*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Biểu thức đúng của định luật ohm là

Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc của cường độ loại điện vào hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu dây dẫn bao gồm dạng là:


Cường độ loại điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu láng đèn. Điều đó tức là nếu hiệu điện nuốm tăng 1,2 lần thì:


Khi để vào nhị đầu dây dẫn một hiệu điện thay 6V thì cường độ chiếc điện qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện núm đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ mẫu điện qua nó là:


*

Trên hình là vật thị trình diễn sự nhờ vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện thế đối với các dây dẫn không giống nhau. Dựa vào đồ thị cho thấy điện trở R1, R2, R3có quý giá là:

*
Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Người Lao Động Trong Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá (9 Mẫu)

Cho đồ vật thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ cái điện vào hiệu điện thế khi có tác dụng thí nghiệm với hai thiết bị dẫn bao gồm điện trở khác biệt (R_1 e R_2)như hình vẽ 5. Biết tổng năng lượng điện trở của bọn chúng là (36,,Omega ). Độ lớn của mỗi điện trở là

*


Hình bên dưới là đồ vật thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ loại điện vào hiệu điện thay của bốn dây dẫn khác nhau. Gọi R1, R2, R3, R4 theo lần lượt là năng lượng điện trở của 4 dây tương ứng. Điện trở của dây dẫn có mức giá trị lớn số 1 là: