Tùy theo hình thức phương trình mà chúng ta có phương pháp giải riêng. Dưới đây là cách giải các dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, chứa ẩn nghỉ ngơi mẫu.

Bạn đang xem: Cách giải hệ phương trình lớp 8

Cách tốt nhất để làm cho toán là các em yêu cầu làm, học tập theo các ví dụ tiếp đến làm thiệt nhiều các bài tập tương tự cho quen.


⇔ 2x2 – 3x + 2x – 3 – x2 = x2 – 4x + 4

⇔ 2x2 – x2 – x2 – 3x + 2x + 4x = 3 + 4

⇔ 3x = 7

⇔ x = 7/3

vậy : S = 7/3

2. Dạng phương trình tích

 x2 – 4 – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x2 – 22) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x + 2)< (x – 2) – 5(x – 2) > = 0

⇔ (x + 2)(8 – 4x) = 0

⇔x + 2 = 0 hoặc 8 – 4x = 0

⇔x = -2 hoặc x = 8/4 = 2

Vậy : S = -2; 2

3. Dạng phương trình đựng ẩn làm việc mẫu

 Bài 1 :

*

phân tích mẫu mã thành nhân tử :

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức phổ biến : (x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 với x – 1 ≠ 0

x ≠ -1 cùng x ≠ 1

x ≠ ±1

*

=> 2(x – 1) -3(x+1) =x + 5

⇔ 2x – 2 – 3x – 3 = x + 5

⇔ 2x – x – 3x = 5 + 2 + 3

⇔ -2x = 10

⇔ x = -5

Vậy : S = -5.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Online Math - Phép Nhân, Phép Chia Phân Số

 Bài 2 :

*

*
(2)

phân tích mẫu mã thành nhân tử :

2x – 2 = 2(x – 1)

2x + 2 = 2(x + 1)

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức phổ biến : 2(x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 và x – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ -1 với x ≠ 1

⇔ x ≠ ±1

(2) thay đổi :

*

*

=> (x+1)2 – 2 – (x – 1)2 = 0

⇔ x2 +2x + 1 – 2 – x2 +2x – 1 = 0

⇔ 4x = 2

⇔ x = 1/2

Vậy : S = 1/2.


Từ khóa:phương trình, phương trình chứa ẩn sinh sống mẫu, phương trình cơ bản, phương trình tích
← bài bác trước đó
Bài tiếp theo sau →

2 Comments

địa chỉ cửa hàng a Comment

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web


Kho tài liệu PDF


Đề thi vào lớp 10

Kho tư liệu PDF


Bài viết mới

Nhiều tín đồ đọc

Toán THCS


Toán 6Sách Toán 6
Toán 7Sách Toán 7
Toán 8Sách Toán 8
Toán 9Sách Toán 9

Lưu trữ

tàng trữ Chọn mon Tháng bốn 2020 (57) Tháng ba 2020 (8) Tháng nhị 2020 (5) mon Một 2020 (20) tháng Mười hai 2019 (93) tháng Mười Một 2019 (12) mon Mười 2019 (36) mon Chín 2019 (11) tháng Tám 2019 (31) tháng Bảy 2019 (1) tháng Sáu 2019 (36) mon Năm 2019 (71) Tháng bốn 2019 (70) Tháng cha 2019 (49) Tháng nhì 2019 (11) tháng Một 2019 (16) tháng Mười nhì 2018 (95) mon Mười Một 2018 (44) mon Mười 2018 (62) tháng Chín 2018 (140) tháng Sáu 2018 (34) tháng Năm 2018 (10) Tháng tứ 2018 (23) Tháng ba 2018 (13) Tháng nhì 2018 (34) mon Một 2018 (64) tháng Mười nhị 2017 (222) tháng Mười Một 2017 (103) mon Mười 2017 (70) mon Chín 2017 (26) tháng Tám 2017 (35) tháng Bảy 2017 (265) mon Sáu 2017 (28)

Toán thcs © 2012 Liên hệ
tài liệu đh