Đề thi hóa ngày càng tìm hiểu tính trong thực tế và ứng dụng. Nên những hóa hóa học thường nối liền với cuộc sống sản xuất. Trong các số đó các quặng cũng là 1 phần không thể thiếu. Dưới đó là công thức của một vài quặng thường gặp gỡ trong công tác hóa phổ thông.

Bạn đang xem: Các loại quặng thường gặp


*
ctvromanhords.com260 3 năm kia 5117 lượt coi | hóa học 12

Đề thi hóa ngày càng đào bới tính trong thực tế và ứng dụng. Nên các hóa chất thường gắn sát với đời sống sản xuất. Trong những số đó các quặng cũng là 1 phần không thể thiếu. Dưới đó là công thức của một trong những quặng thường gặp trong công tác hóa phổ thông.


1.Quặng photphorit. Ca3(PO4)2.

2. Quặng apatit

3. Sinvinit: NaCl. KCl ( phân kali)

4. Magiezit: MgCO3

5. Canxit: CaCO3

6. Đolomit: CaCO3. MgCO3

7. Boxit: Al2O3.2H2O.

8. Mica: K2O. Al2O3.6SiO2.2H2O

9. Đất sét: Al2O3.6SiO2.2H2O

10. Fensfat: K2O. Al2O3.6SiO2

11. Criolit: Na3AlF6.

12. Mahetit: Fe3O4

13.Hematit nâu: Fe2O3.nH2O.

14. Hematit đỏ: Fe2O3

15.Xiderit: FeCO3

16.Pirit sắt: FeS2

17.Florit: CaF2.

18.Chancopirit ( pirit đồng ): CuFeS2

2. Một trong những hợp chất thường gặp

1. Phèn chua: K2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O

2. Thạch cao sống: CaSO4. 2H2O

3. Thạch cao nung: CaSO4.H2O

4. Thạch cao khan: CaSO4

5. Diêm tiêu: KNO3

6. Diêm sinh: S

7. Đá vôi: CaCO3

8. Vôi sống: CaO

9. Vôi tôi: Ca(OH)2 dạng đặc

10. Muối hạt ăn: NaCl

11. Xút: NaOH

12. Potat: KOH

13. Thạch anh: SiO2

14. Oleum: H2SO4.nSO3

15. Đạm ure: (NH2)2CO

16. Đạm 2 lá: NH4NO3

17. Supephotphat đơn: Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

18. Supephotphat kép: Ca(H2PO4)2

19. Amophot: NH4H2PO4 cùng (NH4)2HPO4

20. Bột nở: NaHCO3 ( lưu ý: NH4HCO3 là bột khai)

21. Thủy tinh trong thường: Na2O.CaO.6SiO2

22. Chất thủy tinh kali: K2O.CaO.6SiO2

23. Chất thủy tinh lỏng: Na2SiO3 và K2SiO3 đ2

24. Pha lê: thủy tinh chứa được nhiều PbO2

25. Silicagen ( hóa học hút ẩm): H2SiO3 mất một trong những phần nước

26. Thủy tinh trong thạch anh: chứa được nhiều SiO2

CÂU HỎI

Câu 1: Trong những loại quặng sắt, quặng gồm hàm lượng sắt tối đa là

A. hematit đỏ. B. xiđerit. C. hematit nâu. D. manhetit.

Câu 2: Thành phần chủ yếu của quặng photphorit là

A. Ca(H2PO4)2. B. Ca3(PO4)2. C. NH4H2PO4. D. CaHPO4.

Câu 3: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

A. KCl. B. NH4NO3. C. NaNO3. D. K2CO3.

Câu 4: Phân bón nitrophotka (NPK) là tất cả hổn hợp của

A. (NH4)3PO4 và KNO3. B. (NH4)2HPO4 và KNO3.

C. NH4H2PO4 và KNO3. D. (NH4)2HPO4 và NaNO3

Câu 5: Hợp hóa học nào của can xi được dùng làm đúc tượng, bó bột lúc gãy xương?

A. Thạch cao sinh sống ( CaSO4.2H2O) B. Thạch cao nung ( CaSO4.H2O)

C. Vôi sống ( CaO) D. Đá vôi ( CaCO3)

Câu 6: Phèn chua được sử dụng trong ngành công nghiệp nằm trong da, công nghiệp giấy, chất thế màu trong nghề nhuộm vải, chất làm vào nước. Cách làm hoá học tập của phèn chua là

A. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. B. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 7: Quặng fe manhetit bao gồm thành phần chủ yếu là

A. Fe2O3. B. FeCO3. C. Fe3O4. D. FeS2.

Câu 8: Một một số loại phân kali gồm thành phần đó là KCl (còn lại là các tạp chất không đựng kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ bồi bổ 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong nhiều loại phân kali đó là

A. 95,51%. B. 65,75%. C. 87,18%. D. 88,52%.

Câu 9.Câu 6-A12-296: Quặng nào dưới đây giàu fe nhất?

A. Xiđerit. B. Manhetit. C. Hematit đỏ. D. Pirit sắt.

Câu 10: Thành phần thiết yếu của phân bón phức tạp amophot là

A. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4. B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2.

Xem thêm: Ecu Xe Máy Là Gì - Công Dụng Và Các Loại Ecu Xe Máy

C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. D. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.

 

bài viết gợi ý:
1. Chuyên đề hóa vô cơ lớp 12: DÃY ĐIỆN HÓA 2. Chuyên đề hóa vô cơ lớp 12: PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN, PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN, PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN 3. Chăm đề este lipit 4. Chuyên đề hóa vô cơ lớp 12: TỔNG HỢP CÁC TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP 5. Chăm đề hóa vô sinh lớp 12:MÔI TRƯỜNG CỦA DUNG DỊCH MUỐI 6. Chăm đề hóa vô cơ lớp 12: chất lưỡng tính 7. Phân dạng bài bác tập peptit