Trong bài học hôm nay, romanhords.com vẫn cùng bé nhỏ học toán lớp 3 ôn tập những bảng nhân: các thành tố của một phép nhân, những bảng nhân đã họcỞ lịch trình toán lớp 2, trẻ đã có được học các bảng hiền từ 1 đến 5 vào phạm vi 10. Đây là căn nguyên cơ sở để ship hàng việc tính toán, vị vậy, trẻ phải học kỹ toán lớp 3 ôn tậpcác bảngnhân.

Bạn đang xem: Các bài toán nhân chia lớp 3

1. Ôn tập các bảng nhân đã học

1.1. Ôn tập về phép nhân

1.1.1. Định nghĩa phép nhân

*

1.1.2. Những thành phần trong phép nhân

*

1.2. Những bảng nhân vẫn học

1.2.1. Các bảng nhân

*

1.2.2. Tính chất chung các bảng nhân sẽ học

*

2. Bài xích tập vận dụng

2.1. Các dạng bài bác tập

2.1.1. Việc tính nhẩm

Cách làm: phụ thuộc vào kiến thức về những bảng nhân đã học và tính chất: “Tích của một số hạng với một số liền sau bằng tích của số hạng kia nhân cùng với số liền trước thêm vào đó số hạng này” nhằm tính nhẩm

Ví dụ:

a) 2 x 5

b) 4 x 8

c) 5 x 5

d) 3 x 8

Trả lời:

a) 2 x 5 = 10

b) 4 x 8 = 32

c) 5 x 5 = 25

d) 3 x 8 = 24

2.1.2. Tính giá trị biểu thức

Cách làm:

Thực hiện nay quy tắc nhân phân tách trước cùng trừ sau và thực hiện từ trái qua phải.

Đối với những biểu thức có chứa dấu ngoặc, cần tiến hành phép tính vào ngoặc trước.

Ví dụ:

a) 2 x 5 + 156 - 100

b) 4 x 7 + 5 x 8

c) 200 - 4 x 4

d) 4 x 2 + 323

Trả lời:

a)

2 x 5 + 156 - 100

= 10 + 156 - 100

= 166 - 100

= 66

b)

4 x 7 + 5 x 8

= 28 + 40

= 68

c)

200 - 4 x 4

= 200 - 16

= 184

d)

4 x 2 + 323

= 8 + 323

= 331

2.1.3. Giải toán

Cách làm:

Bước 1: Đọc với phân tích dữ liệu bài toán.

Bước 2: nắm tắt bài xích toán.

Bước 3: thực hiện phép tính phù hợp.

Bước 4: trình bày bài giải và kiểm tra lại.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Phương Định Trong Truyện Những Ngôi

Ví dụ: Vừa đơn vị Nam có 4 hoa lá hồng, số hoa cúc vội số huê hồng 5 lần. Search số hoa cúc trong vườn công ty Nam?

Trả lời:

Số hoa cúc vào vườn nhà Nam là:

4 x 5 = đôi mươi (bông hoa)

Đáp số 20 bông hoa.

2.2. Bài bác tập

2.2.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4

b) 5 x 6

c) 3 x 7

d) 2 x 9

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 200 - 5 x 5

b) 3 x 7 + 2 x 9

c) 165 + 3 x 2 - 150

d) 50 + 130 - 4 x 9

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 150 - 5 x 9 + 45

b) 300 - 3 x 7 - 2 x 8

c) 4 x 6 + 5 x 7

d) 3 x 8 + 5 x 9

Bài 4: Một can dầu đựng được 5 lít dầu, hỏi 6 can như thế đựng được từng nào lít dầu?

Bài 5: An gồm 5 viên bi, tổng thể bi của An cùng Nam gấp số bi của An 5 lần. Hỏi tổng số bi của hai bạn trẻ là bao nhiêu?

2.2.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4 = 16

b) 5 x 6 = 30

c) 3 x 7 = 21

d) 2 x 9 = 18

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a)

200 - 5 x 5

= 200 - 25

= 175

b)

3 x 7 + 2 x 9

= 21 + 18

= 39

c)

165 + 3 x 2 - 150

= 165 + 6 - 150

= 171 - 150

= 21

d)

50 + 130 - 4 x 9

= 50 + 130 - 36

= 180 - 36

= 144

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a)

150 - 5 x 9 + 45

= 150 - 45 + 45

= 105 + 45

= 150

b)

300 - 3 x 7 - 2 x 8

= 300 - 21 - 16

= 279 - 16

= 263

c)

4 x 6 + 5 x 7

= 24 + 35

= 59

d)

3 x 8 + 5 x 9

= 24 + 45

= 69

Bài 4:

6 can như vậy đựng được số lít dầu là:

5 x 6 = 30 (lít)

Đáp số: 30 lít

Bài 5:

Tổng số bi của cặp đôi bạn trẻ là:

5 x 5 = 25 (lít)

Đáp số: 25 lít dầu

3. Bài xích tập thực hành thực tế toán lớp 3 ôn tập các bảng nhân

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 2 x 9

b) 3 x 8

c) 4 x 5

d) 6 x 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 345 - 6 x 9

b) 120 + 4 x 3 + 5 x 7

c) 56 + 5 x 9 - 56

d) 236 + 3 x 8 - 100

Bài 3: Tìm y

a) y : 2 = 5

b) y : 5 = 6

c) y : 4 = 8

d) y : 3 = 9

Bài 4: hôm qua mẹ bán tốt 5 mét vải, bây giờ mẹ bán được gấp 6 lần số vải vóc hôm qua. Hỏi bây giờ mẹ bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 5: Một giỏ gồm 4 trái cam. Hỏi 7 giỏ như vậy có từng nào quả cam?

3.2. Đáp án

Bài 1:

a) 18

b) 24

c) 20

d) 48

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a) 291

b) 167

c) 45

d) 160

Bài 3:

a) y = 10

b) y = 30

c) y = 32

d) y = 27

Bài 4: 30 mét vải

Bài 5: 28 trái cam

Bài viết bên trên đây, romanhords.com đã chia sẻ tất cả các kiến thức về toán lớp 3 ôn tập các bảnnhân để nhỏ xíu nắm chắc chắn và sẵn sàng tiếp thu học thức mới!