Các công thức về phương trình bậc haiCông thức toán lớp 10 phần Hình họcCác công thức tính diện tích

Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

Công thức toán lớp 10 phần Đại số

1. Các công thức về bất đẳng thức:

+ Tính chất 1 (tính chất bắc cầu):a > b và b > c

*
a > c

+ Tính chất 2: a > b

*
a + c > b + c

Tức là:Nếu cộng 2 vế của bắt đẳng thức với cùng một số ta được bất đẳng thức cùng chiều và tương đương với bất đẳng thức đã cho.

Bạn đang xem: Các công thức toán hình lớp 10

Hệ quả (Quy tắc chuyển vế):a > b + c

*
a – c > b

+ Tính chất 3:

*

Tức là:Trung bình cộng của 2 số không âm lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng.

Hệ quả 1:Nếu 2 số dương có tổng không đổi thì tích của chùng lớn nhất khi 2 số đõ bẳng nhau.

Ý nghĩa hình học:Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.

Hệ quả 2:Nếu 2 số dương có tích không đổi thì tổng của chùng nhỏ nhất khi 2 số đó bằng nhau.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 118 Giới Thiệu Hình Trụ Giới Thiệu Hình Cầu

Ý nghĩa hình học:Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích hình vuông có chu vi nhỏ nhất.

+ Bất đẳng thức chứa giá trị trị tuyệt đối:

*

Các công thức về phương trình bậc hai

*
Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai
*
Định lí Viet
*
Các trường hợp đặc biệt của phương trình bậc 2
*
Dấu của nghiệm số
*

Các công thức về dấu của đa thức

*

Các công thức về điều kiện để tam thức không đổi dấu trên R

*

Các công thức toán lớp 10 về phương trình và bất phương trìnhchứa trị tuyệt đối

*
*

Các công thức toán lớp 10 về phương trình và bất phương trìnhchứa ẩn dưới dấu căn bậc hai

*
*

Các công thức toán lớp 10 lượng giác

a. Định nghĩa giá trị lượng giác:

*

c)Các giá trị lượng giác đặc biệt

*
*
*
*
*
*