Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (110.28 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 3 học kỳ 2

Các dạng toán thường gặp gỡ trong đề thi học kì 2 lớp 3

A. Các dạng tốn nổi bật trong đề thi học kì 21. Dạng 1: Tính

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 32 + 7 b, 58 - 4 c, 77 - 3 d, 14 + 5

Bài 2: Tính

a, 45 + 34 b, 56 - đôi mươi c, 18 + 71 d, 74 - 3

e, 3 + 63 f, 99 - 48 g, 54 + 45 h, 65 - 23

Bài 3: Tính

a, 30cm + 4cm b, 18cm - 8cm

c, 25cm + 14cm d, 48cm + 21cm

e, 74cm - 4cm f, 53cm + 3cm

Lời giải:

Bài 1: học sinh tự để phép tính

a, 32 + 7 = 39 b, 58 - 4 = 54 c, 77 - 3 = 74 d, 14 + 5 = 19

Bài 2:


a, 45 + 34 = 79 b, 56 - đôi mươi = 36 c, 18 + 71 = 89 d, 74 - 3 = 71

e, 3 + 63 = 66 f, 99 - 48 = 51 g, 54 + 45 = 99 h, 65 - 23 = 42

Bài 3:

a, 30cm + 4cm = 34cm b, 18cm - 8cm = 10cm

c, 25cm + 14cm = 39cm d, 48cm + 21cm = 69cm

e, 74cm - 4cm = 70cm f, 53cm + 3cm = 56cm


Bài 4: Điền lốt , = thích hợp vào khu vực chấm

a, 25 + 0 … 45 - 12 b, 12 + 23 … 89 - 34

c, 19 - 4 … 25 d, 30 + 40 … 60 + 10

e, 40 + 15 … 58 f, 42 + 5 … 58 - 8

g, 75 … 23 + 34 h, đôi mươi + 35 … 56

Bài 5: Điền dấu +, - phù hợp vào vị trí chấm

a, 63 … 35 = 98 b, 31 … 46 = 77

c, 87 … 24 = 63 d, 79 … 27 = 52

e, 16 … 33 = 49 f, 50 … đôi mươi = 30


Bài 6: Điền vệt , = phù hợp vào chố chấm

a, 27cm - 21cm … 8cm

b, 41cm + 8cm … 45cm

c, 34cm + 52cm … 52cm + 34cm

d, 13cm + 43cm … 42cm + 13cm

Lời giảiBài 4:

a, 25 + 0

c, 19 - 4

e, 40 + 15

g, 75 > 23 + 34 h, 20 + 35

Bài 5:

a, 63 + 35 = 98 b, 31 + 46 = 77

c, 87 - 24 = 63 d, 79 - 27 = 52

e, 16 + 33 = 49 f, 50 + trăng tròn = 30


b, 41cm + 8cm > 45cm

c, 34cm + 52cm = 52cm + 34cm

d, 13cm + 43cm > 42cm + 13cm

3. Dạng 3: Điền số tương thích vào vị trí chấmBài 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, Số tức thì sau của 23 là số …

b, Số tức thì sau của 84 là số …

c, Số ngay thức thì trước của 79 là số …

d, Số ngay tức thì trước của 99 là số …

e, Số 72 gồm … chục và … solo vị

f, Số 63 gồm … chục cùng … đối kháng vị

Bài 8: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a, 60, …, …, …, 64

b, 23, …, …, …, 27

c, 54, …, …, …, 58


Lời giảiBài 7:

a, Số ngay tức khắc sau của 23 là số 24

b, Số lập tức sau của 84 là số 85

c, Số tức khắc trước của 79 là số 78

d, Số liền trước của 99 là số 98

e, Số 72 bao gồm 7 chục và 2 đơn vị

f, Số 63 bao gồm 6 chục với 3 đơn vị


a, 60, 61, 62, 63, 64

b, 23, 24, 25, 26, 27

c, 54, 55, 56, 57, 58

4. Dạng 4: Viết những số theo thiết bị tự

Bài 9: Viết những số dưới đây theo trang bị tự từ mập đến bé

a, 62, 81, 38, 73

b, 75, 58, 92, 87

Bài 10: Viết các số tiếp sau đây theo thiết bị tự từ bé xíu đến lớn

a, 47, 39, 41, 29

b, 96, 24, 87, 78

Lời giảiBài 9:

a, 81, 73, 62, 38

b, 92, 87, 75, 58

Bài 10:

a, 29, 39, 41, 47

b, 24, 78, 87, 96

5. Dạng 5: bài xích tốn tất cả lời văn

Bài 11: Lớp em bao gồm 24 học viên nữa, 23 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu

học sinh?

Bài 12: Một sợi dây tương đối dài 25cm. Hà cắt đi 5cm. Hỏi tua dây sót lại dài mấy xăng - ti

-mét?

Bài 13: Một cửa hàng có 95 quyển vở, siêu thị đã cung cấp 40 quyển vở. Hỏi cửa hàng


còn lại từng nào quyển vở?

