Việc nắm rõ ngữ pháp khôn xiết quan trọng. Thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous Tense) là 1 thì tương đối khó minh bạch và mở ra nhiều vào đề thi. 4Life English Center (romanhords.com) xin gửi tới bạn phát âm trọn bộ công thức, cách dùng kèm ví dụ bài bác tập chi tiết.

Bạn đang xem: Cách dùng thì past continuous

*
Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous Tense)
2. Vệt hiệu nhận thấy thì quá khứ tiếp diễn 3. Công thức thì vượt khứ tiếp tục 4. Bí quyết dùng thì quá khứ tiếp nối 5. Khác nhau thì thừa khứ tiếp diễn với thì vượt khứ đơn 6. Một số trong những bài tập và đáp án thì thừa khứ tiếp diễn

1. Định nghĩa thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous Tense)

Thì thừa khứ tiếp diễn nhấn mạnh khỏe những hành vi của sự vật, vấn đề hoặc thời gian sự vật, sự việc đó diễn ra trong vượt khứ.

2. Vệt hiệu phân biệt thì vượt khứ tiếp diễn

2.1. Trong câu chứa các trạng từ bỏ chỉ thời gian và thời điểm xác minh trong thừa khứ

At + giờ + thời hạn trong thừa khứ (at 10 o’clock last night,…)At this time + thời gian trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)In + năm (in 1995, in 2000)In the past (trong thừa khứ)

Ví dụ:

At this time last year, I was attending an English course (attend)In 2015, he was living in UK.I was calling Mr Wilson at 9 o’clock last night but he wasn’t at home.

2.2. Bao gồm sự mở ra của một số từ hoặc các từ đặc biệt

Một số câu lộ diện một số nhiều từ quan trọng đặc biệt như: while, at that time

While I was studying in my room, my roommate was having a tiệc ngọt in the other room.At that time last year, they were building this house.My brother was watching TV at that time.

2.3. Thì vượt khứ tiếp nối có mua câu có “when” khi miêu tả 1 hành động đang xảy ra thì hành vi khác xen vào

We were talking when the accident happened.I was going to lớn school when you saw me.We weren’t leaving when you called

3. Cách làm thì vượt khứ tiếp diễn

3.1. Thể khẳng định

Cấu Trúc: S + was/were + V-ing

Trong đó:

S (subject): công ty ngữ

V-ing: rượu cồn từ thêm “–ing”

Lưu ý: S = I/ He/ She/ It + was

S = We/ You/ They + were

Ví dụ:

The sun was shining & the bird are singing in the trees.I was thinking about him last night.

3.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + wasn’t/ weren’t + V-ing

=> Câu bao phủ định tả chỉ việc thêm “not” tức thì sau “to be”.

Lưu ý was not = wasn’t were not = weren’t

Ví dụ:

I wasn’t thinking about him last night.We were not talking about it before you arrived.

3.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc: Was/ Were + S + V-ing ?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was

No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were

No, we/ you/ they + weren’t

=> thắc mắc ta chỉ cần đảo “to be” lên trước công ty ngữ.

Ví dụ:

Were we making too much noise?Was I talking too much?

4. Cách dùng thì vượt khứ tiếp diễn

*
Cách sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn

4.1. Mô tả một hành động đang xẩy ra tại thời điểm trong thừa khứ

While it was snowing in Iowa, the sun was shining in Florida.I was chatting with my friends while my teacher was teaching the lesson yesterday.

4.2. Nhấn mạnh diễn biến, quy trình của sự vật, sự việc hay thời gian mà sự vật, sự việc đó diễn ra

He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.At 10 a.m yesterday, she was watching TV.She was cooking at 7 p.m yesterday.

4.3. Mô tả hành động lặp đi lặp lại trong thừa khứ đồng thời có tác dụng phiền đến fan khác

He was always making mistakes even in easy assignments.He was always forgetting his girlfriend’s birthday.My dad was always complaining about my room when he got there.

4.4. Miêu tả hành hễ đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào

I lost my keys when I were walking home.It was raining while we had dinner.I saw the department stores when I were sitting on the bus.

5. Sáng tỏ thì vượt khứ tiếp diễn với thì vượt khứ đơn

5.1. Về công thức

Thì quá khứ tiếp diễn: phương pháp chung: S + was/were + V – ing

Thì quá khứ đơn:

Đối với hễ từ Tobe: S + was/were + adj/NounĐối với cồn từ thường: S + V – ed

5.2. Về kiểu cách dùng

Giống nhau: Cả thì quá khứ tiếp tục và thì thừa khứ đơn đều được áp dụng để chỉ rất nhiều sự vật, sự việc đã ra mắt và dứt trong vượt khứ. Không kép dài đến lúc này và tương lai.

Khác nhau:

Thì vượt khứ tiếp diễn: Khi nói về sự việc việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, thông thường họ hay thực hiện thì vượt khứ đơn. Ví dụ: My sister came trang chủ late last night.Diễn đạt những hành động liên tiếp xẩy ra trong quá khứ Ví dụ: She came home, switched on the light.Thì vượt khứ đơn:Diễn đạt một hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ hoặc lúc muốn nhấn mạnh vấn đề diễn biến, quy trình của vụ việc ta cần sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn. Ví dụ: What were you doing during the day?Diễn đạt hai hành động xảy ra song song nhau trong thừa khứ. Ví dụ: While my dad was reading English book, my mom was cooking dinner.

6. Một số trong những bài tập và giải đáp thì quá khứ tiếp diễn

*
Một số bài bác tập và lời giải thì vượt khứ tiếp diễn

6.1. Bài bác tập 1

What you (do) at 8 pm yesterday?Where you (go) when I saw you last weekend?My father (watch) TV when I got home.At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.My mother (not do) the housework when my father came home.I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.I (drive) my oto very fast when you called me.They (not go) to lớn school when I met them yesterday.My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

6.2. Bài xích tập 2

The television was on, but nobody ……….The doorbell rang while I ……….Ann fell asleep while she ……….Matt phoned while we …………..We saw an accident while we ……….

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

were you doing.were you going.was watching.were building.wasn’t doing.was chatting – was teaching.was preparing.was driving.weren’t going.was reading.

Bài tập 2:

was watching it.was having a shower.was reading the paper.were having dinner.were waiting the bus.

Xem thêm: Top 27 Đốt Khí H2 Có Màu Gì ? Tính Chất Vật Lí, Tính Chất Hóa Học

Trên đấy là phần công thức, giải pháp dùng của thì quá khứ tiếp diễn kèm ví dụ cụ thể mà 4Life English Center (4Life.vn) tổng hợp. Cần cù và làm bài xích tập vừa đủ sẽ giúp các bạn đạt được công dụng như ý. Chúc chúng ta học tốt.