

- CTHH của nước là: H2O

- CTHH của muối nạp năng lượng là: NaCl

- CTHH của khí cacbonic là: CO2
Bạn đang xem: Cách viết công thức hóa học lớp 8

III. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HÓA HỌC

Mỗi công thức hóa học chỉ 1 phân tử của chất, đến biết

- nguyên tố nào tạo nên chất

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử chất

- Phân tử khối của chất

Ví dụ: Từ công thức hóa học tập của N2, ta biết được:

- Đơn chất được tạo bởi nguyên tố Nitơ

- gồm 2 nguyên tử Nitơ tạo thành thành phân tử

- Phân tử khối = 14.2 = 28 đvC


Ví dụ:+ 2Cl: 2 nguyên tử clo+ Cl2: 1 phân tử Cl2+ 3H2O: 3 phân tử H2O.+ Năm nguyên tử đồng: 5Cu+ Bốn phân tử khí hiđro: 4H2+ Năm phân tử kali sunfat (2K, 1S, 4O): 5K2SO4

Sơ đồ tư duy: cách làm hóa học


*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp romanhords.com
Xem thêm: Viêm Kết Mạc Dị Ứng (Allergic Conjunctivitis Là Gì, Conjunctivitis Là Gì

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng romanhords.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.