Đề cưng cửng ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng phù hợp lại toàn bộ kiến thức kim chỉ nan quan trọng, thuộc đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 3, giúp các em hệ thống kiến thức nhằm ôn thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 1

Với các dạng bài xích tập cộng trừ các số bao gồm 3 chữ số, bảng đơn vị chức năng đo độ dài, đối chiếu số mập gấp mấy lần số bé, gấp một số lên những lần.... Sẽ giúp đỡ thầy cô thuận tiện giao đề ôn tập cho học viên của mình. Chi tiết mời thầy cô và những em thuộc tham khảo bài viết dưới trên đây của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1:


Hình bên gồm ....... Góc vuôngCó ......... Góc ko vuôngBài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và các cạnh góc vuông bao gồm trong hình bên:

IV. Kiếm tìm x; Y

Bài 1: tra cứu ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: tìm kiếm Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền vết >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 milimet : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. đối chiếu số to gấp mấy lần số bé

Bài 1: nhỏ chó nặng trĩu 24kg, bé thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi bé chó nặng gấp mấy lần nhỏ thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: bên Lan nuôi 6 bé gà trống, số con kê mái nhiều hơn thế số con gà trống là 24 con. Hỏi số con kê mái cấp mấy lần số con gà trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn nữa đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD lâu năm gấp mấy lần đoạn trực tiếp AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. đối chiếu số nhỏ bé bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: vào vườn bao gồm 36 cây táo. Số lượng km chanh thấp hơn số cây hãng apple 27 cây. Hỏi số cây chanh bằng một phần mấy số lượng km táo?

Bài 2: trong năm này Lan 9 tuổi, chị em hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng 1 phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một shop có toàn bộ 81kg đỗ xanh và đỗ đen. Trong số ấy có 9kg đỗ xanh, hỏi số kilogam đỗ xanh bằng 1 phần mấy số kilogam đỗ đen?

VIII. Search 1 trong các phần bởi nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh sẽ đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn yêu cầu đọc bao nhiêu trang nữa mới xong?

Bài 2: trên cây gồm 56 trái táo, fan ta đang hái

*
số táo. Hỏi bên trên cây còn từng nào quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường gồm 96 bạn, trong số ấy có

*
các bạn là nam. Hỏi team múa hát của trường tất cả bao nhiêu bạn nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà phòng nặng nề 78g. Bạn ta đã dùng hết

*
số xà chống đó. Hỏi trong hộp sót lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: hai năm nữa ông 63 tuổi với lúc đó tuổi cháu bởi

*
tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi?

IX. Gấp một trong những lên các lần

Bài 1: Quãng con đường AB dài 172m, quãng con đường BC lâu năm gấp 4 lần quãng con đường AB. Hỏi quãng con đường AC dài từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn con gà nhà Lan gồm 6 bé gà trống, số kê mái cấp 4 lần số kê trống. Hỏi công ty Lan nuôi toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong dịp Kế hoạch nhỏ, lớp 3A nhận được 87kg giấy vụn, lớp 3B chiếm được số giấy vụn gấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một số trong những lần

Bài 1: bên trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số trái trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi đã hái bao nhiêu quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một cửa hàng có 45 bao gạo. Sau khoản thời gian bán, số bao gạo sót lại giảm đi 5 lần. Hỏi shop đã cung cấp bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, người đó san đa số số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi từng túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một số trong những dạng toán khác

Bài 1: bao gồm 3 thùng dầu, mỗi thùng cất 125 lít. Bạn ta lôi ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: shop có 78kg gạo, buổi sáng shop bán được 15kg gạo. Số gạo còn sót lại được chia đa số vào 9 túi. Hỏi từng túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách du lịch gồm 39 người muốn đi thăm quan chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần tối thiểu mấy xe ô tô như vậy để chở hết số khách đó, biết rằng mỗi xe cộ chỉ chở được 5 tín đồ khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: gồm 62m vải, may mỗi bộ áo xống hết 3m vải. Hỏi rất có thể may được không ít nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em gấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bằng

*
số ngôi sao sáng chị gấp. Hỏi chị gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính cực hiếm biểu thức

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: Hỗn Hợp M Gồm Al Al2O3 Fe3O4 Cuo Fe Và Cu, Trong Đó Oxi Chiếm 20,4255%

Đề thi tập học tập kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của một giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. đôi mươi phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ tất cả 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: từ luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: bà mẹ có một tấm vải lâu năm 48m. Bà mẹ đã may áo cho anh chị hết

*
số vải đó. Hỏi mẹ đã may từng nào mét vải?