1. Đặt $u=x^2+4x+3$, suy ra: $du=(2x+4)dx=2(x+2)dx leftrightarrow (x+2)dx=frac12du $Từ đó: $intlimits frac(x+2)dxx^2+4x+3 =frac12intlimits fracduu=frac12ln|u|=frac12ln|x^2+4x+3|+C $2. Đặt $u=cos(2x+1)$, suy ra: $du=-2sin(2x+1)dx leftrightarrow sin(2x+1)=-frac12du $Từ đó: $intlimits fracsin(2x+1)dxcos^2(2x+1)=-frac12intlimits fracduu^2=frac12u+C=frac12cos(2x+1)+C $


Bạn đang xem: Cách tìm họ nguyên hàm

*

Tìm chúng ta nguyên hàm: $I =int anleft( x + fracpi 3 ight) cotleft( x + fracpi 6 ight)dx$
*

khẳng định $a,b,c$ làm thế nào để cho $F(x) = left( ax^2 + bx + c ight)e^ - x$ là 1 trong những nguyên hàm của $varphi (x) = xleft( 1 - x ight)e^ - x$. Tính $I = intlimits_0^1 xleft( 1 - x ight)e^ - xdx $
*

*

Tìm bọn họ nguyên hàm: (int fracx^2 - 1left( x^2 + 5x + 1 ight)left( x^2 - 3x + 1 ight) dx)
*

Tìm bọn họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = frac1cos xcos left( x + fracpi 4 ight))


Xem thêm: Top 8 Bài Tóm Tắt Truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy Theo

HÀM SỐHỆ PHƯƠNG TRÌNHHÌNH KHÔNG GIANLƯỢNG GIÁCBẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊTÍCH PHÂNPHƯƠNG TRÌNHSỐ PHỨCHÌNH TOẠ ĐỘ PHẲNGHÌNH TOẠ ĐỘ KHÔNG GIANTỔ HỢP, XÁC SUẤTDÃY SỐ, GIỚI HẠNMŨ, LÔGARITMỆNH ĐỀ, TẬP HỢPBẤT PHƯƠNG TRÌNHĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ - SỐ HỌCĐA THỨCHÌNH HỌC PHẲNGĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐH CỦA CÁC NĂMNăm 2013Năm năm trước
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy kết thúc hết luôn luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở đây
*