Bài viết trình bày định hướng phóng xạ đầy đủ và cụ thể định nghĩa hiện tượng lạ phóng xa, sự dịch rời của các tia phóng xạ, định điều khoản phóng xạ và các đồng vị phóng xa. Để có tác dụng được bài tập phóng xạ bạn đọc phải nhớ kỹ công thức phóng xạ.

Bạn đang xem: Beta cộng là dòng các hạt

Bạn vẫn xem: Tia beta cộng thuộc dòng các

LÝ THUYẾT HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ ( xuất xắc ) 

A. LÝ THUYẾT

I. SỰ PHÓNG XẠ

1. Hiện tượng lạ phóng xạ

a) Khái niệm

Hiện tượng một hạt nhân không bền chắc tự phạt phân rã, đồng thời phát ra những tia phóng xạ và chuyển đổi thành hạt nhân không giống được call là hiện tượng phóng xạ.

b) Đặc điểm

* Có thực chất là một quá trình biến hóa hạt nhân.

* gồm tính tự phát không tinh chỉnh và điều khiển được.

* Là một quy trình ngẫu nhiên.

2. Những tia phóng xạ

những tia phóng xạ hay được kèm theo trong sự phóng xạ của các hạt nhân. Có 3 nhiều loại tia phóng xạ chủ yếu có bản chất khác nhau là tia anpha (ký hiệu là α), tia beta(hí hiệu là β), tia gamma(kí hiệu là γ).

Các tia phóng xạ là các tia không nhận thấy được, nhưng bao gồm những chức năng cơ bản như kích thích một số trong những phản ứng hóa học, ion hóa chất khí…

a) Phóng xạ α

- Tia α thực chất hạt nhân của nguyên tử Heli, hí hiệu (_2^4 extrmHe).

Phương trình phóng (_Z^A extrmX ightarrow _Z-2^A-4 extrmY+_2^4 extrmHe)

Dạng rút gọn (_Z^A extrmX ightarrow _Z-2^A-4 extrmY)

- Trong ko khí, tia α vận động với tốc độ khoảng 107 m/s. Đi được chừng vài centimet trong không gian và chừng vài μm trong vật dụng rắn, không xuyên qua được tấm bìa dày 1 mm.

b) Phóng xạ β

- Tia β là các hạt phóng xạ phóng xa với vận tốc lớn (xấp xỉ vận tốc ánh sáng), cũng làm cho ion hóa ko khí cơ mà yếu rộng tia α. Trong không khí tia β rất có thể đi được quãng đường dài vài mét cùng trong kim loại có thể đi được vài mm. Có hai một số loại phóng xạ β là β+ và β–

* Phóng xạ β–: (_-1^0 extrme)

Phương trình phân tan β– gồm dạng:(_Z^A extrmX ightarrow _Z+1^A extrmY + _-1^0 extrme + _0^0 extrmvecv)

thực ra trong phân chảy β– còn xuất hiện một phân tử sơ cấp cho (gọi là hạt phản notrino).

* Phóng xạ β+: 

Tia β+ thực chất được coi là dòng các electron dương (_+1^0 extrme)

Phương trình phân tung β+ tất cả dạng: (_Z^A extrmX ightarrow _Z-1^A extrmY + _1^0 extrme + _0^0 extrmv)

thực tế trong phân chảy β+ còn ra đời một hạt sơ cấp cho (goi là phân tử notrino).

Chú ý: những hạt notrino với phản notrino là rất nhiều hạt không sở hữu điện, có khối lượng bằng 0 và vận động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng.

c) Phóng xạ γ:

* Tia γ là sóng năng lượng điện từ có bước sóng cực kỳ ngắn, cũng chính là hạt phôtôn có năng lượng cao, thường kèm theo trong cách phóng xạ β+ với β–

II. ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ

1. Định luật pháp phóng xạ

Sau một khoảng chừng thời gian xác minh T thì một nửa số hạt nhân hiện có bị phân rã, thay đổi thành hạt nhân khác, T được hotline là chu kì chào bán rã của chất phóng xạ.

hotline N0 là số phân tử nhân cơ hội ban đầu, N là số phân tử nhân sót lại ở thời gian t


*

Sau t = T thì số hạt nhân sót lại là N0/2.

