Kim loại tính năng với nước cùng bazơ là một trong những dạng bài hay về kim loại. Cùng bắt tay vào giải quyết bài toán dạng này để thấy được điều thú vị về tính chất chất của các kim một số loại trong dãy vận động hóa học


HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC VÀ BAZƠ

*

- hàng được bố trí theo chiều sút dần tính vận động hoá học (từ trái quý phái phải)

- một số trong những kim các loại vừa tính năng được cùng với axit với với nước: K, Na, Ba, Ca

- sắt kẽm kim loại + H2O ----> dung dịch bazơ + H2

- kim loại vừa tác dụng với axit, vừa tính năng với bazơ: (Be), Al, Zn, Cr

2A + 2(4 – n)NaOH + 2(n – 2)H2O ---> 2Na4 – nAO2 + nH2

Ví dụ:

2Al + 2NaOH + 2H2O ----> 2NaAlO2+ 3H2

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O ----> Ba(AlO2)2 + 3H2

Zn + 2NaOH ---> Na2ZnO2 + H2

Zn + Ba(OH)2 ---> BaZnO2 + H2

- sắt kẽm kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng sinh sản muối cùng giải phóng H2.

Bạn đang xem: Bazo tác dụng với kim loại

Kim các loại + Axit ----> muối + H2

Lưu ý: kim loại trong muối tất cả hoá trị thấp (đối với kim loại đa hoá trị)

- kể từ Mg trở đi sắt kẽm kim loại đứng trước đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau thoát ra khỏi muối của chúng. Theo quy tắc:

Chất khử bạo gan + hóa học oxi hóa mạnh mẽ chất oxi hoá yếu đuối + chất khử yếu.

Lưu ý: những kim loại đầu dãy (kim loại tính năng được cùng với nước) thì không áp theo quy tắc trên nhưng mà nó xẩy ra theo quá trình sau:

Kim các loại kiềm (hoặc kiềm thổ) + H2O dung dịch bazơ + H2

Sau đó:

Dung dịch bazơ + hỗn hợp muối Muối new + Bazơ new (*)

Điều kiện(*): hóa học tạo thành buộc phải có tối thiểu 1 chất kết tủa (không tan).

VD: cho tía vào dung dịch CuSO4.

Trước tiên: tía + 2H2O Ba(OH)2 + H2 

Sau đó:

Ba(OH)2 + CuSO4 Cu(OH)2 + BaSO4

Đặc biệt: Cu + 2FeCl3 ---> CuCl2 + 2FeCl2

Cu + Fe2(SO4)3 ---> CuSO4 + 2FeSO4

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 17,2g tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại kiềm A cùng oxit của chính nó vào 1600g nước được hỗn hợp B. Cô cạn dung dịch B được 22,4g hiđroxit kim loại khan.


a/ Tìm kim loại và yếu tố % theo trọng lượng mỗi chất trong lếu láo hợp.

b/ Tính thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M cần dùng làm trung hoà dung dịc B.

Bài 2: Hoà tan trọn vẹn 3,1g các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm trong nước thu được dung dịch A. Để trung hoà dung dịch A cần dùng 50ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịch B.

a/ trường hợp cô cạn hỗn hợp B thì đang thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan?

b/ xác minh 2 kim loại kiềm trên, hiểu được tỉ lệ số mol của chúng trong hỗn hợp là 1 : 1.

Bài 3: mang đến 6,2g các thành phần hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở trong 2 chu kỳ thường xuyên trong bảng tuần hoàn phản ứng cùng với H2O dư, nhận được 2,24 lit khí (đktc) và dung dịch A.

a/ Tính nhân tố % về khối lượng từng kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.

b/ Sục CO2 vào dung dịch A thu được hỗn hợp B. Mang lại B làm phản ứng với BaCl2 dư chiếm được 19,7g kết tủa. Tính thể tích khí CO2 đã biết thành hấp thụ.

Bài 4: Hai kim loại kiềm A và B có khối lượng bằng nhau. Mang lại 17,94g tất cả hổn hợp A với B tan hoàn toàn trong 500g H2O chiếm được 500ml dung dịch C(d = 1,03464g/ml). Tìm kiếm A cùng B.


