Bạn đang xem: Cách gọi tên hợp chất hữu cơ

*

b) Tên núm thếThí dụ:
*
Tên sửa chữa được viết tức thì (không viết cách như tên cội - chức), rất có thể phân làm ba phần như sau:
*Xem thêm: 10 Sản Phẩm Unicity Là Gì Tại Sao Lại Có Câu Unicity Là Thuốc Gì

$H_3C-CH_3$ $H_3C-CH_2Cl$ $H_2C=CH_2$ $HCequiv CH$(et+an) (clo+et+an) (et+en) (et+in) etan cloetan eten etin
*
Để gọi tên hợp hóa học hữu cơ, buộc phải thuộc tên những số đếm cùng tên mạch cacbon như bảng $4.1$.Bảng $4.1$. Tên số đếm với tên mạch cacbon chính
*