Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (86.29 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Cách đọc tên hợp chất hữu cơ

ưu tiên phát âm trước• Từ gốc : ứng với con số cacbon của mạch chínhMet (1C) Et (2C) Prop (3C) But (4C) Pent (5C) Hex (6C) Hept (7C) Oct (8C)Non (9C) Dec (10C)• những tên vần cuối dựa vào vào team chức:+Nếu mạch không tồn tại nhóm chức hoặc không tồn tại liên kết 2,3 thì vần cuối thương hiệu là : an ( C-C )+ Nếu liên kết đôi C=C tên là :en+ link 3 : C C thì đọc là in+ có 2(C=C) hiểu là kadien+ tất cả nhóm --OH : gọi là ol ;+ --CHO : phát âm là :Al ;+ ---COOH : phát âm là :Oic
Chú ý : nếu như mạch vòng thì thêm XICLO sệt trước từ nơi bắt đầu chỉ số C của vòng.o Giua số và chữ tất cả gạch nối (-)o nhóm –OH trong hợp hóa học hữu cơ nếu không tồn tại nhóm chức không giống thì phát âm là OL,nhưng nếu có tương đối nhiều chức thì hiểu là: Hidroxi.o Nếu các nhánh khác nhiều loại thì đọc theo sản phẩm công nghệ tự: Halogen, nitrô, aminô, ankyl......Ví dụ :Cách phát âm tên vòng no : < số chỉ vị trí những nhóm cụ + tên những nhóm núm + xyclo ankan>II. ARENa) Đánh số trên nhân: từ bỏ nhánh đơn giản nhất( hay phù hợp với nhân ben zen một cách thông dụng),đánh số làm thế nào để cho các số bắt buộc là nhỏ tuổi nhất.b) cách gọi thương hiệu : SỐ + VỊ TRÍ NHÁNH + TÊN NHÁNH + BENZEN (hay thương hiệu AREN thông dụng)
B. BÀI TẬP1 ) phát âm tên các hợp chất sau :a) O = CH-CH2-CH(CH 3)-CH=CH-CH=O :b) CH3-(CH2)-COOH : ( tên thông thường axit caproic):c) CH3-CH(OH)-COOH:d) HCOOH :( thương hiệu thông yêu thương axit fomic):e) CH2=CH 2-COOH :( tên thông thường axit acrylic):f) CH2=C(CH 3)-COOH: ( tên thường thì axit metaacrylic):g) CH2(OH)-CHO:h) HOOC-COOH: tên thông thường (axit oxalic ):
i) CH3-C(=O)-CH3:j) CH2(-OH)-CH2(OH)-CH2(OH): (glixerol) :k) CH3-CH(OH)-CH(CH 3)-COOH:III) trong khi chúng ta còn cách đọc tên theo gốc chức :a) một vài gốc hay gặp:gốc iso –propylSec-butylb) nơi bắt đầu không no:Tert-butyl
Neo-pentylCH2=CH- : vinyl; CH 2=CH-CH2-- : Alyl ; CH 3—CH=CH- : Propenyl ;isopropenyl;CH CH: axetilenc) cội thơmC6H5- : Phenyl ; C 6H5—CH2-- : Benzyl ; CH 3—C6H4--: p-tolylMột số ví dụ:C6H5-CH2-CH3 : Etyl bezen ; CH 3-C C-CH2-CH3 : ( Etyl metyl axetilen )Chú ý :
• so với ancol phát âm theo phương pháp : < ancol + Tên cội +ic >Ví dụ : CH3-OH: ancol metylic; C 6H5-CH2-OH: Ancol benzylic• đối với axit không có tên gốc chức tên sẽ tiến hành đọc theo lịch sử vẻ vang gắn liền• đối với andehit hiểu theo bí quyết : < andehit + tên axit bao gồm mạch C tương ứng >• call tên ete ( R—O – R ’) với xeton (R—CO—R ’) Theo bí quyết : < tên R,R’+ete hoặc xeton >• hotline tên este ( R—COO—R ’ ) Theo cách làm : < tên nơi bắt đầu ( R’-- ) của rượu + tên gốc ( RCOO--)của axit hữu cơ ( thay đổi đuôi ic thành đuôi –AT) >


*
tong hop hop chat huu co sở hữu ten nguoi 6 763 8
*
cách đọc danh pháp hợp hóa học hữu cơ tổng quát 191 1 9
*
.doc" onerror="this.src="https://media.store123doc.com/images/default/doc_normal.png""/> D:linhhoa hocNHAN BIET CAC CHAT HUU CO<2>.doc 3 352 0
*
Giáo trình hướng dẫn phân tích xử lý các tác nhân độc hại bằng phương pháp oxy hóa khử những hợp hóa học hữu cơ p1 pptx 10 523 0
*
bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: các hợp hóa học hữu cơ trước tiên doc 16 558 0


Xem thêm: Hoocmon Florigen Kích Thích Sự Ra Hoa Của Cây Được Sinh Ra Ở Cơ Quan Nào?

*
Giáo trinh : Phân tích kết cấu hợp hóa học hữu cơ part 5 doc 10 636 13