Bạn đang xem: Cách làm phương trình tiếp tuyến lớp 11

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp con đường với thiết bị thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp tuyến của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến đường ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một số trong những dạng bài tập hay gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

I. Kiến thức và kỹ năng cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp tuyến đường với thứ thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II.

Xem thêm: " Nước Sở Tại Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Nước Sở Tại

Một trong những dạng bài tập thường xuyên gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay