Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta nhờ vào tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Ví như tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng chừng thì đề nghị tìmgiới hạn của hàm số lúc xtiến mang lại đầu mút đó.

Bạn đang xem: Cách tính tiệm cận ngang và tiệm cận đứng

Ví dụ: D = *