Ví dụ: cho đa thức (P(x) = 3 + 5x^2 - 3x^3 + 4x^2 - 2x - x^3 + 5x^5.) Thu gọn và sắp xếp đa thức $Pleft( x ight)$

Giải

(P(x) = 3 + 5x^2 - 3x^3 + 4x^2 - 2x - x^3 + 5x^5)

( = 5x^5 + left( - 3x^2 - x^3 ight) + left( 5x^2 + 4x^2 ight) - 2x + 3)

( = 5x^5 - 4x^3 + 9x^2 - 2x + 3)

2. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Tính tổng, hiệu hai đa thức
Bạn đang xem: Cách cộng trừ đa thức

Phương pháp:

Thực hiện phép cộng (trừ) hai đa thức.

Dạng 2: Tìm một trong hai nhiều thức biết đa thức tổng hoặc đa thức hiệu với đa thức còn lại

Phương pháp:

+ trường hợp (M + B = A) thì (M = A - B.)

+ trường hợp (M - B = A) thì (M = A + B.)

+ trường hợp (A - M = B) thì (M = A - B.)

Dạng 3: Tính quý giá của nhiều thức

Phương pháp:

Khi tính quý giá của nhiều thức tại các giá trị mang lại trước của những biến, ta thu gọn nhiều thức và chú ý nhận xét các điểm lưu ý của đa thức (nếu có) để thực hiện phải chăng các phép tính.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập thích hợp Q những số hữu tỉ
bài xích 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài bác 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài xích 4: giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ
bài 6: tỉ lệ thức
bài bác 7: đặc thù cơ bạn dạng của dãy tỉ số bằng nhau
bài bác 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài bác 9: làm cho tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
bài xích 11: Số thực
bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
bài xích 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài xích 3: Hàm số. Phương diện phẳng tọa độ
bài bác 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài xích 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài xích 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và mốt của tín hiệu
bài bác 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: định nghĩa về biểu thức đại số
bài 2: giá trị của một biểu thức đại số
bài 3: Đơn thức
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài bác 5: Đa thức
bài xích 6: cộng trừ đa thức
bài bác 7: Đa thức một phát triển thành
bài xích 8: cộng trừ nhiều thức một vươn lên là
bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài xích 1: hai góc đối đỉnh
bài 2: hai đường thẳng vuông góc
bài xích 3: những góc tạo vì chưng một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng
bài bác 4: hai đường thẳng tuy vậy song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
bài 5: từ bỏ vuông góc đến tuy vậy song
bài xích 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài bác 1: Tổng ba góc của một tam giác
bài 2: hai tam giác đều bằng nhau
bài xích 3: trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài bác 5: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ cha của tam giác góc-cạnh-góc
bài bác 6: Tam giác cân nặng
bài 7: Định lý Pytago
bài xích 8: các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
bài xích 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài xích 1: quan hệ giữa góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác
bài 2: quan hệ giữa con đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu
bài bác 3: quan hệ nam nữ giữa bố cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài 4: tính chất ba mặt đường trung đường của tam giác
bài bác 5: đặc thù ba đường phân giác
bài 6: tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: tính chất ba con đường cao của tam giác
bài xích 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 9, Please Wait

*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.