Trong hệ thống các đụng từ khuyết thuyết thì must và have to được coi là hai hễ từ có tác dụng gây nhầm lẫn những nhất. Bởi vì hai cồn từ này đều có ngữ nghĩa và công dụng tương đối giống như nhau vào ngữ pháp. Vậy cách sử dụng must cùng have to như vậy nào? làm thế nào để khác nhau must cùng have to? Cùng chúng mình tìm hiểu qua bài học ngày bây giờ nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng have to và must

*


Cách dùng must cùng have to

Must là gì? cấu trúc cách dùng must

Must có nghĩa là “phải”.

Must được sử dụng để miêu tả ai đó bắt buộc làm gì. Điều này là trọng trách bắt buộc và mang tính chất cá nhân (tính hóa học chủ quan).

Must được thực hiện với kết cấu như sau:

Khẳng định: S + must + Verb(dạng nguyên thể )+…

Phủ định: S + mustn’t/ must not + Verb(dạng nguyên thể )+…

Nghi vấn: Must + S + Verb (dạng nguyên thể) +…

Must được dùng để nói về các hành vi phải có tác dụng ở thì hiện tại hoặc tương lai, không có dạng thừa khứ tuyệt hoàn thành.

Ví dụ:

I must go trang chủ now.

(Tôi phải trở về quê hương bây giờ.)

I must visit my grandmother next week.

(Tôi buộc phải sang thăm bà tôi vào tuần tới.)

You musn’t smoke here.

(Bạn không được hút thuốc lá ở đây.)

*

Must khi gửi sang loại gián tiếp:

Khi must được sử dụng trong câu trực tiếp, khi đưa sang loại gián tiếp ta xem xét một số biến đổi sau:

+ không thay đổi động trường đoản cú khuyết thiếu hụt “must” nếu chỉ mọt dự định chắc chắn là phải xảy ra;

+ giả dụ ở dạng thắc mắc thì must cần được chuyển thành had to

+ ví như chỉ bổn phận; trọng trách ai kia phải triển khai ở sau này thf “must” được đổi khác thành “would have to”. Nếu gồm kèm theo thời gian thì “must” đưa thành “had to”

Tuy nhiên những biến hóa này chỉ vận dụng khi các ngôi được nói đến là I với We; phần nhiều ngôi sót lại như he; she; it;…thì cồn từ khuyết thiếu “must” vẫn được duy trì nguyên.

Ví dụ:

My father said : “she must lend money to support for her family.”

My father said that she must lend money to support for her family.

Have lớn là gì? cấu trúc cách sử dụng have to

Have khổng lồ cũng có nghĩa là phải tất cả trách nhiệm; có bổn phận; cần phải làm gì.

Tuy nhiên “have to” lại khác “must” ở các điểm sau:

“have to” biểu đạt sự bắt buộc; nhiệm vụ thực hiện công việc gì đó mang ý nghĩa chất khách hàng quan; bị ảnh hưởng tác động từ tín đồ khác; từ chế độ lệ; quy tắc;…“Have to” được sử dụng với cấu tạo như sau:

Khẳng định: S + have khổng lồ + Verb(dạng nguyên thể)+…

Phủ định: S + don’t/ doesn’t + have khổng lồ Verb (dạng nguyên thể)+…

Nghi vấn: Do/ does + S + have to + Verb (dạng nguyên thể)+…+?

“have to” có dạng thừa khứ là “had to”; tương lai là “will have to”. Have to được dùng ở cả vượt khứ, bây giờ và tương lai.

Một số lấy ví dụ như về “have to”:

You don’t have to vì that.

(Bạn không hẳn làm điều đó.)

You have to vì your work.

(Bạn đề nghị làm các bước của bạn.)

Does she have to bởi English test today?

(Cô ấy gồm phải làm bài bác kiểm tra giờ đồng hồ Anh từ bây giờ không?

Ví dụ về “have to” chuyển sang dạng thắc mắc (nghi vấn)?

NOTE: Một điểm cực kì quan trọng để rành mạch giữa HAVE TO cùng MUST chính là khi làm việc dạng lấp định MUSTN’T biểu đạt ý cấm đoán; còn don’t/ doesn’t have to diễn đạt ý nói không quan trọng phải làm gì.

Bài tập về must với have to

Dạng bài bác tập must cùng have to về dạng này hầu hết là:

Dạng 1: chọn lựa must hoặc have lớn cho cân xứng với ngữ nghĩa của câu. Cùng với dạng bài bác tập này thì bài toán hiểu đúng chuẩn nghĩa của tất cả câu là vấn đề vô cùng quan trọng. Từ những việc hiểu ta mới hoàn toàn có thể lựa chọn must hoặc have to để ngừng câu chính xác.

Bài tập mẫu:

1. I don’t have much time. I must/ have lớn be hurry.

(Tôi không có rất nhiều thời gian. Tôi đề xuất nhanh lên.

Trách nhiệm mang tính chất khách quan

Key: have to

2. How is Paul enjoying his new job? Must he travel/ Does he have to lớn travel a lot?

Key: Does he have to lớn travel.

3. “I’m afraid I can’t stay long.” “What time must you go/ vị you have khổng lồ go?” (you/ go)

Key: must you go

4. “The bus was late again.” “How long must you want/ vị you have lớn want?

Key: must you want.

5. There was nobody to lớn help me. I must do/ have to bởi everything by myself.

Key: must do.

Dạng 2: Dạng bài tập sản phẩm hai tương quan đến must và have to là dạng bài tập phân tách động từ trong câu. Với dạng này thi ta không cần cân nhắc ngữ nghĩa mà chỉ việc chú ý chuyển đổi động từ về dạng nguyên thể hoặc những dạng lấp định/ ngờ vực cho phù hợp. Riêng so với have khổng lồ ta còn phải suy xét ngôi để phân chia động từ bỏ have khổng lồ cho chủ yếu xác.

1. I’m not working tomorrow so I don’t have lớn (get up)

Key: get up.

2. Steve didn’t know how to lớn use the computer so I had lớn (show)

Key: show.

3. Excuse me a moment – I (make) a phone call. I won’t be long.

Key: must make.

4. It is later than I thought. I must (go) now.

Key: go

5. I couldn’t find the street I wanted. I must (ask) somebody for directions.

Key: Ask.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Học Kì 2 Toán 9 Học Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 9 Có Đáp Án Chi Tiết

Bài viết bây giờ IIE Việt Nam sẽ tổng hợp những kiến thức và các dạng bài bác tập nhằm phân biệt cách dùng must cùng have to. Các bạn tham khảo nhằm sử dụng đúng đắn hai cụm từ này trong học tập cũng như giao tiếp giờ đồng hồ Anh hàng ngày nhé.