Hướng dẫn cách thêm s, es vào sau động từ phân chia với nhà ngữ ngôi thứ ba sốnhỏShe, he, ittạithìhiện nayđơntrong tiếng Anh và phương pháp phát âm đuôi s, es. Nhưngcần phảinhớ, họ chỉ phân tách đuôi “s” cùng “es” đến động từtrong câu khẳng định, còn thể tủ định vàthắc mắcthì không, phảisử dụngđộng từ bỏ nguyên thể.

Bạn đang xem: Cách phát âm đuôi s và es


I. Thêm s, es vào sau độngtừ khinào?

Đầu tiên, chúng tatham quanqua dạng thức của Thìngày nayđơn để chia động từ đến đúng.

Thể khẳng định:

I/we/you/they + verb nguyên thể

He/she/it + verb + s/es


Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


Nghi vấn:

Do + I/we/you/they + verb?

Does + He/she/it + verb?

Vì vậy, giải pháp chia s, es đụng từtrong trường hòa hợp đi với ngôi trang bị 3 sốnhỏtạithìngày nayđơn vàdướicâu khẳng định. Còn câu lấp định,câu hỏichúng ta để hễ từ nguyên thể không chia. Khi thêm s, es sau động từ thì ta nhờ vào chữ cái cuốisử dụngđể quyết định, còn phạt âm thì phụ thuộc vào “phiên âm” quốc tế, tức âm tiết cuối cùng.

II. Chi tiết cách thêm s, es sau hễ từ

Chúng ta thêm đuôi s và es vào sau rượu cồn từ thường chia với ngôi thứ tía số nhỏ tại thì ngày nay đơn (He, She, It). Đa số rượu cồn từ dưới tiếng anh phân tách với nhà ngữ ngôi sản phẩm công nghệ 3 số nhỏ tại thì ngày nay đơn sẽ được thêm “s”, chỉ một số trường hợp đặc trưng sẽ thêm “es” hoặc dạng bất quy tắc.


*
*
*
Quy tắc thêm s, es và giải pháp phát âm đuôi s, es trong tiếng Anh

Chúng ta có 3 biện pháp phát âm “s”, “es” sau động từ gồm:

– Đọc là /s/.– Đọc là /iz/.– Đọc là /z/.

1 – phân phát âm là /s/ lúc âm tận thuộc của cồn từ nguyên thể là /p/, /t/, /k/, /f/

Ví dụ: works, stops , looks, spots , laughs, , wants

Wants /wɒnts/Laughs /lɑːfs/

2 – phạt âm là /ɪz/ lúc âm tận thuộc của động từ nguyên thể là /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/. – thông thường có chữ loại tận cùng làmột sốchữ chiếc sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ví dụ: watches, misses , rises , washes , dances, judges, changes, uses.

Watches /wɑːtʃiz/

Washes /wɑːʃiz/

Changes /ˈtʃeɪndʒɪz/

3 – vạc âm là /z/ khi âm tận thuộc của động từ là nguyên âm vàmột sốphụ âm hữu thanh còn lại.

Ví dụ: comes, cleans , plays , clears , lives, rides , goes, opens, buys.

Xem thêm: Top 10 Bài Phân Tích Bình Ngô Đại Cáo Phân Tích Tác Phẩm Bình Ngô Đại Cáo

Plays /pleɪz/

Hugs /hʌgz/

Quy tắc thêm s es vào sau hễ từ nguyên thể chiatạingôi lắp thêm 3 sốnhỏShe, He, Itdướicâu xác định thìngày ni khá dễ dàng. Chúng ta thêm es saumột sốđộng tự tận cùng bằng chữ cái “o, x, ss, sh, ch”, ví như tận cùng bởi “phụ âm + y” thìđựng“y” thêm ies, vớimột sốđộng từ còn lại chúng ta thêm “s” vào sau.

Đây là phép tắc được áp dụng chính thức mà fan học giờ Anh làm sao cũngnênnhớ. Để nắm trọn vẹn ngữ pháp tiếng Anh bạn có thể tham khảo thêm Sách 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh, Sách tổng ôn ngữ pháp giờ đồng hồ anh cô trang anh, lý giải ngữ pháp giờ đồng hồ anh Mai Lan Hương, … tại Tài liệu IELTS – Nơi phân tách sẻ Ebook tiếng Anh miễn phí chất lượng nhất hiện nay.