Khái niệm cá nhân là gì? Chắc hẳn mỗi người chúng ta khi được nhắc đến khái niệm cá nhân đều hiểu một cách nhất định, tuy nhiên, việc hiểu rõ và hiểu đúng về khái niệm này vẫn chưa được phổ biến. Vậy khái niệm cá nhân là gì? Đặc trưng của cá nhân trong xã hội, mối quan hệ với Nhà nước và pháp luật như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu các thông tin chi tiết trong bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Cá thể và cá nhân

*
*
Khái niệm cá nhân là gì

1. Cơ sở pháp lý

Hiến pháp 2013

Bộ luật dân sự 2015

2. Khái niệm cá nhân là gì?

Khái niệm cá nhân dùng để chỉ con người cụ thể sống trong một xã hội nhất định và được phân biệt với các cá thể khác thông qua tính đơn nhất và tính phổ biến của nó.

Khái niệm cá nhân cũng được phân biệt với khái niệm con người. Bởi xét về bản chất thì con người là khái niệm dùng để chỉ tính phổ biến của tất cả các cá nhân.

Các cá nhân sống và hoạt động trong các nhóm, cộng đồng và tập đoàn xã hội khác nhau, mang tính lịch sử xác định. Yếu tố xã hội là đặc trưng căn bản để hình thành cá nhân.

Dưới góc độ triết học, khái niệm cá nhân được hiểu là một chỉnh thể đơn nhất, vừa mang tính cá biệt vừa mang tính phổ biến, là chủ thể của lao động, của mọi quan hệ xã hội và của nhận thức nhằm thực hiện chức năng cá nhân và chức năng xã hội trong một giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử xã hội.

Mặc dù pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm này, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu cá nhân là một chủ thể trong quan hệ pháp luật, đặc biệt là trong các giao dịch dân sự. Cá nhân dưới góc độ pháp luật không chỉ là công dân của nước Việt Nam mà còn bao gồm cả những người có quốc tịch khác hoặc không có quốc tịch.

3. Đặc trưng của cá nhân trong mối quan hệ với xã hội

Cá nhân là phương thức tồn tại cụ thể của loài người một cách trực tiếp cảm tính. Không có con người nói chung, mà chỉ có con người cụ thể (tức là cá nhân) của giống loài.

Cá nhân là một chỉnh thể toàn vẹn có nhân cách, biểu hiện trong phẩm chất sinh lý và tâm lý riêng của mỗi con người.

Dưới góc độ rộng hơn, cá nhân cũng là phần tử đơn nhất, riêng lẻ, tạo thành cộng đồng xã hội, là cơ sở hình thành lịch sử xã hội loài người.

Trong mối quan hệ với xã hội, cá nhân là một hiện tượng lịch sử, vận động và phát triển phù hợp với mỗi thời đại nhất định. Do đó, trong bất cứ xã hội nào, cá nhân cũng không tách rời khỏi xã hội.

4. Mối quan hệ giữa cá nhân với Nhà nước và pháp luật

Nhà nước và cá nhân luôn tồn tại các mối quan hệ nhất định thể hiện qua các yếu tố sau:

Mối quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân là mối quan hệ cơ bản, quan trọng, tương đối ổn định và bền vững, đó là mối quan hệ qua lại hai phía nhưng không ngang bằng nhau mà phụ thuộc vào ý chí của nhà nước.

Trong quan hệ này, đặc biệt là công dân thì nhà nước là tổ chức công quyền thực hiện việc quản lý cá nhân bằng pháp luật, bảo đảm, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân được thực hiện và không bị xâm hại.

Nhà nước quy định các quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong pháp luật. Ngoài ra, công dân cũng có quyền yêu cầu, đòi hỏi nhà nước bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Mối quan hệ thể hiện tập trung ở quy chế pháp lý của cá nhân.

Xem thêm: Assertiveness Là Gì - Meaning Of Assertiveness In English

Quy chế pháp lý của cá nhân được hiểu là sự ghi nhận bằng pháp luật địa vị của cá nhân trong xã hội, nghĩa là địa vị pháp lý mà các cá nhân có được do nhà nước quy định trong pháp luật, bao gồm các nội dung như:

Các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của cá nhân;Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân;Bảo đảm quyền và nghĩa vụ pháp lý của cá nhân;…

Đặc biệt, Hiến pháp 2013 cũng đã quy định rõ rành về các quyền con người, quyền công dân. Do đó, quyền của cá nhân luôn được bảo vệ ở mức độ cao nhất.