Trong hướng dẫn khôi phục dữ liệu thẻ ghi nhớ Camera. Bạn sẽ biết cách khôi phục ảnh, clip bằng Disk Drill. ứng dụng miễn phí hỗ trợ thẻ lưu giữ SD, CF, MicroSD. Tương xứng Windows cùng Mac OS. Cung ứng định dạng FAT/FAT32/exFAT, NTFS, HFS & HFS+, APFS, EXT3/EXT4 và RAW. OK, bọn chúng ta bắt đầu nhé