Các nguyên tử có xu hướng liên kết cùng với nhau. Để đạt cấu hình electron bền bỉ của khí hiếm. Tuân thủ theo đúng qui tắc chén tử (8 điện tử), nhị tử (2 năng lượng điện tử), bão hòa và buôn bán bão hòa.

Bạn đang xem: Các liên kết hóa học

I.LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ. (LKCHT)

Định nghĩa: Là link hoá học được hình thành vì sự cần sử dụng chung những cặp e. Ví dụ như : H2, Cl2, HCl, CO2, HNO3… Điều kiện : những nguyên tử giống nhau hay gần giống nhau về thực chất ( hay là mà lại nguyên tố phi kim team IVA, VA, VIA, VIIA ) Phân các loại theo sự phân cực : links cộng hóa trị ko phân rất là links cộng hóa trị nhưng mà trong đó. Cặp electron sử dụng chung không trở nên lệch về phía nguyên tử nào. Lấy ví dụ như : Cl2, H2. Links cộng hóa trị gồm cực là liên kết cộng hóa trị mà. Cặp electron dùng chung bị lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện bự hơn. Ví dụ như : HCl, H2O. Hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất chứa link công hoá trị tên thường gọi : cùng hoá trị Cách xác định : cùng hoá trị = số liên kết nguyên tử chế tác thành Tinh thể nguyên tử : định nghĩa : Tinh thể được sinh ra từ những nguyên tử Lực liên kết : link với nhau bằng link cộng hoá trị Đặc tính : ánh sáng nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi cao. Ví dụ : Tinh thể kim cương cứng Tinh thể phân tử : quan niệm : Tinh thể được ra đời từ các phân tử Lực link : Lực liên hệ giữa các phân tử Đặc tính : Ít bền, độ cứng nhỏ, nhiệt nóng tung và ánh nắng mặt trời sôi thấp. Lấy một ví dụ : Tinh thể nước đá, tinh thể iốt

II.LIÊN KẾT ION

Các khái niệm . Cation : Là ion với điện tích dương M → Mn+ + ne( M : kim loại , n = 1,2,3 ) Anion : Là ion có điện tích âm X + ne → X n- ( X : phi kim, n =1,2,3 ) link ion: Là link hoá học tập hình thành bởi vì lực hút tĩnh điện giữa những ion trái dấu. Bản chất : Sự mang lại – nhận những e lấy ví dụ : Xét phản ứng giữa Na với Cl2. Phương trình chất hóa học : 2Na + Cl2 = 2NaClSơ đồ có mặt liên kết: ( viết theo dạng cấu hình e ):Na – 1e = Na+Cl + 1e = Cl–Liên kết hoá học hình thành vày lực hút tĩnh điện giữa ion Na+ cùng ion Cl- gọi là link ion. Chế tác thành hợp hóa học ion.Điều kiện links : xẩy ra ở những kim loại điển hình nổi bật và phi kim điển hình. Tinh thể ion: Được hình thành từ phần đông ion có điện trái dấu chính là cation và anion Lực link : Có bản chất tĩnh điện Đặc tính : Bền, nặng nề nóng chảy, khó bay hơi ví dụ như : Tinh thể muối ăn ( NaCl) Hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất có links ion tên gọi : Điện hoá trị Cách khẳng định : Điện hoá trị = Điện tích của ion đó

III. HIỆU ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC

Xét hóa học AxBy , ΔχAB =| χA – χB | ΔχAB : Hiệu độ âm điện A với BχA : Độ âm điện của AχB : Độ âm điện của BLKCHT không rất : Δχ LKCHT phân rất : Δχ từ 0,4 đến Δχ liên kết ion : Δχ tự 1,7 trở lên

IV. SỰ LAI HOÁ CÁC ORBITAN

Khái niệm : Sự lai hoá obitan nguyên tử là sự tổ đúng theo (trộn lẫn). Một số trong những obitan vào nguyên tử để được những obitan lai hoá như là nhau. Nhưng kim chỉ nan khác nhau trong ko gian. Số obitan lai hoá = Tổng số các obitan gia nhập tổ hợp. Sự lai hoá được xét đối với các nguyên tử trung tâm. Những kiểu lai hoá thường chạm mặt . Lai hoá sp (lai hoá con đường thẳng) : Sự tổ hợp 1AO(s) + 1AO(p) -> 2AO(sp) đối chiếu : AO(s) hình cầu + AO(p) hình số 8 nổi -> 2AO(sp) hình số 8 nổi không cân nặng đối, nhì AO lai hoá chế tạo với nhau một góc 180o (đường thẳng) quy mô :
*
Ví dụ : Xét trong phân tử BeH2 , C2H2, BeCl2 Lai hoá sp2 (lai hoá tam giác): Sự tổng hợp 1AO(s) + 2AO(p) -> 3AO(sp2) phân tích : 1AO(s) hình cầu + 2AO(p) hình số 8 nổi -> 3AO(sp2) hình số 8 nổi không cân nặng đối, tía AO lai hoá tạo ra với nhau một góc 120o quy mô :
*
lấy một ví dụ : Xét trong phân tử BeF3 , C2H4, BCl3… Lai hoá sp3 (lai hoá tứ diện ): Sự tổng hợp 1AO(s) + 3AO(p) -> 4AO(sp3) so với : AO(s) hình cầu + 3AO(p) hình số 8 nổi -> 4AO(sp3) hình số 8 nổi không cân nặng đối, bốn AO lai hoá tạo nên với nhau một góc 109o28′Mô Hình :
*
Ví dụ : Xét vào phân tử CH4

V. SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN

Xen bao phủ trục : Trục của các AO tham gia link trùng với mặt đường nối chổ chính giữa của 2 nguyên tử được gọi là sự xen tủ trục. Sự xen đậy trục sinh sản thành link σ ­­(xích ma) bền, khó bị cắt đứt. Những hợp chất bao gồm chứa liên kết thường được đặt theo hướng ưu tiên ” dễ cố gắng hơn cộng “. Gồm các loại xen đậy : s – s , s – p , p. – phường Xen phủ bên : Trục của những AO tham gia liên kết tuy nhiên song cùng với nhau và vuông góc với con đường nối vai trung phong của 2 nguyên tử được gọi là sự việc xen bao phủ bên. Sự xen phủ bên tạo thành liên kết ⫪ (pi) yếu bền, linh động. Các hợp chất tất cả chứa liên kết thường được đặt theo hướng ưu tiên ” dễ cùng hơn thế “. Gồm những loại xen tủ : phường – p Sự tạo ra thành liên kết đơn, đôi, ba. Links đơn : links cộng hoá trị bởi vì dùng thông thường một cặp e, được viết là ” __ “. Các liên kết solo đều là liên kết bền vững.Liên kết đôi :Liên kết cùng hoá trị bởi vì dùng thông thường hai cặp e , được viết là ” = “. Các liên kết đôi được tạo ra thành từ 1σ + 1⫪ link ba :Liên kết cùng hoá trị do dùng chung bố cặp e, được viết ” ≡ “. Links ba được tạo bởi vì 1σ + 2⫪Xét về độ bền liên kết thì links ba > link đôi > link đơn link đôi hay ba còn gọi là liên kết bội.

VI. HÓA TRỊ :

Hóa Trị : Là thể hiện khả năng nguyên tử thành phần này links với một số trong những nhất định nguyên tử yếu tắc khác. Điện hóa trị : Là hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion, tính bằng điện tích của ion đó. Ví dụ: CaCl2 là hợp hóa học ion, hóa trị canxi là 2+ , Clo là 1- cùng hóa trị : Là hóa trị của một yếu tắc trong hợp hóa học cộng hóa trị, tính bởi số link mà nguyên tử của nhân tố đó rất có thể tạo thành cùng với nguyên tử của nguyên tố khác. Ví dụ: CH4 là hợp hóa học cộng hóa trị, hóa trị của Cacbon là 4, Hidrô là 1.

Xem thêm: Lý Thuyết Về: Số Vô Tỉ Là Gì ? Số Vô Tỉ Là Gì? Số Hữu Tỉ Và Số Vô Tỉ

VII. SỐ OXI HOÁ

Khái niệm : là điện tích của nguyên tử (điện tích hình thức) vào phân tử nếu mang định rằng những cặp electron chung coi nhƣ gửi hẳn về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn . Cách khẳng định số oxi hoá. Qui cầu 1: Số oxi hoá của thành phần trong đối kháng chất bởi không Fe0 Al0 H20 O20 Cl20Qui cầu 2 : trong một phân tử tổng cộng oxi hoá của những nguyên tố bằng không. H2SO4: 2(+1) + x + 4(-2) = 0 => x = +6 K2Cr2O7: 2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 =>x = +6Qui ước 3: Số oxihoá của các ion solo nguyên tử bởi điện tích của ion kia .Trong ion đa nguyên tử tổng cộng oxihoá của những nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Qui ước 4: Trong phần đông các phù hợp chất, số oxihoá của hiđrô bằng +1 ( trừ hiđrua của kim loại NaH, CaH2…). Số thoái hóa của oxi bởi -2 (trừ trường đúng theo OF2 và peoxit H2O2…) cách ghi số oxi hoá . Số oxi hoá đặt bên trên kí hiệu nguyên tố, dấu ghi trước số ghi sau.

VIII. LIÊN KẾT KIM LOẠI

Khái niệm : là links được xuất hiện giữa những nguyên tử cùng ion kim loại trong mạng tinh thể vị sự tham gia của các e từ bỏ do.Điều kiện link : xẩy ra ở phần nhiều các kim loại.Mạng tinh thể sắt kẽm kim loại Lập phương tâm khối : Nguyên tử kim loại, ion sắt kẽm kim loại nằm ở trọng điểm và những đỉnh của khối lập phương. Lấy ví dụ như : Li,Na,K,Rb,V,Cr,Fe,Nb,Mo,Ta,W,Eu Lập phương trọng tâm diện: Nguyên tử kim loại, ion sắt kẽm kim loại nằm ngơi nghỉ tâm các mặt và những đỉnh của khối lập phương. Lấy một ví dụ : Ca,Sr,Al,Ni,Cu,Ag,Au…Lục phương: Nguyên tử kim loại, ion kim loại nằm ở tâm những mặt của hình lục giác đứng và các đỉnh của hình lục giác. Ví dụ như : Be,Mg,Zn,Cd,Co,La… đặc điểm của tinh thể kim loại : Mạng tinh thể sắt kẽm kim loại có các e trường đoản cú do dịch chuyển được vào mạng tinh thể nên sắt kẽm kim loại có một vài tính chất cơ phiên bản : Ánh kim, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt xuất sắc và gồm tính dẻo

*Tổng quan tiền Chương:

Các loại link :liên kết cộng hóa trị links ionliên kết kim loạiHiệu độ âm điện tương quan với loại liên kếtXen lấp Orbital:liên kết σ : dễ thế khó cộngliên kết ⫪ : dễ cộng khó thếSố oxi hóa, điên hóa trị, hóa trị : phân biệt và biện pháp sử dụngLai hóa orbital : sp, sp2, sp3 Mạng tinh thể kim loại và đặc điểm kim loại