Sau t = 2T thì số phân tử nhân còn lại là N0/4.

Sau t = 3T thì số hạt nhân còn lại là N0/8

Sau t = k.T thì số hạt nhân sót lại là (fracN_02^k=N_0.2^-k=N_0.2^-fractT)

Vậy số hạt nhân còn lại ở thời gian t có contact với số phân tử nhân ban đầu theo hệ thức (N(t)=N_0.2^-fractT), đây có dạng phương trình mũ.

Áp dụng cách làm logarith ta có 


*

Do cân nặng tỉ lệ cùng với số hạt nhân nên từ (1) ta tìm kiếm được phương trình trình diễn quy phương tiện giảm theo hàm mũ của cân nặng chất phóng xạ

m(t) = (m_0.2^-fractT=m_0e^-lambda t) , (2)

Vậy trong quy trình phóng xạ thì số hạt nhân và cân nặng giảm theo quy công cụ hàm mũ.

Chú ý:

 

* Phương trình contact giữa khối lượng hạt nhân (m) cùng số phân tử nhân (N) là

 (N=fracmA.N_ALeftrightarrow m=fracN.AN_A)

* Số hạt nhân bị phân rã, kí hiệu là ΔN, được xem bởi công thức

 (Delta N=N_0-N=N_0(1-2^-fractT)=N_0(1-e^-lambda t))

Tương tự, cân nặng hạt nhân đang phân tung là

 (Delta m=m_0-m=m_0(1-2^-fractT)=m_0(1-e^-lambda t))

* Khi thời hạn phân chảy (t) tỉ trọng với chu kỳ luân hồi bán tung (T) thì ta thực hiện công thức (N(t)=N_02^-fractT) , còn khi thời gian t ko tỉ lệ với chu kỳ T thì ta áp dụng công thức (N(t)=N_0e^-lambda t)

* Trong sự phóng xạ không tồn tại sự bảo toàn khối lượng mà chỉ có sự bảo toàn về số hạt nhân. Tức là, số hạt nhân nhỏ tạo thành bằ ng số phân tử nhân chị em đã phân rã.

Khi kia ta có (Delta N_x=N_YRightarrow m_Y=fracN_YN_A.A_Y=fracDelta NN_A.A_Y)

Các trường hợp sệt biệt, học sinh cần nhớ để giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm:


*

*

2. Độ phóng xạ

a) Khái niệm

Độ phóng xạ của một chất phóng xạ là đại lượng đặc thù cho tính phóng xạ dũng mạnh hay yếu, được xác minh bằng số phân tử nhân phân tung trong một giây, kí hiệu độ phóng xạ là H.

Đơn vị: phân rã/giây, kí hiệu là Bq.

ngoài ra người ta còn áp dụng một đơn vị khác là Ci, với 1 Ci = 3,7.10-10 Bq

b) Biểu thức

Theo có mang độ phóng xạ thì ta có 


*

Từ kia ta được H=λ.N độ phóng xạ thuở đầu (H_0=lambda .N_0)

Từ đó ta được biểu thức của độ phóng xạ phụ thuộc thời gian: (H(t)=H_02^-fractT=H_0.e^-lambda t)

Chú ý:

Trong cách làm tính độ phóng xạ (H=lambda .N=fracln2T.N) thì ta cần đổi đơn vị chức năng của chu kỳ luân hồi bán tan T thanh lịch giây.

3. Đồng vị phóng xạ và các ứng dụng

a) Đồng vị phóng xạ

Đặc điểm của các đồng vị phóng xạ tự tạo của một nguyên tố hóa học là chúng bao gồm cùng đặc điểm hóa học như đồng vị bền của yếu tố đó.

Xem thêm: Tác Phẩm 2 Đứa Trẻ Của Nhà Văn Thạch Lam, Hướng Dẫn Soạn Bài Hai Đứa Trẻ Ngắn Gọn

b) các ứng dụng của đồng vị phóng xạ

* Sử dụng phương thức xác định tuổi theo lượng Cacbon 14 để khẳng định niên đại của những cổ vật khai quật được.