Công thức lượng giác mở rộngCách học thuộc nhanh Bảng bí quyết lượng giác bằng thơ, “thần chú” biện pháp học thuộc những công thức lượng giác bằng thơ

Công thức lượng giác mở rộng

*
*
*
*

Cách học thuộc cấp tốc Bảng công thức lượng giác bằng thơ, “thần chú”

Đối với học sinh, câu hỏi học và nhớ Bảng bí quyết lượng giác là yếu hèn tố đặc biệt khi giải toán. Dưới đấy là hệ thống lại bảng giá trị lượng giác cơ bạn dạng và nâng cấp cùng với cách học thuộc bí quyết lượng giác bằng thơ, thần chú.

Bảng bí quyết lượng giácgồm cáccông thức cơ bảnvà cáccông thức thay đổi nâng cao, bí quyết nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Công thức lượng giác của những cung tương quan đặc biệt

*
Công thức lượng giác cơ bản và bí quyết cộng
*
Công thức nhân đôi, nhân bố và bí quyết hạ bậc
*
Công thức thay đổi tích thành tổng, tổng thành tích
*
Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
*