Vlookup là trong số những hàm cơ bạn dạng thường dùng trong excel. Hàm vlookup chất nhận được người sử dụng tìm kiếm các giá trị theo cột.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm vlookup

Bài viết bên dưới đây, đội ngũ giảng viên trên lớp học kế toán thực tiễn tại kế toán Lê Ánh vẫn hướng dẫn chi tiết các bạn cú pháp và những sử dụng hàm Vlookup vào excel

Hàm vào Excel được xây dựng sẵn dùng đo lường hoặc thực hiện một tính năng nào đó. Việc sử dụng thành thạo những hàm sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được không hề ít thời gian đối với tính toán bằng tay thủ công không dùng hàm. Những hàm vào Excel hết sức đa dạng bao che nhiều lĩnh vực, gồm có hàm không yêu mong đối số, bao hàm hàm yêu ước một hoặc những đối số, và các đối số rất có thể là nên hoặc trường đoản cú chọn.

1. Ý nghĩa của hàm Vlookup trong excel

Hàm vlookup được dùng làm tìm tìm theo cộtHàm vlookup có thể dùng độc lập hoặc kết phù hợp với các hàm không giống như: Sum; If…

2. Cú pháp của hàm Vlookup trong excel

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, )

Trong đó:

Lookup_value: là giá trị dùng để tìm kiếmTable_array: là vùng điều kiện để dò tìm quý hiếm tìm kiếm, cột đầu tiên trong table_array là cột nhằm tìm cực hiếm tìm kiếm. Table_array rất có thể cùng hoặc không giống sheet cùng với Lookup_value và cũng có thể cùng file hoặc khác file với Lookup_value. Thường để ở dạng địa chỉ cửa hàng tuyệt đốiCol_index_num: Là thứ tự của cột cần lấy tài liệu trên bảng báo giá trị nên tìm. Cột trước tiên của vùng tài liệu được tính là 1Range_lookup: Là đẳng cấp tìm kiếm, bao gồm 2 đẳng cấp TRUE cùng FALSE. (Có thể tất cả hoặc không)

TRUE: khớp ứng với 1 là tìm kiếm tương đối

FALSE: tương ứng với 0 là tìm kiếm tuyệt vời và hoàn hảo nhất tức Hàm VLOOKUP đang tìm kiếm phần lớn giá trị trùng khớp nhau trả toàn

- Hàm Vlookup trực thuộc hàm tham chiếu với tìm kiếm. Các hàm tham chiếu thực hiện trong bí quyết giúp cho chúng ta khỏi tốn sức sửa chữa các công thức khi các giá trị đo lường có sự cố gắng đổi

Có 3 nhiều loại tham chiếu:

Tham chiếu địa chỉ tương đốiTham chiếu add tuyệt đốiTham chiếu hỗn hợp

Lưu ý: 

- giá trị bạn có nhu cầu tra cứu, nói một cách khác là giá trị tra cứu

- Dải ô cất giá trị tra cứu

Hãy nhớ rằng cực hiếm tra cứu phải luôn nằm sống cột thứ nhất của dải ô nhằm hàm VLOOKUP tất cả thể vận động chính xác. Ví dụ: Nếu quý hiếm tra cứu của người sử dụng nằm ở ô C2 thì dải ô của doanh nghiệp sẽ bước đầu ở C.

- Số cột chứa giá trị trả về vào dải ô.

Ví dụ, nếu như khách hàng chỉ định B2: D11 cùng với phạm vi, bạn nên đếm B là cột đầu tiên, C là lắp thêm hai, v.v.

Xem thêm: Saab 9 - Saab For 2000: 9

- Lựa chọn kết quả trả về

Bạn hoàn toàn có thể chỉ định TRUE nếu bạn có nhu cầu có một kết quả khớp tương đối hoặc FALSE nếu bạn muốn có một công dụng khớp đúng đắn ở quý giá trả về.Nếu bạn không chỉ là định bất cứ giá trị làm sao thì quý hiếm mặc định sẽ luôn luôn là TRUE hay kết quả khớp tương đối.

Khóa Học kế toán Online - liên hệ Trực Tiếp Với giảng viên Kế Toán Trưởng bên trên 15 Năm gớm Nghiệm

3. Chú ý khi thực hiện hàm Vlookup

Sử dụng F4 để thắt chặt và cố định dòng, cột:

- F4 (1 lần): để có giá trị xuất xắc đối. Tuyệt vời được phát âm là cố định cột và cố định dòng ⇒ $cột$dòng

Ví dụ: $B$9 ⇒ cố định cột B và thắt chặt và cố định dòng 9

- F4 (2 lần): để sở hữu giá trị tương đối cột và hoàn hảo và tuyệt vời nhất dòng – Được gọi là thắt chặt và cố định dòng , không cố định và thắt chặt cột ⇒ cột$dòng

Ví dụ: B$9 ⇒ cố định chiếc 9, không cố định cột B

- F4 (3 lần): để sở hữu giá trị tương đối dòng và tuyệt vời nhất cột- Được gọi là cố định và thắt chặt cột, không cố định dòng ⇒ $cộtdòng

Ví dụ: $B9 ⇒ cố định cột B, không cố định và thắt chặt dòng 9


*

4. Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel

Ta bao gồm 2 bảng excel như sau:

 

*

Yêu cầu: Thêm thông tin về Quê tiệm vào bảng mặt trên

Cách thực hiện:

Bước 1: click chuột vào ô E6

Bước 2: Đặt công thức: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0)

Trong đó:

A6 là giá trị phải tìm kiếm (ở phía trên mã nhân viên là dữ liệu chung giữa 2 bảng đề nghị ta tìm mã nhân viên)

$D$12:$F$17 là vùng dò tìm giá trị tìm tìm (cần tìm kiếm mã nhân viên cấp dưới ở bảng 2 để lấy thông tin quê quán đề nghị vùng dò search là toàn bộ bảng 2)

2 là số cột chứa tin tức cần tra cứu (đang ước ao tìm tin tức quê quán. Quê quán là cột thứ 2 trong bảng 2)

0 là loại dò tìm chính xác

Bước 3: Sao chếp công thức xuống các dòng khác

Ta nhận được kết quả:

*
Tham khảo đoạn phim hướng dẫn chi huyết cách thực hiện hàm VLOOKUP - ví dụ trong kế toán bên dưới đây:

 

Trên đấy là cú pháp với hướng dẫn chi tiết cách áp dụng hàm Vlookup trong excel. Trong bài viết kế toán Lê Ánh đã chỉ dẫn ví dụ minh họa cụ thể để các bạn dễ tưởng tượng khi vận dụng hàm vlookup. Nếu các bạn vẫn còn vấn đề chưa nắm rõ về hàm Vlookup rất có thể để lại câu hỏi, SĐT mặt dưới bài viết để được giải đáp

Tham khảo thêm >> Khóa học tập Kế Toán Tổng thích hợp Thực Hành