Với giải câu hỏi 5 phần Ôn tập trang 101 sgk Vật lí lớp 8 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Vật lí 8. Mời các bạn đón xem:
Bạn đang xem: Cách làm thay đổi nhiệt năng

Giải Vật Lí 8 Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2: Nhiệt học

Video giải Câu hỏi 5 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8

Câu hỏi 5 phần Ôn tập trang 101 Vật lí lớp 8: Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm một ví dụ cho mỗi cách.

Lời giải:

- Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

- Ví dụ:

+ Thực hiện công: Cọ xát miếng đồng xuống mặt bàn

*

+ Truyền nhiệt: Hơ nóng miếng sắt trên ngọn lửa đèn cồn

*

Câu hỏi 1 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Các chất được cấu tạo như thế nào?...

Câu hỏi 2 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử...

Câu hỏi 3 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các...

Câu hỏi 4 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật...

Câu hỏi 6 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Chọn các kí hiệu dưới đây cho trống thích hợp...

Câu hỏi 7 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Nhiệt lượng là gì? Tại sao đơn vị của nhiệt lượng...

Câu hỏi 8 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Nói nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg.K có...

Câu hỏi 9 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị...

Câu hỏi 10 phần Ôn tập trang 101 Vật lí 8: Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Nội dung nào...

Câu hỏi 11 phần Ôn tập trang 102 Vật lí 8: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Nói...

Câu hỏi 12 phần Ôn tập trang 102 Vật lí 8: Tìm một ví dụ cho mỗi hiện tượng sau đây:...

Câu hỏi 13 phần Ôn tập trang 102 Vật lí 8: Viết công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt...

Câu hỏi 1 phần Vận dụng trang 102 Vật lí 8: Tính chất nào sau đâykhôngphải là của...

Câu hỏi 2 phần Vận dụng trang 102 Vật lí 8: Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu...

Câu hỏi 3 phần Vận dụng trang 102 Vật lí 8: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy...

Câu hỏi 4 phần Vận dụng trang 102 Vật lí 8: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy...

Câu hỏi 5 phần Vận dụng trang 102 Vật lí 8: Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp...

Câu hỏi 1 phần Trả lời câu hỏi trang 103 Vật lí 8: Tại sao có hiện tượng khuyếch tán? Hiện...

Câu hỏi 2 phần Trả lời câu hỏi trang 103 Vật lí 8: Tại sao một vật không phải lúc nào cũng...

Câu hỏi 3 phần Trả lời câu hỏi trang 103 Vật lí 8:Khi cọ xát một miếng đồng trên mặt bàn...

Câu hỏi 4 phần Trả lời câu hỏi trang 103 Vật lí 8: Đun nóng một ống nghiệm đậy kín có...

Bài 1 phần Bài tập trang 103 Vật lí 8: Dùng bếp dầu để đun sôi 2 lít nước ở 20oCđựng...

Xem thêm: Chất Xơ ( Fiber Là Gì - Cách Để Bổ Sung Fiber Vào Chế Độ Ăn

Bài 2 phần Bài tập trang 103 Vật lí 8: Một ô tô chạy được một quãng đường dài 100km với...