*

minhguyrttuanh
0
Reply

1. Giấy rách còn giữ rước lề. (Câu này có ý nghĩa sâu sắc là: dù có gian khổ, có trở ngại đến đâu thì vẫn giữ lấy được lòng tin với sự tín nhiệm đối với người khác.)

2. Khẩu ca gió bay.

Bạn đang xem: Các câu ca dao tục ngữ về giữ chữ tín

3. Hứa chắc chắn đóng cột. (Câu này ý nói không hứa hẹn thì thôi, đã hứa thì nhất định phải làm cho bằng được.)

4. Nói một đằng có tác dụng một nẻo. (Câu này ý nói hứa thì phải triển khai đúng lời hứa hẹn đó, không được hứa hẹn một đằng này lại đi làm một đằng khác, vậy nên sẽ làm mất tín nhiệm của rất nhiều người.)

5. Quý chữ tín hơn vàng. (Có nghĩa là đá quý không mua được chữ tín, thương hiệu còn đáng giá hơn vàng.)

6. Hẹn hươu, hứa vượn. (Câu này tức là hay hứa hẹn này hứa kia, hứa những kiểu linh tinh nhưng chỉ hứa xuông, hẹn cho tất cả hứa và sẽ không còn sao giờ tiến hành lời hẹn của mình.)

7. Bạn sao một hẹn thì nên, bạn sao chín hẹn thì quên cả mười. (Ý nói có người thì chỉ hứa hẹn một lần nhưng hầu hết làm, phần đa giữ đúng lời hứa. Còn tồn tại người hẹn lần này sang trọng lần khác, hứa hẹn chín lần mười lượt tuy nhiên chẳng khi nào thực hiện nay được lời vẫn nói.)

8. Tốt nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. (Ý nghĩa của lời nói này là người quân tử thì chỉ nói đúng một lời, sẽ hứa thì sẽ có tác dụng đúng lời hứa, không lúc nào thất hứa.

Cũng có thể hiểu nôm mãng cầu câu này như sau: bạn quân mà làm mất tin tưởng thì tứ con ngựa chiến sẽ xé xác, câu này các bạn thường nghe vào phim cổ trang của Trung Quốc.)

9. Bảy lần từ chối còn rộng một lần thất hứa. (Ý nói thà bạn ko hứa, từ chối ko làm, còn hơn các bạn nhận lời mà lại không triển khai sẽ mất lòng tin với người khác.)

10. Treo đầu dê, buôn bán thịt chó.

11. Rao mật gấu, chào bán mật heo.

12. Rao ngọc, cung cấp đá. (3 câu này có ý nghĩa sâu sắc nói đến các người làm ăn gian dối, không trung thực, rao một đằng buôn bán một nẻo)

13. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. (Câu tục ngữ ước ao dạy bọn họ phải biết dữ chữ tín, lòng tin của bạn khác đối với mình. Giả dụ một lần dối gian, không giữ uy tín thì dù chúng ta có nói thật hay làm gì đi nữa bạn khác vẫn thiếu tín nhiệm tưởng bạn)

14. Cài đặt danh tía vạn, phân phối danh bố đồng.

15. độc nhất ngôn cửu đỉnh.

16. độc nhất độ thất tín vạn sự bất tin.

Xem thêm: Các Bài Toán Tính Nhanh Lớp 6 Có Đáp An H Và Tìm X Lớp 6, 70 Bài Tập Toán Lớp 6

17. Quân tử nhất ngôn. (Người quân tử chỉ nói 1 lời)

18. Đã nói là làm.

19. Giấy rách rưới phải giữ mang lề. (Tuy nặng nề khăn, khổ sở, vất vả dẫu vậy vẫn giữ được lòng tin, đức hạnh, tín nhiệm)