Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình trong công tác Toán lớp 9. Ngoại trừ ra, tôi sẽ hướng dẫn chúng ta giải theo dạng các bài toán bằng cách lập phương trình về chuyển động, hình học, năng suất, tính tuổi, thêm bớt số.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0)" alt="dpi100 x (xinmathbbN,x>0)" align="absmiddle" />.