Trong bài này,romanhords.comsẽ chia sẻ cho các bạn về Tổng hợp dao động điều hoà – phương pháp viết phương trình dao động tổng thích hợp và bài tập áp dụng, nội dung bài viết sẽ giúp chúng ta biết được giải pháp viết phương trình xấp xỉ tổng phù hợp của xấp xỉ điều hoà một cách cụ thể nhất và cũng trở nên có những bài tập để họ rèn luyện nhé!

Trong dạng bài xích tổng hợp dao động điều hoà, một đồ sẽ tiến hành cùng thời gian 2 giao động điều hoà, đề bài sẽ yêu thương cầu chúng ta viết phương trình xê dịch tổng hòa hợp của vật đó. Sẽ có 2 phương pháp giải cho dạng bài bác này :

Dùng phương pháp tính nhằm tính biên độ và pha thuở đầu của phương trình xấp xỉ tổng hợp.Dùng máy vi tính Casio nhằm giải nhanh kết quả.

1. Bí quyết viết phương trình dao động tổng hợp bằng công thức

Cho một vật thực hiện cùng cơ hội 2 dao động điều hoà tất cả phương trình x_1=A_1cos(omega t + varphi_1 ) cùng x_2=A_2cos(omega t + varphi_2 )

1.1 cách làm tính biên độ của của giao động tổng hợp

Sau đấy là công thức dùng để làm tính biên độ của phương trình giao động tổng hợp:
Bạn đang xem: Biên độ dao động tổng hợp

Công thức tính biên độ
A=sqrtA_1^2+A_2^2+2.A_1.A_2.cos(varphi_2-varphi_1)
Trong đó:A là biên độ của phương trình giao động tổng hợpA_1, A_2 là biên độ của phương trình giao động 1 và phương trình dao động 2varphi_1, varphi_2 là pha lúc đầu của phương trình xấp xỉ 1 cùng phương trình dao động 2

1.2 công thức tính pha thuở đầu của giao động tổng hợp

Sau đây là công thức dùng làm tính pha ban sơ của phương trình dao động tổng hợp:


Công thức tính pha thuở đầu
tan(varphi)=fracA_1.sin(varphi_1)+A_2.sin(varphi_2)A_1.cos(varphi_1)+A_2.cos(varphi_2)
Trong đó:
varphi là pha thuở đầu của phương trình dao động tổng hợpA_1, A_2 là biên độ của phương trình dao động 1 với phương trình giao động 2varphi_1, varphi_2 là pha lúc đầu của phương trình xấp xỉ 1 và phương trình dao động 2

Các trường hợp quánh biệt:

Nếu hai giao động cùng pha (varphi_2-varphi_1=k2pi) thì biên độ của phương trình dao động tổng hợp đã bằng: A=A_1+A_2Nếu hai xấp xỉ ngược pha (varphi_2-varphi_1=(2k+1)pi ) thì biên độ của phương trình dao động tổng hợp vẫn bằng: A=|A_1-A_2|Nếu hai xê dịch vuông pha (varphi_2-varphi_1=(frac2k+12)pi) thì biên độ của phương trình xấp xỉ tổng hợp vẫn bằng: A=sqrtA_1^2+A_2^2

1.3 ví dụ như minh hoạ

Sau đây đang là bài xích tập ví dụ để tính phương trình xấp xỉ tổng hợp của một vật :


Một vật triển khai đồng thời 2 dao động điều hoà thuộc phương cùng tần số có phương trình: x_1=2cos(2pi t-fracpi2)(cm), x_2=4cos(2pi t+ fracpi6)(cm). Phương trình giao động tổng thích hợp của đồ gia dụng là:
Biên độ của phương trình xê dịch tổng hợp:A=sqrtA_1^2+A_2^2+2.A_1.A_2.cos(varphi_2-varphi_1)=sqrt2^2+4^2+2.2.4.cos(fracpi6-(-fracpi2))=2sqrt3cmPha ban đầu của phương trình dao động tổng hợp:tan(varphi)=fracA_1.sin(varphi_1)+A_2.sin(varphi_2)A_1.cos(varphi_1)+A_2.cos(varphi_2)=frac2.sin(-fracpi2)+4.sin(fracpi6)2.cos(-fracpi2)+4.cos(fracpi6)=0tan(varphi)=0 ovarphi=0 o Phương trình của giao động điều hoà tổng phù hợp là:x=2sqrt3.cos(2pi t)

2. Biện pháp viết phương trình xấp xỉ điều hoà tổng phù hợp dùng máy tính Casio

Sau phía trên là công việc để tính được biên độ cùng pha ban đầu của phương trình dao động điều hoà tổng đúng theo bằng laptop cầm tay:

Giả sử cho một vật thực hiện đồng thời 2 xê dịch điều hoà thuộc phương thuộc tần số bao gồm phương trình: x_1=3cos(2pi t+fracpi3)(cm), x_2=4cos(2pi t- fracpi6)(cm). Viết phương trình xấp xỉ điều hoà tổng hợp.

Bước 1:

Chuyển laptop sang cơ chế CMPLX bằng phương pháp nhấn MODE o2Chuyển máy vi tính sang chế độ tính góc bằng đơn vị chức năng RAD

Sau khi chuyển thì màn hình máy tính xách tay hiển thị như sau:

*

Bước 2:

Nhập vào máy tính giá trị :

A_1 o Shift o (-) ovarphi_1+A_2 o Shift o (-) o varphi_2 o=:

Sau khi nhập cách 2 máy tính sẽ hiển thị là:

*
*

Bước 3:

Nhấn những phím: Shift o 2 o 3 o= để hiển thị kết quả:

*

Ta thấy được kết quả :

Trước dấu angle là biên độ của phương trình xê dịch điều hoà tổng hợp, sau dấu angle là pha ban sơ của phương trình xê dịch điều hoà tổng hợp.

Vậy phương trình giao động điều hoà tổng thích hợp là:

x=5cos(2pi t+0,12)(cm)

3. Bài tập rèn luyện:

Sau đây là các bài tập tạo điều kiện cho ta rèn luyện tốt hơn về dạng bài tập này:
Xem thêm: #Đánh Giá Trường Thpt Giồng Ông Tố Tphcm Có Tốt Không? Thpt Giồng Ông Tố

Câu 1: Một vật triển khai đồng thời 2 giao động điều hoà thuộc phương thuộc tần số tất cả phương trình: x_1=5cos(5pi t-fracpi4)(cm), x_2=10cos(5pi t+ fracpi3)(cm). Hãy viết phương trình dao động tổng vừa lòng của vật