I. GIAO CỦA hai TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận vừa trực thuộc tập hợp(A), vừa thuộc tập hợp(B)được call là giao của(A)và(B).

Bạn đang xem: Các phép toán trong tập hợp

Kí hiệu(C=Acap B)

Vậy(Acap B=leftx)

(xin Acap BLeftrightarrowleft{eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acap B)được màn trình diễn bởi phần gạch chéo cánh trong biểu vật Ven sau:

*

Ví dụ 1: Xét cáctập hợp:

(A=)(nin N)( ;

(B=)n)là ước của 18;

(C=)(nin N)(.

Ta hoàn toàn có thể liệt kê phần tử của 3 tập hợp trên như sau:

(A=left1,2,3,4,6,12 ight\)

(B=left1,2,3,6,9,18 ight\)

(C=left1,2,3,6 ight\)

Ta thấy các thành phần của(C)đều là thành phần của(A)và của(B). Do đó(C=Acap B).


70221

II. HỢP CỦA hai TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các phần tử thuộc tập hợp(A)hoặc nằm trong tập hợp(B)được gọi là hòa hợp của(A)và(B).

Kí hiệu(C=Acup B)

Như vậy(Acup B=)xin A)hoặc(xin B)

(xin Acup BLeftrightarrowleft<eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acup B)còn được biểu diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu đồ Ven sau:

*

Ví dụ 2: Xét tập hợp(A=left1,3,5,7,9 ight\)

với tập hợp(B=left2,4,6,8,10 ight\)

lúc đó(C=Acup B=left1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ight\)

Ví dụ 3: giả sử(A),(B)lần lượt là tập hợp các học sinh tốt Toán và giỏi Văn của lớp 10E. Biết:(A=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt

và(B=)Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê.

(các học sinh trong lớp không trùng thương hiệu nhau)

Gọi(C)là tập hợp nhóm tuyển thi học sinh giỏi của lớp bao hàm các học sinh tốt Toán hoặc giỏi Văn.

Ta rất có thể viết tập hợp(C)bằng giải pháp liệt kê các thành phần như sau:

(C=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt, Cường, Dũng, Tuyết, Lê

Ta nói rằng(C)là thích hợp của(A)và(B).


21486

III. HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc(A)nhưng không thuộc(B)được gọi là hiệu của(A)và(B).

Kí hiệu:(C=A)\(B)

Vậy(A)\(B)(=leftx)

(xin)(A)\(B)(Leftrightarrowleft<eginmatrixxin A\x otin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(A)\(B)còn được màn trình diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu trang bị Ven sau:

*

Ví dụ 4: Xét 2 tập hợp:

(A=left{xin N|x

(B=left{xin N|x

Liệt kê các thành phần của tập hợp(A)​(B).

Giải:

Ta có thể liệt kê các bộ phận của những tập vừa lòng trên như sau:

(A=left,2,4,6,8 ight\)

(B=left,4,8 ight\)

Như vậy(A)(B)(=left2,6 ight\).

Xem thêm: Tìm M Để Hệ Phương Trình Có Nghiệm Là? Điều Kiện Của M Để Hệ Phương Trình Có Nghiệm Là

Khi(Bsubset A)thì(A)\(B)gọi là phần bù của(B)trong(A), kí hiệu là(C_AB).

(Phần gạch chéo cánh trong biểu vật dụng Ven dưới đây)

*


70229
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

bảo quản
Lớp học tập
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học tập
Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân giờ đồng hồ anh thử nghiệm Đạo đức tự nhiên và xã hội Khoa học lịch sử hào hùng và Địa lý giờ đồng hồ việt công nghệ tự nhiên chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp vận động trải nghiệm sáng chế
cuốn sách
chương trình cũ cung ứng học sinh học tập sách Cánh Diều cung cấp học sinh học tập sách Kết nối trí thức với cuộc sống hỗ trợ học sinh học sách Chân trời trí tuệ sáng tạo
công ty đề phụ thân
Đang sở hữu dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang tải dữ liệu...
nội dung