Bài 14: ba của An rộng An 30 tuổi. Biết rằng năm nay bố của An 38 tuổi. Hỏi An bao


Bài 15: Lớp 1A bao gồm 36 bạn học sinh trong đó có 12 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A tất cả bao

nhiêu học viên nam?

Lời giảiBài 11:

Lớp em gồm số học sinh là:

24 + 23 = 47 (học sinh)

Đáp số: 47 học tập sinh

Bài 12:

Sợi dây còn sót lại số xăng-ti-mét là:

25 - 5 = đôi mươi (cm)

Đáp số: 20cm

Bài 13:

Cửa hàng còn lại số quyển vở là:

95 - 40 = 45 (quyển vở)

Đáp số: 45 quyển vở

Bài 14:

Tuổi của An trong năm này là:

38 - 30 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

Bài 15:

Lớp 1A tất cả số học sinh nam là:

36 - 12 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học tập sinh

6. Dạng 6: bài tốn đếm hình


a, b, c,

Bài 17: đến hình vẽ dưới đây:

a, hình vẽ trên gồm … hình tam giác

b, hình vẽ trên bao gồm … hình vng

c, hình vẽ trên gồm … hình trịn

Bài 18: đến hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên có … hình tam giác, … hình vng

Bài 19: mang lại hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên có … hình tam giác, … hình trịn, … hình vng


Hình vẽ trên có … hình chữ nhật, … hình tam giác

Lời giảiBài 16:

a, Hình vẽ có 5 đoạn thẳng

b, Hình vẽ có 3 đoạn thẳng

c, Hình vẽ gồm 4 đoạn thẳng

Bài 17:

a, hình mẫu vẽ trên bao gồm 5 hình tam giác

b, mẫu vẽ trên tất cả 2 hình vng

c, hình mẫu vẽ trên tất cả 2 hình trịn

Bài 18:


Hình vẽ trên có 3 hình tam giác, 3 hình vng

Bài 19:

Hình vẽ trên bao gồm 4 hình tam giác, 1 hình trịn, 2 hình vng

Bài 20:

Hình vẽ trê tất cả 2 hình chữ nhật, 2 hình tam giác

B. Đề thi thử học tập kì 2 lớp 1Bài 1: Tính:

a, 33 + 16 b, 42 + 17 c, 68 - 5 d, 23 + 15


a, 35 + 3 … 37 b, 54 + 4 … 45 + 3

c, 24cm + 5cm … 29cm b, 37cm - 3cm … 32cm + 3cm

Bài 3: gồm 37 hình trịn cùng bề mặt giấy. Lan sẽ tơ color 24 hình trịn. Hỏi Lan cịn lại bao

nhiêu hình trịn không tơ màu?

Bài 4: Viết các số 24, 75, 59, 15, 95 theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớnBài 5: mang lại hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên bao gồm bao nhiêu hình chữ nhật? bao nhiêu hình tam giác?

Lời giảiBài 1:

a, 33 + 16 = 49 b, 42 + 17 = 59

c, 68 - 5 = 63 d, 23 + 15 = 38

Bài 2:

a, 35 + 3 > 37 b, 54 + 4 > 45 + 3

c, 24cm + 5cm = 29cm b, 37cm - 3cm

Bài 3:

Số hình trịn cịn lại Lan không tơ màu là:

37 - 24 = 13 (hình trịn)

Đáp số: 13 hình trịn

Bài 4: 15, 24, 59, 75, 95


*
Tài liệu đồ dụng thường chạm mặt trong đơn vị docx 4 426 1
*
tư liệu 13 lỗi thường chạm mặt trong cai quản lý chuyển đổi ppt 6 456 0
*
các dạng toán thắc mắc phụ hàm số trung tâm thường gặp gỡ trong đề thi đh 27 867 4
*
Đề tài triết học tập " PHƯƠNG ĐÔNG - PHƯƠNG TÂY: TỪ MỘT BÀI THƠ, SUY NGHĨ VỀ KHÁC BIỆT VÀ THỐNG NHẤT " doc 14 538 0
*
36 dạng việc hay và nặng nề thường gặp mặt trong những đề thi tuyển sinh đh và cao đẳng 24 503 0
*
các dạng bài xích tập thường chạm mặt trong đề thi nguyên lý kế toán 20142015 49 426 0
*
SKKN xây dựng cách thức và thuật toán nhằm giải một số dạng toán thường gặp trong các kỳ thi giải toán trên máy tính xách tay cầm tay bậc thcs 43 467 0
*
những dạng toán thường gặp trong cấu trúc đề thi đại học 8 591 0


Xem thêm: 1Ich Bằng Bao Nhiêu Cm, M, Mm, ? 1 Inch Bằng Bao Nhiêu Cm, M, Mm,

(38.81 KB - 8 trang) - Tải những dạng toán thường gặp gỡ trong đề thi học tập kì 2 lớp 3 - các dạng bài toán lớp 3 vào đề thi toán lớp 3 kì 2