1. Đặt $u=x^2+4x+3$, suy ra: $du=(2x+4)dx=2(x+2)dx \leftrightarrow (x+2)dx=\frac{1}{2}du $Từ đó: $\int\limits \frac{(x+2)dx}{x^2+4x+3} =\frac{1}{2}\int\limits \frac{du}{u}=\frac{1}{2}\ln|u|=\frac{1}{2}\ln|x^2+4x+3|+C $2. Đặt $u=\cos(2x+1)$, suy ra: $du=-2\sin(2x+1)dx \leftrightarrow \sin(2x+1)=-\frac{1}{2}du $Từ đó: $\int\limits \frac{\sin(2x+1)dx}{\cos^2(2x+1)}=-\frac{1}{2}\int\limits \frac{du}{u^2}=\frac{1}{2u}+C=\frac{1}{2\cos(2x+1)}+C $


Bạn đang xem: Cách tìm họ nguyên hàm

*

Tìm họ nguyên hàm: $I =\int \tan\left( x + \frac{\pi }{3} \right) \cot\left( x + \frac{\pi }{6} \right)dx$
*

Xác định $a,b,c$ sao cho $F(x) = \left( {a{x^2} + bx + c} \right){e^{ - x}}$ là một nguyên hàm của $\varphi (x) = x\left( {1 - x} \right){e^{ - x}}$. Tính $I = \int\limits_0^1 {x\left( {1 - x} \right){e^{ - x}}dx} $
*

*

Tìm họ nguyên hàm: \(\int {\frac{{{x^2} - 1}}{{\left( {{x^2} + 5x + 1} \right)\left( {{x^2} - 3x + 1} \right)}}} dx\)
*

Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{\cos x\cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)}}\)


Xem thêm: Top 8 Bài Tóm Tắt Truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy Theo

HÀM SỐHỆ PHƯƠNG TRÌNHHÌNH KHÔNG GIANLƯỢNG GIÁCBẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊTÍCH PHÂNPHƯƠNG TRÌNHSỐ PHỨCHÌNH TOẠ ĐỘ PHẲNGHÌNH TOẠ ĐỘ KHÔNG GIANTỔ HỢP, XÁC SUẤTDÃY SỐ, GIỚI HẠNMŨ, LÔGARITMỆNH ĐỀ, TẬP HỢPBẤT PHƯƠNG TRÌNHĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ - SỐ HỌCĐA THỨCHÌNH HỌC PHẲNGĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐH CỦA CÁC NĂMNăm 2013Năm 2014
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở đây
*