–Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

Bạn đang xem: Các hợp chất hữu cơ

VD: CH4

C2H2

C6H6

CH3COOH

C2H5OH

C12H22O11

II/ Phân một số loại hợp hóa học hữu cơ.

1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ đựng nguyên tử cacbon và hiđro.

– Hiđrocacbon no: Chỉ có links đơn.

– Hiđro cacbon không no: chứa link bội.

– Hiđro cacbon thơm: chứa vòng benzen.

2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

Phân tử của nguyên tử yếu tố khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp hóa học tạp chất chức, polime…

=> hoàn toàn có thể tóm bởi sơ thiết bị sau:

*

VD: Hiđrocacbon: C4H10

C2H2

CH4

C6H6

C5H12

……..

Dẫn xuất hiđrocacbon: C6H5OH

C6H5NH2

C12H22O11

CH3COOH

CH3CHO

NH2CH2CH2COOH

C3H5(OH)3

…….

II/ có mang về hóa học hữu cơ

–Hóa học hữu cơ là nghành nghề dịch vụ hóa học chăm nguyên cứu những hợp chất hữu cơ.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1.Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện tiếp sau đây để nói cách khác một chất là vô cơ giỏi hữu cơ ?

a) tâm lý (rắn, lỏng, khí);

b) color sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) thành phần nguyên tố.

Bài 2.Chọn câu đúng trong số câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các vừa lòng chất bao gồm trong từ nhiên.

b) Hoá học tập hữu cơ là ngành hoá học chuyên phân tích các hợp hóa học của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học tập chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học tập chuyên phân tích các chất trong cd thể sống.

Bài 3.

Hãy đối chiếu phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl,CH2Cl2, CHCl3.

Bài 4.

Axit axetic bao gồm công thức C2H4O2. Hãy tính yếu tố phần trăm trọng lượng của những nguyên tố vào axit axetic.

Bài 5.Hãy sắp đến xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03,CH3NO2,NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Hợp hóa học hữu cơHợp hóa học vô cơ
HiđrocacbonDẫn xuất của hiđrocacbon

ĐÁP ÁN

Bài 1.

Đáp án D.

Bài 2.

Đáp án C

Bài 3.HS trường đoản cú giải

Bài 4.

Lời giải:

Từ C2H4O2ta có: M = 60 g/mol; mC= 2 x 12 = 24 g; mH= 4 x 1 = 4 g;

MO= 2 x 16 = 32 g.

Xem thêm: Hamstring Là Gì? 14 Bài Tập Cơ Hamstring Là Gì ? Giải Đáp Thắc Mắc: Hamstring Là Gì

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.


*
Trước đó

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Công thức kết cấu thu gọn, công thức cấu tạo khai triễn là gì ?


*
Tiếp theo

Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni