Phương pháp giải phương trình lượng giác 11 qua các dạng bài tập cơ bản và cải thiện qua các bài tập có lời giải.

Trong chăm đề này có những phương trình lượng giác thường gặp, nâng cấp và đặc biệt. Những em để ý đọc kĩ từng dạng để áp dụng vào từng việc một cách linh hoạt.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

*

*

*

*

*

DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC hai VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC ba VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*

DẠNG 4.


Bạn đang xem: Các dạng phương trình lượng giác


Xem thêm: Những Hình Ảnh Hoa Đẹp Ngày Tết Đẹp Nhất Thế Giới, Tuyển Chọn Những Hình Ảnh Hoa Đào Ngày Tết

PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*
*
*

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

*
*