Bài 5: Một hỗn hợp X gồm 2 sắt kẽm kim loại A, B thuộc 2 chu kì liên tục trong bảng tuần hoàn, có khối lượng là 8,5g. Mang đến X phản nghịch ứng không còn với nước đã cho ra 3,36 lit khí H2(đktc)

a/ khẳng định 2 sắt kẽm kim loại và tính khối lượng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp đầu.

b/ tiếp tế 8,5g tất cả hổn hợp X trên, 1 sắt kẽm kim loại kiềm thổ D được các thành phần hỗn hợp Y, đến Y chức năng với nước thu được dung dịch E và 4,48 lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch E ta được chất rắn Z có cân nặng là 22,15g. Xác định D và cân nặng của D.

Bài 6: Hoà chảy 23g một các thành phần hỗn hợp gồm tía và 2 sắt kẽm kim loại kiềm A, B nằm trong 2 chu kỳ sau đó nhau trong bảng tuần hoàn vào nước thu được dung dịch D cùng 5,6 lit H2 (đktc).

ví như thêm 180ml dung dịch Na2SO4 0,5M vào hỗn hợp D thì không kết tủa không còn được Ba(OH)2. Nếu thêm 210ml hỗn hợp Na2SO4 0,5M vào hỗn hợp D thì dung dịch sau phản bội ứng còn dư Na2SO4. Xác định 2 sắt kẽm kim loại kiềm sinh sống trên.

III. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Bài 1.

Hướng dẫn:

Gọi phương pháp của 2 chất đã chỉ ra rằng A với A2O.

a, b thứu tự là số mol của A cùng A2O

Viết PTHH:

Theo phương trình làm phản ứng ta có:


a.MA + b(2MA + 16) = 17,2 (I)

(a + 2b)(MA + 17) = 22,4 (II)

Lấy (II) – (I): 17a + 18b = 5,2 (*)

Khối lượng mức độ vừa phải của lếu láo hợp:

MTB = 17,2 : (a + b)

Tương đương: MTB = 18.17,2 : 18(a + b).

Nhận thấy: 18.17,2 : 18(a + b)

---> MTB

Ta có: MA A + 16 ---> 21,75 A

Vậy A hoàn toàn có thể là: Na(23) hoặc K(39).

Giải hệ PT toán học tập và tính toán theo yêu cầu của đề bài.

Đáp số:

a/

Với A là mãng cầu thì %Na = 2,67% và %Na2O = 97,33%

Với A là K thì %K = 45,3% và %K2O = 54,7%

b/

TH: A là na ----> Vdd axit = 0,56 lit

TH: A là K -----> Vdd axit = 0,4 lit.

Bài 2.

Đáp số:

a/ mMuối = 6,65g

b/ 2 sắt kẽm kim loại đó là: Na và K.

Bài 3.

Hướng dẫn:

a/ Đặt R là KHHH thông thường cho 2 kim loại kiềm đang cho

MR là khối lượng trung bình của 2 kim loại kiềm A và B, đưa sử MA B

---.> MA R B .

Viết PTHH xảy ra:

Theo phương trình phản nghịch ứng:

nR = 2nH= 0,2 mol. ----> MR = 6,2 : 0,2 = 31

Theo đề ra: 2 sắt kẽm kim loại này trực thuộc 2 chu kì liên tiếp, nên 2 sắt kẽm kim loại đó là:

A là Na(23) cùng B là K(39)

b/ Ta có: nROH = nR = 0,2 mol


PTHH xảy ra:

CO2 + 2ROH ----> R2CO3 + H2O

CO2 + ROH ---> RHCO3

Theo bài bác ra khi đến BaCl2 vào dung dịch B thì gồm kết tủa. Do vậy trong B phải bao gồm R2CO3 vì trong 2 các loại muối bên trên thì BaCl2 chỉ phản bội ứng với R2CO3 nhưng mà không bội phản ứng cùng với RHCO3.

BaCl2 + R2CO3 ----> BaCO3 + RCl

---> nCO = nRCO= nBaCO= 19,7 : 197 = 0,1 mol ----> VCO= 2,24 lít.

Bài 4. học sinh tự giải

Bài 5.

Đáp số:

a/ mNa = 4,6g với mK = 3,9g.

b/ sắt kẽm kim loại D là Ba. --> mBa = 6,85g.

Bài 6.

Xem thêm: 5 Bài Văn Nghị Luận Về Hiện Tượng Lười Học Của Học Sinh Hiện Nay

Đáp số: 2 kim loại kiềm là Na với K.

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - coi ngay